Thương Hiệu Lab Gruppen

(54 sản phẩm):
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 16:4

66,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amply 4 Kênh Công Suất 1600W
 • Khuếch Đại : Class-TD
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 20:8X

79,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amply 8 Kênh
 • Công Suất : 2000W
 • Trở kháng : 6.8 Hz - 34 kHz
 • Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 28:4

79,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amply 4 Kênh
 • Công suất : 2.800 Watt
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 5:4X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifer 4 Kênh
 • Công Suất : 500W
 • Khuếch Đại : Class-D
 • Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 68-4

105,600,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amply 4 Kênh
 • Công Suất : 6800 Watt
 • Khuếch Đại công Suất : Class-AB
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 88:4

113,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 4 Kênh
 • Công Suất : 8800 Watt
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 10:4X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 4 Kênh
 • Công Suất: 1000 Watt
 • Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 10:8X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 8 kênh
 • Công Suất : 1000 Watt
 • Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 48:4

92,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 4 Kênh
 • Công Suất : 4800 Watt
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)

Amply Lab Gruppen CA601

0 đánh giá
6,180,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA601

6,180,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 1 Kênh
 • Công Suất : 60W
 • Thiết Kế Sản Xuất Tại Thụy Điển

Amply Lab Gruppen CA602

0 đánh giá
7,140,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA602

7,140,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 2 Kênh
 • Công Suất : 2 x 60 Watt
 • Thiết Kế Sản Xuất Tại Sweden

Amply Lab Gruppen CA1201

0 đánh giá
7,140,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA1201

7,140,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 1 Kênh
 • Thiết Kế Sản Xuất Tại thụy Điển
 • Công Suất : 120W
 • Trọng Lượng : 2.3 kg (5.1 lbs)

Amply Lab Gruppen CA1202

0 đánh giá
9,080,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA1202

9,080,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 2 Kênh
 • Công Suất : 2 x 120 Watt
 • Trọng Lượng : 2.6 kg (5.8 lbs)

Amply Lab Gruppen CA2401

0 đánh giá
9,070,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA2401

9,070,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Power Amplifier 1 Kênh
 • Công Suất : 240 Watt
 • Trọng Lượng : 2.4 kg (5.3 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen PD3000

18,010,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • 3,000 Watt Two Channel Amplifier
 • Công suất : 2 x 1,500 Watts
 • Trọng Lượng : 6.5 kg (14.3 lbs

Amply Lab Gruppen CA2402

0 đánh giá
10,040,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA2402

10,040,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 2 Kênh
 • Công Suất : 2 x
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 80:4L

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 8,000 Watt Amplifier
 • 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms
 • 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 750 Watts into 16 Ohms
 • 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 70 V
 • 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 100 V
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 10:4L

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 1,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • 4 x 250 Watts into 2 Ohms
 • 4 x 250 Watts into 2.67 Ohms
 • 4 x 250 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 250 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 250 Watts into 16 Ohms
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 120:4L

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 12,000 Watt amplifier with 4 flexible output channels
 • 4 x 3,000 Watts into 2 Ohms
 • 4 x 3,000 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 1,900 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 950 Watts into 16 Ohms
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 20:4L

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 2,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • 4 x 500 Watts into 2 Ohms
 • 4 x 500 Watts into 2.67 Ohms
 • 4 x 500 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 500 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 425 Watts into 16 Ohms
(0 đánh giá) Đã xem 775
66,000,000 đ

Amply 4 Kênh Công Suất 1600W Khuếch Đại : Class-TD Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 663
79,200,000 đ

Dòng Amply 8 Kênh Công Suất : 2000W Trở kháng : 6.8 Hz - 34 kHz Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)                                                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 596
79,200,000 đ

Amply 4 Kênh Công suất : 2.800 Watt Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 729
Liên Hệ

Amplifer 4 Kênh Công Suất : 500W Khuếch Đại : Class-D Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)                                                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 812
105,600,000 đ

Dòng Amply 4 Kênh Công Suất : 6800 Watt Khuếch Đại công Suất : Class-AB Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 888
113,400,000 đ

Dòng Amplifier 4 Kênh Công Suất : 8800 Watt Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 552
Liên Hệ

Amplifier 4 Kênh Công Suất: 1000 Watt Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 576
Liên Hệ

Amplifier 8 kênh Công Suất : 1000 Watt Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 625
92,400,000 đ

Amplifier 4 Kênh Công Suất : 4800 Watt Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 591
6,180,000 đ

Dòng Amplifier 1 Kênh Công Suất : 60W Thiết Kế Sản Xuất Tại Thụy Điển                                                                                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 650
7,140,000 đ

Amplifier 2 Kênh Công Suất : 2 x 60 Watt Thiết Kế Sản Xuất Tại Sweden                                                                                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 559
7,140,000 đ

Dòng Amplifier 1 Kênh Thiết Kế Sản Xuất Tại thụy Điển Công Suất : 120W Trọng Lượng : 2.3 kg (5.1 lbs)                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 606
9,080,000 đ

Dòng Amplifier 2 Kênh Công Suất : 2 x 120 Watt Trọng Lượng : 2.6 kg (5.8 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 638
9,070,000 đ

Power Amplifier 1 Kênh Công Suất : 240 Watt Trọng Lượng : 2.4 kg (5.3 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 683
18,010,000 đ

3,000 Watt Two Channel Amplifier Công suất : 2 x 1,500 Watts Trọng Lượng : 6.5 kg (14.3 lbs                                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 641
10,040,000 đ

Amplifier 2 Kênh Công Suất : 2 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 989
Liên Hệ

8,000 Watt Amplifier 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms 4 x 750 Watts into 16 Ohms 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 70 V 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 100 V

(0 đánh giá) Đã xem 652
Liên Hệ

1,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels 4 x 250 Watts into 2 Ohms 4 x 250 Watts into 2.67 Ohms 4 x 250 Watts into 4 Ohms 4 x 250 Watts into 8 Ohms 4 x 250 Watts into 16 Ohms                  

(0 đánh giá) Đã xem 625
Liên Hệ

12,000 Watt amplifier with 4 flexible output channels 4 x 3,000 Watts into 2 Ohms 4 x 3,000 Watts into 4 Ohms 4 x 1,900 Watts into 8 Ohms 4 x 950 Watts into 16 Ohms                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 603
Liên Hệ

2,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels 4 x 500 Watts into 2 Ohms 4 x 500 Watts into 2.67 Ohms 4 x 500 Watts into 4 Ohms 4 x 500 Watts into 8 Ohms 4 x 425 Watts into 16 Ohms                  

Xem thêm 34 Thương Hiệu Lab Gruppen

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: