Thương Hiệu Martin Audio

(93 sản phẩm):
-30%

Loa Martin Audio A40

0 đánh giá
4,500,000 đ 6,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A40

4,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio A40T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A40T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-16%

Loa Martin Audio A55

0 đánh giá
8,400,000 đ 10,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A55

8,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio A55T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A55T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio ACP-55T

0 đánh giá
6,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio ACP-55T

6,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio ACS-40TS

0 đánh giá
3,700,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio ACS-40TS

3,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio ACS-55T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio ACS-55T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio ACS-55ATS

0 đánh giá
4,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio ACS-55ATS

4,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 50W AES, 200W peak
 • Đáp ứng dải Tần số : 117Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 79Hz
 • Trở kháng : 16Ω
 • Trọng Lượng : 2.8kg (6.2lbs)

Loa Martin Audio B18

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio B18

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio B218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio B218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 2000W AES, 8000W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 2 x 18 inch
 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB
 • Trọng Lượng : 84kg (185lbs)
-13%

Loa Martin Audio Blackline X8

0 đánh giá
24,000,000 đ 27,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X8

24,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 60Hz
 • Công Suất : 200W AES, 800W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 8 inch
 • Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs)

Loa Martin Audio Blackline X10

0 đánh giá
36,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X10

36,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 250W AES, 1000W peak
 • Trở kHáng : 8 ohm
 • Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)

Loa Martin Audio Blackline X12

0 đánh giá
42,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X12

42,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz
 • Công Suất : 300W AES, 1200W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch )
 • Trọng Lượng : 17kg (37.5lbs)

Loa Martin Audio Blackline X15

0 đánh giá
53,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X15

53,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz
 • Kích Thước Lao Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 24kg (52.9lbs)

Loa Martin Audio Blackline X115

0 đánh giá
25,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X115

25,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 40Hz
 • Kích thước Loa Bass : 40cm (15inch)
 • Trọng Lượng : 27kg (59.5lbs)

Loa Martin Audio Blackline X118

0 đánh giá
29,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X118

29,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 42Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 38Hz
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm ( 18inch)
 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Trọng Lượng : 33kg (72.7lbs)

Loa Martin Audio Blackline X218

0 đánh giá
62,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X218

62,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Dải Tần Số : 42Hz-200Hz ± 3dB, -10dB @ 33Hz
 • Công Suất : 1600W AES, 6400W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch)
 • Trọng lượng : 88kg (194lbs)

Loa Martin Audio Blackline XH15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XH15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz
 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Kích thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 28kg (61.73 lbs)

Loa Martin Audio Blackline XP12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XP12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz – 20kHz ±3dB, -10dB @ 50Hz
 • Công Suất : 1300W
 • Điện áp sử dụng : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 18kg (40lbs)

Loa Martin Audio Blackline XP15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XP15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz – 20kHz ±3dB -10dB @ 45Hz
 • Công Suất : 1300W total, 1000W LF, 300W HF
 • Nguồn điện Hoạt động : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 26kg (57lbs)
-30%
(0 đánh giá) Đã xem 1007
4,500,000 đ 6,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 630
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-16%
(0 đánh giá) Đã xem 697
8,400,000 đ 10,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 684
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 555
6,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 605
3,700,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 562
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 534
4,500,000 đ

Công Suất : 50W AES, 200W peak Đáp ứng dải Tần số : 117Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 79Hz Trở kháng : 16Ω Trọng Lượng : 2.8kg (6.2lbs)                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 599
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 673
Liên Hệ

Công Suất : 2000W AES, 8000W peak Kích Thước Loa Bass : 2 x 18 inch Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB Trọng Lượng : 84kg (185lbs)                                                                                                                                

-13%
(0 đánh giá) Đã xem 844
24,000,000 đ 27,900,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 60Hz Công Suất : 200W AES, 800W peak Kích Thước Loa Bass : 8 inch Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 801
36,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz Công Suất : 250W AES, 1000W peak Trở kHáng : 8 ohm Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 1003
42,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz Công Suất : 300W AES, 1200W peak Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch ) Trọng Lượng : 17kg (37.5lbs)                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 1136
53,000,000 đ

Công Suất : 400W AES, 1600W peak Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz Kích Thước Lao Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 24kg (52.9lbs)                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 631
25,000,000 đ

Công Suất : 500W AES, 2000W peak Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 40Hz Kích thước Loa Bass : 40cm (15inch) Trọng Lượng : 27kg (59.5lbs)                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 685
29,500,000 đ

Đáp ứng dải tần Số : 42Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 38Hz Kích Thước Loa Bass : 50cm ( 18inch) Công Suất : 500W AES, 2000W peak Trọng Lượng : 33kg (72.7lbs)                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 821
62,000,000 đ

Đáp ứng Dải Tần Số : 42Hz-200Hz ± 3dB, -10dB @ 33Hz Công Suất : 1600W AES, 6400W peak Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch) Trọng lượng : 88kg (194lbs)                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 777
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz Công Suất : 400W AES, 1600W peak Kích thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 28kg (61.73 lbs)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 566
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz – 20kHz ±3dB, -10dB @ 50Hz Công Suất : 1300W Điện áp sử dụng : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 18kg (40lbs)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 739
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz – 20kHz ±3dB -10dB @ 45Hz Công Suất : 1300W total, 1000W LF, 300W HF Nguồn điện Hoạt động : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 26kg (57lbs)                                                        

Xem thêm 73 Thương Hiệu Martin Audio

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: