Loa Full Đôi

(47 sản phẩm):
-7%

Behringer B2520 PRO

0 đánh giá
12,150,000 đ 13,090,000 đ
So sánh
Mới

Behringer B2520 PRO

12,150,000đ

Đặc điểm nổi bật

Behringer VP2520

0 đánh giá
9,600,000 đ
So sánh
Mới

Behringer VP2520

9,600,000đ

Đặc điểm nổi bật

DB Technologies DVX P215

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

DB Technologies DVX P215

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

DB Technologies Flexsys F212

0 đánh giá
52,240,000 đ
So sánh
Mới

DB Technologies Flexsys F212

52,240,000đ

Đặc điểm nổi bật

DB Technologies Flexsys F315

0 đánh giá
56,540,000 đ
So sánh
Mới

DB Technologies Flexsys F315

56,540,000đ

Đặc điểm nổi bật

DB Technologies Sigma S215

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

DB Technologies Sigma S215

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-11%

Electro voice ELX215

0 đánh giá
19,950,000 đ 22,500,000 đ
So sánh
Mới

Electro voice ELX215

19,950,000đ

Đặc điểm nổi bật

-8%

Electro voice ETX-35P

0 đánh giá
32,400,000 đ 35,500,000 đ
So sánh
Mới

Electro voice ETX-35P

32,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

Electro voice Sx600

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Electro voice Sx600

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-11%

Electro voice TX2152

0 đánh giá
42,350,000 đ 48,000,000 đ
So sánh
Mới

Electro voice TX2152

42,350,000đ

Đặc điểm nổi bật

FBT MITUS 215

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

FBT MITUS 215

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

FBT MITUS 215A

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

FBT MITUS 215A

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

FBT VENTIS 206

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

FBT VENTIS 206

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

FBT VENTIS 206A

0 đánh giá
43,460,000 đ
So sánh
Mới

FBT VENTIS 206A

43,460,000đ

Đặc điểm nổi bật

FBT X-PRO 215A

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

FBT X-PRO 215A

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

JBL AC25

0 đánh giá
19,130,000 đ
So sánh
Mới

JBL AC25

19,130,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 80 Hz -20 kHz
 • Công Suất : 225 W / 450 W / 900 W (Continuous/Program/Peak)
 • Trở Kháng : 16 ohm
 • Trọng Lượng : 7.5 kg (16.5 lb)

JBL AC26

0 đánh giá
27,690,000 đ
So sánh
Mới

JBL AC26

27,690,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 55 Hz -20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước Loa Bass : 2 x 165 mm (6.5 inch)
 • Trọng Lượng : 11.0 kg (24.3 lb)

JBL AC28/26

0 đánh giá
33,980,000 đ
So sánh
Mới

JBL AC28/26

33,980,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Tần số : 53 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : 375 W / 750 W / 1500 W (Continuous/Program/Peak)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng Lượng : 18.6 kg (40.9 lb)

JBL AC28/95

0 đánh giá
33,980,000 đ
So sánh
Mới

JBL AC28/95

33,980,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 53 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : 375 W / 750 W / 1500 W (Continuous/Program/Peak)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng Lượng : 18.6 kg (40.9 lb)

JBL CWT128

0 đánh giá
72,850,000 đ
So sánh
Mới

JBL CWT128

72,850,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 71 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công suất : 450W (1800W Peak)
 • Kích thước loa Bass : 2 x 205 mm (8 in)
 • Trọng lượng : 18.6 kg (40.9 lb)
-7%
(0 đánh giá) Đã xem 35
12,150,000 đ 13,090,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 30
9,600,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 31
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 33
52,240,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 28
56,540,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 29
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-11%
(0 đánh giá) Đã xem 24
19,950,000 đ 22,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-8%
(0 đánh giá) Đã xem 34
32,400,000 đ 35,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 26
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-11%
(0 đánh giá) Đã xem 23
42,350,000 đ 48,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 42
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 24
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 17
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 24
43,460,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 26
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 31
19,130,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 80 Hz -20 kHz Công Suất : 225 W / 450 W / 900 W (Continuous/Program/Peak) Trở Kháng : 16 ohm Trọng Lượng : 7.5 kg (16.5 lb)                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 20
27,690,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 55 Hz -20 kHz Trở kháng : 8 ohm Kích thước Loa Bass : 2 x 165 mm (6.5 inch) Trọng Lượng : 11.0 kg (24.3 lb)                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 24
33,980,000 đ

Đáp ứng Tần số : 53 Hz - 20 kHz Công Suất : 375 W / 750 W / 1500 W (Continuous/Program/Peak) Trở kháng : 8 ohm Trọng Lượng : 18.6 kg (40.9 lb)                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 16
33,980,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 53 Hz - 20 kHz Công Suất : 375 W / 750 W / 1500 W (Continuous/Program/Peak) Trở kháng : 8 ohm Trọng Lượng : 18.6 kg (40.9 lb)                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 27
72,850,000 đ

Đáp ứng tần số : 71 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công suất : 450W (1800W Peak) Kích thước loa Bass : 2 x 205 mm (8 in) Trọng lượng : 18.6 kg (40.9 lb)                                                                                          

0 bình luận

Danh mục menu