Cục Đẩy Công Suất 4 Kênh, Class TD

(23 sản phẩm):
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 16:4

66,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amply 4 Kênh Công Suất 1600W
 • Khuếch Đại : Class-TD
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 28:4

79,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amply 4 Kênh
 • Công suất : 2.800 Watt
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 88:4

113,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 4 Kênh
 • Công Suất : 8800 Watt
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 48:4

92,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 4 Kênh
 • Công Suất : 4800 Watt
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 80:4L

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 8,000 Watt Amplifier
 • 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms
 • 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 750 Watts into 16 Ohms
 • 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 70 V
 • 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 100 V
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 200:4L

252,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • 20,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • 4 x 4,400 Watts into 2 Ohms, 4 x 5,000 Watts into 2.67 Ohms
 • 4 x 4,400 Watts into 4 Ohms, 4 x 2,300 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 1,150 Watts into 16 Ohms
 • Trọng Lượng : 16.5 kg (36 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 80:4T

171,800,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • 8,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms, 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms, 4 x 750 Watts into 16 Ohms
 • Trọng Lượng : 14.5 kg (32 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 80-4Ta

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 8,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms, 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms, 4 x 750 Watts into 16 Ohms
 • Trọng lượng : 14.5 kg (32 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 120-4Ta

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 12,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channel
 • 4 x 3,000 Watts into 2 Ohms, 4 x 3,000 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 1,900 Watts into 8 Ohms, 4 x 950 Watts into 16 Ohms
 • 4 x 3,000 Watts into Hi-Z 70 V, 4 x 3,000 Watts into Hi-Z 100 V
 • Trọng Lượng : 15.8 kg (35 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D-200:4T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 20,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • 4 x 4,400 Watts into 2 Ohms, 4 x 5,000 Watts into 2.67 Ohms
 • 4 x 4,400 Watts into 4 Ohms, 4 x 2,300 Watts into 8 Ohms
 • Trọng Lượng : 16.5 kg (36 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 200:4Ta

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 20,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • 4 x 4,400 Watts into 2 Ohms, 4 x 5,000 Watts into 2.67 Ohms
 • 4 x 4,400 Watts into 4 Ohms, 4 x 2,300 Watts into 8 Ohms, 4 x 1,150 Watts into 16 Ohms
 • Trọng lượng : 16.5 kg (36 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen FP 10000Q

113,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • 10,000 Watt 4-Channel Amplifier with NomadLink Network
 • 4 x 2,500 Watts into 2 Ohms, 4 x 2,100 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 1,300 Watts into 8 Ohms, 4 x 660 Watts into 16 Ohm
 • Trọng lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen PLM 5K44

131,040,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • 5,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • Full DSP Công Nghệ Dante
 • 4 x 900 Watts into 2 Ohms, 4 x 1,250 Watts into 2.67 Ohms
 • 4 x 1,250 Watts into 4 Ohms, 4 x 1,250 Watts into 8 Ohms, 4 x 700 Watts into 16 Ohms
 • Trọng Lượng : 11.4 kg
-6%

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP10000Q

0 đánh giá
35,000,000 đ 37,500,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP10000Q

35,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

-5%

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP12000Q

0 đánh giá
37,500,000 đ 39,500,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP12000Q

37,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

-4%

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP18000Q

0 đánh giá
42,500,000 đ 44,500,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP18000Q

42,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

-3%

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP20000Q

0 đánh giá
45,500,000 đ 47,000,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP20000Q

45,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

-5%

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP22000Q

0 đánh giá
50,000,000 đ 53,000,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen DSP22000Q

50,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

-5%

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen FP6000Q

0 đánh giá
25,000,000 đ 26,500,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen FP6000Q

25,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

-5%

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen FP8000Q

0 đánh giá
25,600,000 đ 27,000,000 đ
So sánh
Mới

Cục Đẩy Công Suất Sinbosen FP8000Q

25,600,000đ

Đặc điểm nổi bật

(0 đánh giá) Đã xem 744
66,000,000 đ

Amply 4 Kênh Công Suất 1600W Khuếch Đại : Class-TD Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 569
79,200,000 đ

Amply 4 Kênh Công suất : 2.800 Watt Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 851
113,400,000 đ

Dòng Amplifier 4 Kênh Công Suất : 8800 Watt Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 584
92,400,000 đ

Amplifier 4 Kênh Công Suất : 4800 Watt Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 951
Liên Hệ

8,000 Watt Amplifier 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms 4 x 750 Watts into 16 Ohms 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 70 V 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 100 V

(0 đánh giá) Đã xem 236
252,000,000 đ

20,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels 4 x 4,400 Watts into 2 Ohms, 4 x 5,000 Watts into 2.67 Ohms 4 x 4,400 Watts into 4 Ohms, 4 x 2,300 Watts into 8 Ohms 4 x 1,150 Watts into 16 Ohms Trọng Lượng : 16.5 kg (36 lbs)

(0 đánh giá) Đã xem 427
171,800,000 đ

8,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms, 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms, 4 x 750 Watts into 16 Ohms Trọng Lượng : 14.5 kg (32 lbs)

(0 đánh giá) Đã xem 245
Liên Hệ

8,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms, 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms, 4 x 750 Watts into 16 Ohms Trọng lượng : 14.5 kg (32 lbs)  

(0 đánh giá) Đã xem 223
Liên Hệ

12,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channel 4 x 3,000 Watts into 2 Ohms, 4 x 3,000 Watts into 4 Ohms 4 x 1,900 Watts into 8 Ohms, 4 x 950 Watts into 16 Ohms 4 x 3,000 Watts into Hi-Z 70 V, 4 x 3,000 Watts into Hi-Z 100 V Trọng Lượng : 15.8 kg (35 lbs)

(0 đánh giá) Đã xem 204
Liên Hệ

20,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels 4 x 4,400 Watts into 2 Ohms, 4 x 5,000 Watts into 2.67 Ohms 4 x 4,400 Watts into 4 Ohms, 4 x 2,300 Watts into 8 Ohms Trọng Lượng : 16.5 kg (36 lbs)

(0 đánh giá) Đã xem 209
Liên Hệ

20,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels 4 x 4,400 Watts into 2 Ohms, 4 x 5,000 Watts into 2.67 Ohms 4 x 4,400 Watts into 4 Ohms, 4 x 2,300 Watts into 8 Ohms, 4 x 1,150 Watts into 16 Ohms Trọng lượng : 16.5 kg (36 lbs)

(0 đánh giá) Đã xem 1182
113,400,000 đ

10,000 Watt 4-Channel Amplifier with NomadLink Network 4 x 2,500 Watts into 2 Ohms, 4 x 2,100 Watts into 4 Ohms 4 x 1,300 Watts into 8 Ohms, 4 x 660 Watts into 16 Ohm Trọng lượng : 12 kg (26.4 lbs)

(0 đánh giá) Đã xem 311
131,040,000 đ

5,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels Full DSP Công Nghệ Dante 4 x 900 Watts into 2 Ohms, 4 x 1,250 Watts into 2.67 Ohms 4 x 1,250 Watts into 4 Ohms, 4 x 1,250 Watts into 8 Ohms, 4 x 700 Watts into 16 Ohms Trọng Lượng : 11.4 kg

-6%
(0 đánh giá) Đã xem 444
35,000,000 đ 37,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 415
37,500,000 đ 39,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-4%
(0 đánh giá) Đã xem 420
42,500,000 đ 44,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-3%
(0 đánh giá) Đã xem 413
45,500,000 đ 47,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 409
50,000,000 đ 53,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 483
25,000,000 đ 26,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 447
25,600,000 đ 27,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Xem thêm 3 Cục Đẩy Công Suất

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: