Thương Hiệu L-Acoustics

(36 sản phẩm):
Mới

Cục Đẩy Công Suất L-Acoustics LA12X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 4 Kênh
 • 4 x 3300 W at 2.7 ohms
 • 4 x 2600 W at 4 ohms
 • 4 x 1400 W at 8 ohms
 • Trọng Lượng : 14.5 kg / 32 lb
Mới

Cục Đẩy Công Suất L-Acoustics LA2XI

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 4 Kênh
 • 4 x 640 W at 4 ohms
 • 4 x 360 W at 8 ohms
 • 4 x 190 W at 16 ohms
 • 2 x 4260 W at 8 ohms
 • 1 x 2550 W at 4 ohms
 • Trọng Lượng : 4.4 kg / 9.7 lb
Mới

Cục Đẩy Công Suất L-Acoustics LA4X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 4 Kênh Class-D
 • 4 x 1000 W at 4 ohms
 • 4 x 1000 W at 8 ohms
 • Trọng Lượng : 11.3 kg / 24.9 lb
Mới

Cục Đẩy Công Suất L-Acoustics LA8

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 4 Kênh Class-D
 • 4 x 1800 Wat 2.7 ohms
 • 4 x 1800 Wat 4 ohms
 • 4 x 1100 Wat 8 ohms
 • Trọng lượng : 12.2 kg / 26.9 lb

Loa L-Acoustics A10 Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10 Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Kích Thước loa Bass : 25cm ( 10 inch)
 • Công Suất : 296 Watt RMS
 • Trọng lượng : 22 kg / 49 lb

Loa L-Acoustics A10i Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10i Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 296 Watt RMS
 • Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch)
 • Trọng Lượng : 19 kg / 42 lb

Loa L-Acoustics A10i Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10i Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 296 Watt
 • Kích Thước loa Bass : 25 cm ( 10 inch )
 • Trọng Lượng : 22 kg / 49 lb

Loa L-Acoustics A10-Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10-Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 67 Hz – 20 kHz
 • Công Suất : 296 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 25 cm ( 10 inch)
 • Trọng lượng : 20 kg / 44 lb

Loa L-Acoustics A15 Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A15 Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 446 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 35 kg / 77 lb

Loa L-Acoustics A15i Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A15i Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 446 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng lượng : 33 kg / 73 lb

Loa L-Acoustics A15i Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A15i Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB), 44 Hz - 20 kHz (-6 dB), 47 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : 446 Watt
 • Kích Thước Loa bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 33 kg / 73 lb

Loa L-Acoustics ARCS Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics ARCS Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa L-Acoustics ARCS Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics ARCS Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa L-Acoustics K1

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K1

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 35 Hz - 20 kHz (-10 dB), 38 Hz - 19 kHz (-6 dB), 42 Hz - 19 kHz (-3 dB)
 • Kích Thước Loa : 2 x 40cm ( 15 inch)
 • Công Suất : LF: 422 W, MF: 497 W, HF: 199 W
 • Trọng Lượng : 106 kg / 234 lb

Loa L-Acoustics K1-SB

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K1-SB

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 30 Hz - 80 Hz (-10 dB), 35 Hz - 70 Hz (-6 dB), 38 Hz - 61 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 1200W RMS
 • Kích Thước Loa Bass : 2 x 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 83 kg / 183 lb

Loa L-Acoustics K2

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K2

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : LF: 2 x 450 W, MF: 320 W, HF: 160 W
 • Trọng Lượng : 56 kg / 123.2 lb

Loa L-Acoustics K3

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K3

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 42 Hz - 20 kHz (-10 dB), 46 Hz - 20 kHz (-6 dB), 50 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : LF: 700 W, HF: 130 W
 • Kích Thước Loa bass : 30cm ( 12 inch )
 • Trọng Lượng : 43 kg / 94.7 lb

Loa L-Acoustics Kara II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Kara II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 63 Hz - 20 kHz (-6 dB), 80 Hz - 19 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : LF: 280 W, HF: 75 W
 • Kích thước loa Bass : 2 x 20cm ( 8 inch)
 • Trọng lượng : 26 kg / 57 lb

Loa L-Acoustics Kiva II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Kiva II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 75 Hz - 20 kHz (-6 dB), 84 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Kích thước loa Bass : Bass 15cm ( 6,5 inch )
 • Trọng lượng: 14 kg / 31 lb

Loa L-Acoustics 108P

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics 108P

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55 Hz - 22 kHz
 • Kích Thước : 20cm ( 8 inch)
 • Công Suất : LF: 1 x 500 W, 4 ohms, HF: 1 x 260 W, 8 ohms
 • Trọng Lượng : 13 kg - 28.6 lb
(0 đánh giá) Đã xem 872
Liên Hệ

Dòng Amplifier 4 Kênh 4 x 3300 W at 2.7 ohms 4 x 2600 W at 4 ohms 4 x 1400 W at 8 ohms Trọng Lượng : 14.5 kg / 32 lb                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 854
Liên Hệ

Amplifier 4 Kênh 4 x 640 W at 4 ohms 4 x 360 W at 8 ohms 4 x 190 W at 16 ohms 2 x 4260 W at 8 ohms 1 x 2550 W at 4 ohms Trọng Lượng : 4.4 kg / 9.7 lb                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 1038
Liên Hệ

Amplifier 4 Kênh Class-D 4 x 1000 W at 4 ohms 4 x 1000 W at 8 ohms Trọng Lượng : 11.3 kg / 24.9 lb                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 692
Liên Hệ

Dòng Amplifier 4 Kênh Class-D 4 x 1800 Wat 2.7 ohms 4 x 1800 Wat 4 ohms 4 x 1100 Wat 8 ohms Trọng lượng : 12.2 kg / 26.9 lb                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 661
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB) Kích Thước loa Bass : 25cm ( 10 inch) Công Suất : 296 Watt RMS Trọng lượng : 22 kg / 49 lb                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 725
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 296 Watt RMS Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch) Trọng Lượng : 19 kg / 42 lb                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 602
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 296 Watt Kích Thước loa Bass : 25 cm ( 10 inch ) Trọng Lượng : 22 kg / 49 lb                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 592
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 67 Hz – 20 kHz Công Suất : 296 Watt Kích Thước Loa Bass : 25 cm ( 10 inch) Trọng lượng : 20 kg / 44 lb                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 880
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 446 Watt Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 35 kg / 77 lb                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 695
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 446 Watt Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng lượng : 33 kg / 73 lb                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 644
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB), 44 Hz - 20 kHz (-6 dB), 47 Hz - 20 kHz (-3 dB) Công Suất : 446 Watt Kích Thước Loa bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 33 kg / 73 lb                                    

(0 đánh giá) Đã xem 721
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 637
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 2317
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 35 Hz - 20 kHz (-10 dB), 38 Hz - 19 kHz (-6 dB), 42 Hz - 19 kHz (-3 dB) Kích Thước Loa : 2 x 40cm ( 15 inch) Công Suất : LF: 422 W, MF: 497 W, HF: 199 W Trọng Lượng : 106 kg / 234 lb

(0 đánh giá) Đã xem 1270
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 30 Hz - 80 Hz (-10 dB), 35 Hz - 70 Hz (-6 dB), 38 Hz - 61 Hz (-3 dB) Công Suất : 1200W RMS Kích Thước Loa Bass : 2 x 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 83 kg / 183 lb                              

(0 đánh giá) Đã xem 1791
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz - 20 kHz Công Suất : LF: 2 x 450 W, MF: 320 W, HF: 160 W Trọng Lượng : 56 kg / 123.2 lb                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 1112
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 42 Hz - 20 kHz (-10 dB), 46 Hz - 20 kHz (-6 dB), 50 Hz - 20 kHz (-3 dB) Công Suất : LF: 700 W, HF: 130 W Kích Thước Loa bass : 30cm ( 12 inch ) Trọng Lượng : 43 kg / 94.7 lb  

(0 đánh giá) Đã xem 1438
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 63 Hz - 20 kHz (-6 dB), 80 Hz - 19 kHz (-3 dB) Công Suất : LF: 280 W, HF: 75 W Kích thước loa Bass : 2 x 20cm ( 8 inch) Trọng lượng : 26 kg / 57 lb  

(0 đánh giá) Đã xem 855
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 75 Hz - 20 kHz (-6 dB), 84 Hz - 20 kHz (-3 dB) Kích thước loa Bass : Bass 15cm ( 6,5 inch ) Trọng lượng: 14 kg / 31 lb                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 793
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55 Hz - 22 kHz Kích Thước : 20cm ( 8 inch) Công Suất : LF: 1 x 500 W, 4 ohms, HF: 1 x 260 W, 8 ohms Trọng Lượng : 13 kg - 28.6 lb                                                                                            

Xem thêm 16 Thương Hiệu L-Acoustics

 

Xem thêm
Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: