Amplifier Martin Audio

(6 sản phẩm):
Mới

Cục Đẩy Công Suất Martin Audio IK42

205,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amply 4 Kênh Class-D
 • Công Suất : 5000W into 2Ω, 3000W into 4Ω, 1500W into 8Ω, 10000W bridged per channel pair, 4Ω
 • Trọng Lượng : 12.5kg (27.5lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Martin Audio IK81

265,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 1250W into 2Ω, 1250W into 4Ω, 1250W into 8Ω, 2500W bridged per channel pair, 4Ω or 8Ω
 • Amplifier 8 Kênh Class-D
 • Trọng Lượng : 12.5kg (27.5lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Martin Audio VIA2004

49,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier Class-D 4 Kênh
 • Công Suất : 4 x 500W into 4 ohms, 4 x 250W into 8 ohms
 • Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs
Mới

Cục Đẩy Công Suất Martin Audio VIA2502

72,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier Class-D 2 Kênh
 • Công Suất: 2 x 1250W into 2 ohms, 2 x 800W into 4 ohms, 2 x 450W into 8 ohms, 1 x 2500W bridged into 4 ohms
 • Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs
Mới

Cục Đẩy Công Suất Martin Audio VIA5002

125,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier Class-D 2 Kênh
 • Công Suất : 2 x 2500W into 4 ohms, 2 x 1600W into 8 ohms
 • Trọng Lượng : 10kg (22lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Martin Audio VIA5004

118,650,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier Class-D 4 kênh
 • Công Suất : 4 x 1250W into 2 ohms, 4 x 800W into 4 ohms, 4 x 450W into 8 ohms, 2 x 2500W bridged into 4 ohms
 • Trọng Lượng : 10kg (22lbs)
(0 đánh giá) Đã xem 631
205,000,000 đ

Amply 4 Kênh Class-D Công Suất : 5000W into 2Ω, 3000W into 4Ω, 1500W into 8Ω, 10000W bridged per channel pair, 4Ω Trọng Lượng : 12.5kg (27.5lbs)                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 645
265,000,000 đ

Công Suất : 1250W into 2Ω, 1250W into 4Ω, 1250W into 8Ω, 2500W bridged per channel pair, 4Ω or 8Ω Amplifier 8 Kênh Class-D Trọng Lượng : 12.5kg (27.5lbs)                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 1207
49,000,000 đ

Dòng Amplifier Class-D 4 Kênh Công Suất : 4 x 500W into 4 ohms, 4 x 250W into 8 ohms Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 525
72,000,000 đ

Amplifier Class-D 2 Kênh Công Suất: 2 x 1250W into 2 ohms, 2 x 800W into 4 ohms, 2 x 450W into 8 ohms, 1 x 2500W bridged into 4 ohms Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 486
125,000,000 đ

Amplifier Class-D 2 Kênh Công Suất : 2 x 2500W into 4 ohms, 2 x 1600W into 8 ohms Trọng Lượng : 10kg (22lbs)                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 575
118,650,000 đ

Dòng Amplifier Class-D 4 kênh Công Suất : 4 x 1250W into 2 ohms, 4 x 800W into 4 ohms, 4 x 450W into 8 ohms, 2 x 2500W bridged into 4 ohms Trọng Lượng : 10kg (22lbs)                                                                  

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: