Amplifier L-Acoustics

(4 sản phẩm):
Mới

Cục Đẩy Công Suất L-Acoustics LA12X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 4 Kênh
 • 4 x 3300 W at 2.7 ohms
 • 4 x 2600 W at 4 ohms
 • 4 x 1400 W at 8 ohms
 • Trọng Lượng : 14.5 kg / 32 lb
Mới

Cục Đẩy Công Suất L-Acoustics LA2XI

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 4 Kênh
 • 4 x 640 W at 4 ohms
 • 4 x 360 W at 8 ohms
 • 4 x 190 W at 16 ohms
 • 2 x 4260 W at 8 ohms
 • 1 x 2550 W at 4 ohms
 • Trọng Lượng : 4.4 kg / 9.7 lb
Mới

Cục Đẩy Công Suất L-Acoustics LA4X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 4 Kênh Class-D
 • 4 x 1000 W at 4 ohms
 • 4 x 1000 W at 8 ohms
 • Trọng Lượng : 11.3 kg / 24.9 lb
Mới

Cục Đẩy Công Suất L-Acoustics LA8

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 4 Kênh Class-D
 • 4 x 1800 Wat 2.7 ohms
 • 4 x 1800 Wat 4 ohms
 • 4 x 1100 Wat 8 ohms
 • Trọng lượng : 12.2 kg / 26.9 lb
(0 đánh giá) Đã xem 873
Liên Hệ

Dòng Amplifier 4 Kênh 4 x 3300 W at 2.7 ohms 4 x 2600 W at 4 ohms 4 x 1400 W at 8 ohms Trọng Lượng : 14.5 kg / 32 lb                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 856
Liên Hệ

Amplifier 4 Kênh 4 x 640 W at 4 ohms 4 x 360 W at 8 ohms 4 x 190 W at 16 ohms 2 x 4260 W at 8 ohms 1 x 2550 W at 4 ohms Trọng Lượng : 4.4 kg / 9.7 lb                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 1043
Liên Hệ

Amplifier 4 Kênh Class-D 4 x 1000 W at 4 ohms 4 x 1000 W at 8 ohms Trọng Lượng : 11.3 kg / 24.9 lb                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 700
Liên Hệ

Dòng Amplifier 4 Kênh Class-D 4 x 1800 Wat 2.7 ohms 4 x 1800 Wat 4 ohms 4 x 1100 Wat 8 ohms Trọng lượng : 12.2 kg / 26.9 lb                                                                                                                                                  

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: