Cục Đẩy Công Suất 2 Kênh, Từ 500 - 1000W

(58 sản phẩm):
Mới

Cục Đẩy Công Suất Behringer A500

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-5%

Cục Đẩy Công Suất Behringer A800

0 đánh giá
6,450,000 đ 6,800,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Behringer A800

6,450,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Ampli Behringer A800 là bộ khuếch đại 2 kênh
 • công suất tham chiếu 800wat
 • Có đồng hồ đo mức chính xác và các chỉ số cần theo dõi được hiển thị rõ ràng
 • Ampli Behringer A800 hoạt động bền bỉ, tiết kiệm năng lượng điện
Mới

Cục Đẩy Công Suất Behringer KM750

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-10%

Cục Đẩy Công Suất Behringer NU1000DSP

0 đánh giá
6,440,000 đ 7,190,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Behringer NU1000DSP

6,440,000đ

Đặc điểm nổi bật

-8%

Cục Đẩy Công Suất Behringer NX1000

0 đánh giá
6,030,000 đ 6,600,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Behringer NX1000

6,030,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công suất 1000 Watts (2 x 500 Watts @ 2 Ohms; 2 x 300 Watts @ 4 Ohms
 • Công nghệ D-Class mật độ cao cho phép thiết bị hoạt động mát mẻ trong nhiều giờ liên tục
 • Bộ chuyển đổi DSP và 24 bit /96kHz hiệu suất giúp tín hiệu được truyền đi một cách trọn vẹn nhất
 • Màn hình LCD phía trước cho phép người dùng có thể thiết lập và điều chỉnh
-7%

Cục Đẩy Công Suất Behringer NX1000D

0 đánh giá
7,250,000 đ 7,850,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Behringer NX1000D

7,250,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất 2x500 Watts thành 2 Ohms; 2 x 300 Watts thành 4 Ohms; 1000 Watts thành 4 Ohms
 • Công nghệ D-Class mật độ cao giúp thiết bị hoạt động trong nhiều giờ liên tục
 • Bộ chuyển đổi DSP và 24 bit /96kHz hiệu suất cao
 • Màn hình LCD phía trước cho phép người dùng có thể thiết lập và điều chỉnh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown CDI 2|600

37,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown CDI 2|600BL

43,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

-8%

Cục Đẩy Công Suất Crown CDi 1000

0 đánh giá
21,850,000 đ 23,850,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown CDi 1000

21,850,000đ

Đặc điểm nổi bật

-14%

Cục Đẩy Công Suất Crown CDi 2000

0 đánh giá
29,950,000 đ 35,000,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown CDi 2000

29,950,000đ

Đặc điểm nổi bật

Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown DCI 2|600

43,350,000đ

Đặc điểm nổi bật

Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown DCI 2|600N

56,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown DSI 2000

19,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown XLC 2500

16,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

-9%

Cục Đẩy Công Suất Crown XLC 2800

0 đánh giá
14,460,000 đ 15,900,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown XLC 2800

14,460,000đ

Đặc điểm nổi bật

-14%

Cục Đẩy Công Suất Crown XLI 2500

0 đánh giá
15,900,000 đ 18,600,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown XLI 2500

15,900,000đ

Đặc điểm nổi bật

-9%

Cục Đẩy Công Suất Crown XLS 1502

0 đánh giá
11,260,000 đ 12,400,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown XLS 1502

11,260,000đ

Đặc điểm nổi bật

-9%

Cục Đẩy Công Suất Crown XLS 2002

0 đánh giá
15,000,000 đ 16,500,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown XLS 2002

15,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

-5%

Cục Đẩy Công Suất Crown XTI 1002

0 đánh giá
16,590,000 đ 17,580,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown XTI 1002

16,590,000đ

Đặc điểm nổi bật

-5%

Cục Đẩy Công Suất Crown XTI 2002

0 đánh giá
22,990,000 đ 24,270,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Crown XTI 2002

22,990,000đ

Đặc điểm nổi bật

(0 đánh giá) Đã xem 1095
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 939
6,450,000 đ 6,800,000 đ

Ampli Behringer A800 là bộ khuếch đại 2 kênh công suất tham chiếu 800wat Có đồng hồ đo mức chính xác và các chỉ số cần theo dõi được hiển thị rõ ràng Ampli Behringer A800 hoạt động bền bỉ, tiết kiệm năng lượng điện

(0 đánh giá) Đã xem 875
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-10%
(0 đánh giá) Đã xem 741
6,440,000 đ 7,190,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-8%
(0 đánh giá) Đã xem 680
6,030,000 đ 6,600,000 đ

Công suất 1000 Watts (2 x 500 Watts @ 2 Ohms; 2 x 300 Watts @ 4 Ohms Công nghệ D-Class mật độ cao cho phép thiết bị hoạt động mát mẻ trong nhiều giờ liên tục Bộ chuyển đổi DSP và 24 bit /96kHz hiệu suất giúp tín hiệu được truyền đi một cách trọn vẹn nhất Màn hình LCD phía trước cho phép người dùng có thể thiết lập và điều chỉnh

-7%
(0 đánh giá) Đã xem 624
7,250,000 đ 7,850,000 đ

Công Suất 2x500 Watts thành 2 Ohms; 2 x 300 Watts thành 4 Ohms; 1000 Watts thành 4 Ohms Công nghệ D-Class mật độ cao giúp thiết bị hoạt động trong nhiều giờ liên tục Bộ chuyển đổi DSP và 24 bit /96kHz hiệu suất cao Màn hình LCD phía trước cho phép người dùng có thể thiết lập và điều chỉnh

(0 đánh giá) Đã xem 578
37,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 493
43,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-8%
(0 đánh giá) Đã xem 555
21,850,000 đ 23,850,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-14%
(0 đánh giá) Đã xem 514
29,950,000 đ 35,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 236
43,350,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 206
56,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 525
19,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 436
16,700,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-9%
(0 đánh giá) Đã xem 290
14,460,000 đ 15,900,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-14%
(0 đánh giá) Đã xem 265
15,900,000 đ 18,600,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-9%
(0 đánh giá) Đã xem 331
11,260,000 đ 12,400,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-9%
(0 đánh giá) Đã xem 281
15,000,000 đ 16,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 399
16,590,000 đ 17,580,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 345
22,990,000 đ 24,270,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Xem thêm 38 Cục Đẩy Công Suất

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: