Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen

(54 sản phẩm):
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 16:4

66,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amply 4 Kênh Công Suất 1600W
 • Khuếch Đại : Class-TD
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 20:8X

79,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amply 8 Kênh
 • Công Suất : 2000W
 • Trở kháng : 6.8 Hz - 34 kHz
 • Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 28:4

79,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amply 4 Kênh
 • Công suất : 2.800 Watt
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 5:4X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifer 4 Kênh
 • Công Suất : 500W
 • Khuếch Đại : Class-D
 • Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 68-4

105,600,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amply 4 Kênh
 • Công Suất : 6800 Watt
 • Khuếch Đại công Suất : Class-AB
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 88:4

113,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 4 Kênh
 • Công Suất : 8800 Watt
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 10:4X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 4 Kênh
 • Công Suất: 1000 Watt
 • Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 10:8X

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 8 kênh
 • Công Suất : 1000 Watt
 • Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen C 48:4

92,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 4 Kênh
 • Công Suất : 4800 Watt
 • Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)

Amply Lab Gruppen CA601

0 đánh giá
6,180,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA601

6,180,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 1 Kênh
 • Công Suất : 60W
 • Thiết Kế Sản Xuất Tại Thụy Điển

Amply Lab Gruppen CA602

0 đánh giá
7,140,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA602

7,140,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 2 Kênh
 • Công Suất : 2 x 60 Watt
 • Thiết Kế Sản Xuất Tại Sweden

Amply Lab Gruppen CA1201

0 đánh giá
7,140,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA1201

7,140,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 1 Kênh
 • Thiết Kế Sản Xuất Tại thụy Điển
 • Công Suất : 120W
 • Trọng Lượng : 2.3 kg (5.1 lbs)

Amply Lab Gruppen CA1202

0 đánh giá
9,080,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA1202

9,080,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Amplifier 2 Kênh
 • Công Suất : 2 x 120 Watt
 • Trọng Lượng : 2.6 kg (5.8 lbs)

Amply Lab Gruppen CA2401

0 đánh giá
9,070,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA2401

9,070,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Power Amplifier 1 Kênh
 • Công Suất : 240 Watt
 • Trọng Lượng : 2.4 kg (5.3 lbs)
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen PD3000

18,010,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • 3,000 Watt Two Channel Amplifier
 • Công suất : 2 x 1,500 Watts
 • Trọng Lượng : 6.5 kg (14.3 lbs

Amply Lab Gruppen CA2402

0 đánh giá
10,040,000 đ
So sánh
Mới

Amply Lab Gruppen CA2402

10,040,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Amplifier 2 Kênh
 • Công Suất : 2 x
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 80:4L

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 8,000 Watt Amplifier
 • 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms
 • 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 750 Watts into 16 Ohms
 • 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 70 V
 • 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 100 V
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 10:4L

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 1,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • 4 x 250 Watts into 2 Ohms
 • 4 x 250 Watts into 2.67 Ohms
 • 4 x 250 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 250 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 250 Watts into 16 Ohms
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 120:4L

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 12,000 Watt amplifier with 4 flexible output channels
 • 4 x 3,000 Watts into 2 Ohms
 • 4 x 3,000 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 1,900 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 950 Watts into 16 Ohms
Mới

Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen D 20:4L

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 2,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels
 • 4 x 500 Watts into 2 Ohms
 • 4 x 500 Watts into 2.67 Ohms
 • 4 x 500 Watts into 4 Ohms
 • 4 x 500 Watts into 8 Ohms
 • 4 x 425 Watts into 16 Ohms
(0 đánh giá) Đã xem 710
66,000,000 đ

Amply 4 Kênh Công Suất 1600W Khuếch Đại : Class-TD Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 607
79,200,000 đ

Dòng Amply 8 Kênh Công Suất : 2000W Trở kháng : 6.8 Hz - 34 kHz Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)                                                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 540
79,200,000 đ

Amply 4 Kênh Công suất : 2.800 Watt Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 652
Liên Hệ

Amplifer 4 Kênh Công Suất : 500W Khuếch Đại : Class-D Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)                                                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 751
105,600,000 đ

Dòng Amply 4 Kênh Công Suất : 6800 Watt Khuếch Đại công Suất : Class-AB Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 817
113,400,000 đ

Dòng Amplifier 4 Kênh Công Suất : 8800 Watt Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 499
Liên Hệ

Amplifier 4 Kênh Công Suất: 1000 Watt Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 523
Liên Hệ

Amplifier 8 kênh Công Suất : 1000 Watt Trọng Lượng : 8.5 kg (18.75 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 556
92,400,000 đ

Amplifier 4 Kênh Công Suất : 4800 Watt Trọng Lượng : 12 kg (26.4 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 548
6,180,000 đ

Dòng Amplifier 1 Kênh Công Suất : 60W Thiết Kế Sản Xuất Tại Thụy Điển                                                                                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 601
7,140,000 đ

Amplifier 2 Kênh Công Suất : 2 x 60 Watt Thiết Kế Sản Xuất Tại Sweden                                                                                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 518
7,140,000 đ

Dòng Amplifier 1 Kênh Thiết Kế Sản Xuất Tại thụy Điển Công Suất : 120W Trọng Lượng : 2.3 kg (5.1 lbs)                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 556
9,080,000 đ

Dòng Amplifier 2 Kênh Công Suất : 2 x 120 Watt Trọng Lượng : 2.6 kg (5.8 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 577
9,070,000 đ

Power Amplifier 1 Kênh Công Suất : 240 Watt Trọng Lượng : 2.4 kg (5.3 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 613
18,010,000 đ

3,000 Watt Two Channel Amplifier Công suất : 2 x 1,500 Watts Trọng Lượng : 6.5 kg (14.3 lbs                                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 589
10,040,000 đ

Amplifier 2 Kênh Công Suất : 2 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 921
Liên Hệ

8,000 Watt Amplifier 4 x 2,000 Watts into 2 Ohms 4 x 2,000 Watts into 4 Ohms 4 x 1,500 Watts into 8 Ohms 4 x 750 Watts into 16 Ohms 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 70 V 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 100 V

(0 đánh giá) Đã xem 593
Liên Hệ

1,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels 4 x 250 Watts into 2 Ohms 4 x 250 Watts into 2.67 Ohms 4 x 250 Watts into 4 Ohms 4 x 250 Watts into 8 Ohms 4 x 250 Watts into 16 Ohms                  

(0 đánh giá) Đã xem 587
Liên Hệ

12,000 Watt amplifier with 4 flexible output channels 4 x 3,000 Watts into 2 Ohms 4 x 3,000 Watts into 4 Ohms 4 x 1,900 Watts into 8 Ohms 4 x 950 Watts into 16 Ohms                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 555
Liên Hệ

2,000 Watt Amplifier with 4 Flexible Output Channels 4 x 500 Watts into 2 Ohms 4 x 500 Watts into 2.67 Ohms 4 x 500 Watts into 4 Ohms 4 x 500 Watts into 8 Ohms 4 x 425 Watts into 16 Ohms                  

Xem thêm 34 Cục Đẩy Công Suất

Amplifier là thiết bị có vai trò điều chỉnh tín hiệu tạo hiệu ứng âm thanh. Hiện nay, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn khi chọn mua amplifier. Trong đó những sản phẩm của Lab Gruppen hiện đang rất được ưa chuộng. 

Vậy Lab Gruppen là thương hiệu của nước nào? Amplifier có tốt không? Giá bao nhiêu? Nên mua Amplifier ở đâu để đảm bảo đúng giá chất lượng tốt? 

Đôi nét về Lab Gruppen Thương hiệu thiết bị âm thanh hàng đầu Thụy Điển

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Lab Gruppen

Lab Gruppen chính thức đi vào hoạt động từ năm 1979. Chính Kenneth Andersson và Dan Bävholm chính là 2 nhà đồng sáng lập lúc bấy giờ. Khi đó, họ vẫn là 2 cô cậu sinh viên có chung niềm đam mê về thiết bị điện tử.

Thương hiệu Amplifier Lab gruppen
Lab Gruppen - Thương hiệu thiết bị âm thanh hàng đầu Thụy Điển 

Mô hình đầu tiên của Kenneth Andersson và Dan Bävholm là một bàn phối trộn lắp ghép hoàn toàn thủ công. Sau này mẫu bàn trộn này đã góp mặt trong dàn thiết bị âm thanh trong buổi hòa nhạc Front of House của nghệ sĩ người Mỹ Eartha Kitt.

Sau sự thành công của bộ thiết đầu tiên cả Kenneth Andersson và Dan Bävholm lại tiếp tục hợp tác và cho ra đời một số mẫu máy móc độc đáo khác. Đến năm 1979, cả hai đã đi tới quyết thành lập Lab Gruppen. Nhằm xây dựng quy trình sản xuất, phân phối thiết bị âm thanh theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Ban đầu, công ty Lab Gruppen hoạt động như một cửa hàng nhỏ đang địa phương. Thế nhưng, đây lại chính là nơi hai nhà sáng lập nung nấu ý tưởng và cho ra đời bộ khuếch đại âm thanh tạo nên thành công cho thương hiệu Lab Gruppen.

Sản phẩm của Lab Gruppen dần dần từng bước chinh phục thị trường khó tính tại Châu  Âu và tiếp tục mở rộng thị phần tại nhiều quốc gia khác. Bên cạnh thế mạnh trong sản xuất bộ xử lý âm thanh, công ty còn mở rộng sang mảng chế tạo loa và một số dòng thiết bị khác.

Đến năm 1980, Lab Gruppen đã trở thành công ty chuyên sản xuất bộ khuếch đại âm thanh số 1 tại Thụy Điển. Sản phẩm của họ còn cực kỳ nổi tiếng tại Châu âu được nhiều nghệ sĩ tên tuổi thời đó tin tưởng sử dụng.

Đến tháng 7 năm 2000, sau 21 năm hoạt động Lab Gruppen chính thực bị mua lại bởi Tập đoàn TGI đến từ Vương Quốc Anh. Sau quá trình tái cơ cấu thì thương hiệu Lab Gruppen lại về tay Tập đoàn TC Group. Bởi tập đoàn đến từ Đan Mạch đã thâu tóm TGI và các thương hiệu trực thuộc.

Cho đến thời điểm hiện tại, Lab Gruppen vẫn trực thuộc sở hữu của Tập đoàn TC Group. Dù đã trải qua nhiều lần đổi chủ nhưng các dòng thiết bị âm thanh của Lab Gruppen vẫn giữ được nét riêng.

Và cả hai nhà đồng sáng lập Andersson và Bävholm vẫn ở lại sau khi công ty Lab Gruppen bị mua lại. Họ vẫn tham gia vào công tác nghiên cứu và duy trì đặc trưng riêng có với dòng thiết bị thế mạnh của Lab Gruppen.

Sự thành công của Lab Gruppen vẫn duy trì khi bước sang giai đoạn thế kỷ 21. Thậm chí vào năm 2009, công ty còn tiến hành mua lại thương hiệu Lake đồng thời sở hữu luôn công nghệ Dolby độc quyền của Lake.

Các dòng sản phẩm làm nên thương hiệu cho Lab Gruppen 

Thương hiệu Lab Gruppen có được thành công trên thị trường toàn cầu như hiện tại chính là nhờ vào các dòng thiết bị đột mà đội ngũ kỹ sư đã dày công nghiên cứu.

Amplifer Lab gruppen

Thiết bị phối trộn âm thanh giới thiệu vào năm 1979

Đây là dòng sản phẩm đầu tiên của Lab Gruppen giới thiệu ra thị trường ngay sau khi thành lập. Bộ khuếch đại âm thanh AXE-AMP giới thiệu vào năm 1979 từng được nghệ sĩ Johnny Winter nhiệt tình lăng xê và sử dụng trong những buổi lưu diễn của ông.

Phiên bản TD và DSP giới thiệu vào năm 1988

Hai phiên bản bộ khuếch đại âm thanh TD và DSP đã được đội ngũ kỹ sư của Lab Gruppen miệt mài nghiên cứu trong nhiều năm liền. Chúng từng không ít lần bị thử nghiệm thất bại trước khi tung ra thị trường vào năm 1988.

Amply Labgruppen

Mẫu amplifier được hãng Lab Gruppen giới thiệu vào năm 1988

Trong đó thiết kế của phiên bản TD đã nhận bằng sáng chế và trở thành nền tảng cho các dòng thiết bị khuếch đại âm thanh sau này của Lab Gruppen.
Phiên bản LAB 4000 trình làng vào năm 1998
Sau sự thành công của phiên bản máy phối trộn âm thanh giỏi vào năm 1988, hãng Lab Gruppen tiếp tục nghiên cứu phát dòng thiết bị mới. Chúng kế thừa tinh hoa công nghệ của những dòng thiết bị trước đó nhưng được bổ sung thêm một số cải tiến khá đáng kể.

Phiên bản LAB 4000 trình làng vào năm 1998

Phiên bản LAB 4000 sở hữu hiệu suất hoạt động mạnh gấp đôi so với dòng LAB 2000. Đồng thời, dòng thiết bị này được chế tạo dựa theo công nghệ Class TD từng rất thành công của Lab Gruppen trước đó.
LAB 4000 thể hiện bước tiến vượt bậc của Lab Gruppen. Dòng sản phẩm này cũng góp phần đưa tên tuổi của hãng được biết đến nhiều hơn tại thị trường quốc tế.
Các phiên bản amplifier thuộc seri C giới thiệu vào năm 2005
Thời điểm năm 2005, công ty Lab Gruppen đã bị mua lại nhưng quá trình nghiên cứu phát triển các dòng thiết bị mới vẫn không hề bị ảnh hưởng. Thương hiệu Lab Gruppen vẫn tiến bước mạnh mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu bằng những dòng máy móc khuếch đại âm thanh cực kỳ chất lượng.

Hãng amplifier Labgruppen

Các phiên bản amplifier thuộc seri C giới thiệu vào năm 2005

Theo đó vào năm 2005, Lab Gruppen tiến hành trình làng các phiên bản máy khuếch đại âm thanh thuộc seri C. Chúng được sản xuất trên nền tảng công nghệ mới nhất của Lab Gruppen. Bộ khuếch đại thuộc dòng C có tính linh hoạt cao nhờ vào chế độ cài đặt đa dạng.
Đặc biệt, chúng có thể hoạt động 24/7, thiết kế đa kênh phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của mọi đối tượng khách hàng. Ngay sau khi trình làng, chúng đã nhanh chóng phổ biến trên toàn cầu.

Bán amply labgruppen

Dòng FP + ra mắt năm 2007

FP + là dòng máy khuếch đại âm thanh kế thừa của dòng C giới thiệu vào năm 2005. Tuy nhiên nhà sản xuất đã trang bị cho FP + một số cải tiến nổi bật. Công suất hoạt động của các phiên bản trong dòng FP + có thể đặt tới 6500W cho mỗi kênh ở chế độ 2 ohm.
Hiệu suất phối trộn âm thanh ở dòng FP + cũng cao hơn hẳn, chế độ tạo hiệu ứng cũng đa dạng hơn. Hiện nay, một số phiên bản trong dòng FP + vẫn là sản phẩm khá hot, được nhiều khách hàng tìm kiếm.

Các phiên bản giới thiệu vào năm 2009, 2012, 2013, 2015

Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2015, Lab Gruppen đã đạt được nhiều bước tiến công nghệ và liên tiếp cho ra đời các dòng thiết bị âm thanh chất lượng. Chúng dường như góp phần không nhỏ khẳng định chỗ đứng của trên thị trường quốc tế.

Phiên bản nâng cấp PLM 5K44 giới thiệu vào năm 2018

PLM 5K44 sản xuất dựa trên mô hình PLM + nổi tiếng. Phiên bản mà Lab Gruppen phát hành vào năm 2018 có công công suất 5000W trải đều trên 4 kênh. Ngoài ra là tích hợp công nghệ kỹ thuật số tiên tiến Lake.
Amply Lab grupppen chính hãng

Phiên bản nâng cấp PLM 5K44 giới thiệu vào năm 2018

Phiên bản Lab Gruppen PLM 5K44 là dòng amplifier hiện đại đem đến nhiều trải nghiệm ấn tượng cho người dùng. Bên cạnh đó, giá của PLM 5K44 cũng được nhà sản xuất cân đối nhằm có thể phục vụ tới nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Vì sao nên lựa chọn Amplifier Lab Gruppen?

Lab Gruppen IPD 2400, Lab Gruppen FP6400, Lab Gruppen IPD 1200, Lab Gruppen PLM 2000Q,.. Là những mẫu amplifier chất lượng của thương hiệu số 1 Thụy Điển. Ưu điểm của amplifier Lab Gruppen nằm ở kiểu dáng đầy hiện đại, được ứng dụng nhiều công nghệ hiện tại, khả năng phối trộn âm thanh cực đỉnh.
Kiểu dáng hiện đại đẹp mắt 
Amplifier của Lab Gruppen cho đến nay đã có hàng trăm phiên bản giới thiệu ra thị trường. Chính vì vậy mẫu mã cục đẩy công suất Lab Gruppen luôn hết sức đa dạng. Kiểu dáng của chúng luôn không ngừng cải tiến đổi mới theo tình năm, thiết kế của mỗi chiếc amplifier luôn có tính tiên phong, bắt kịp xu hướng.

Kiểu dáng bắt mắt đầy hiện đại của amplifier Lab Gruppen chính hãng 

Kiểu dáng amplifier Lab Gruppen sẽ nghiêng về phong cách tối giản, không lạm dụng đường nét cầu kỳ. Mạng lưới nút điều chỉnh luôn được bố trí rất hợp lý, tạo tiện lợi khi người dùng thực hiện thao tác phối trộn.

Hệ thống các cổng kết nối ở amplifier Lab Gruppen đảm bảo đầy đủ. Nhờ đó, người dùng luôn dễ dàng khi cần kết nối amplifier với thiết bị đầu ra và đầu vào trong dàn âm thanh biểu diễn giải trí.

Những mẫu amplifier như Lab Gruppen PLM 20K44, Lab Gruppen PLM 12K44, Lab Gruppen FP 7000, Lab Gruppen 1200C,.. Sở hữu bộ vỏ kim loại có khả năng chống va đập và tản nhiệt tốt.

Cung cấp amply labgruppen

Ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến bậc nhất 

Amplifier Lab Gruppen luôn được nhà sản xuất ưu tiên ứng các công nghệ tiên tiến độc quyền do chính đội đội ngũ của Lab Gruppen phát triển. Nhờ đó, thiết bị có thể hoạt động ở cường độ cao một cách ổn định.

Mỗi bộ amplifier Lab Gruppen luôn sở hữu công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất 

Công suất của amplifier Lab Gruppen cũng đã nâng lên đáng kể. Cụ thể phiên bản nâng cấp giới thiệu vào năm 2018, công suất có bộ khuếch đại dễ dàng đặt mức công suất cực lớn. Khi công suất nâng lên đồng nghĩa hệ thống sẽ hoạt động với hiệu suất cao hơn, nâng cao khả năng xử lý và truyền dẫn tín hiệu.

Khả năng phối trộn xử lý âm thanh cực đỉnh 

Chức năng chính của mỗi chiếc amplifier chính là điều chỉnh tạo hiệu ứng âm thanh theo mong muốn của người dùng. Amplifier Lab Gruppen thường thiết kế theo hướng đa kênh, đa năng có khả năng thực hiện tạo hiệu ứng sống động tạo ấn tượng với cả người nghe và người chơi nhạc.

Amply labgruppen giá rẻ

Khả năng phối trộn xử lý âm thanh cực đỉnh của amplifier Lab Gruppen 

Tính đa năng của amplifier Lab Gruppen giúp những mẫu thiết bị này hoạt động tốt ở nhiều môi trường. Chẳng hạn như quán bar, sân khấu biểu diễn trong nhà và ngoài trời, bố trí trong dàn âm thanh đám cưới.

Amplifier Lab Gruppen còn sở hữu thiết kế thân thiện khi tương thích dễ dàng với thiết bị kết nối như loa, micro,.. Một số mẫu amplifier đời mới, người dùng còn có thể kết nối với smartphone để cập nhật kho nhạc hoặc điều khiển từ xa.

Amplifier Lab Gruppen được sản xuất ở đâu?

Xuất xứ của thương hiệu Lab Gruppen là tại Thụy Điển. Từ trước năm 2015, hoạt động sản phẩm các mặt hàng của thương hiệu này chủ yếu diễn ra tại nhà máy tại Thụy Điển. Tuy nhiên cũng giống như những công ty lớn khác, Lab Gruppen cũng bắt đầu tìm kiếm một nước thứ ba để mở nhà máy sản xuất.

Nhà máy sản xuất amply lab gruppen

Từ năm 2015, nhà máy sản xuất của Lab Gruppen tại Thụy Điển đã chuyển đến Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia 

Việc mở thêm nhà máy tại nước thứ ba sẽ giúp giá thành các dòng sản phẩm của Lab Gruppen hạ xuống khá nhiều, tiếp cận với đối tượng khách hàng đa dạng hơn. Theo thông báo của lãnh đạo cấp cao Lab Gruppen việc chuyển đổi quy trình sản xuất đã bắt đầu thực hiện từ năm 2015.
Theo đó, Lab Gruppen chính thức thông ngừng thực hiện công tác lắp ráp sản xuất tại Thụy Điển từ tháng 10/2015. Thay vào đó toàn bộ quy trình lắp ráp sẽ được chuyển đến nhà máy đặt tại Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia.

Như vậy, những mẫu amplifier sản phẩm sau năm 2015 của Lab Gruppen sẽ có xuất xứ từ Thái Lan, Trung Quốc hoặc Malaysia. Mặc dù không xuất xứ 100% từ Thụy Điển như trước kia nhưng amplifier Lab Gruppen không hề có bất cứ ảnh hưởng nào đến chất lượng.

Mọi quy trình từ lựa linh kiện cho đến lắp ráp vẫn cần trải kiểm soát khắt khe của Lab Gruppen tại Thụy Điển. Nhìn chung, việc thay đổi này không hề ảnh hưởng đến chất lượng của từng thiết bị mà chỉ hạ giá thành, hướng đến đối tượng khách hàng đa dạng hơn.

Amplifier Lab Gruppen giá bao nhiêu?

Chủng loại của amplifier Lab Gruppen tương đối đa dạng. Chính vì vậy giá bán của những sản phẩm này cũng không ở cố định ở một mức. Thông thường giá bán sẽ phụ thuộc vào công suất của thiết bị, chủng loại, nơi bán và từng thời điểm.

giá bán amply labgruppen

Giá bán của amplifier Lab Gruppen chính hãng rất phong phú 

Amplifier Lab Gruppen có công suất càng cao thì giá bán lại cao. Chúng có thể hoạt động với cường độ cao cho hiệu xử lý âm thanh cực kỳ ấn tượng. Dòng amplifier mà Lab Gruppen trình làng vào năm 2018, công suất hoạt động thậm chí đã đạt tới 5000W.

Nếu muốn sở hữu một bộ amplifier Lab Gruppen chính hãng sử dụng trong dàn hát quy mô nhỏ, khách hàng sẽ cần bỏ ra khoảng vài trăm đô. Chẳng hạn như mẫu Lab Gruppen Lucia - 60/20 Power amplifier giá bán là 450 đô la, tương đương khoảng 10 triệu đồng.

Ngược với dòng amplifier cao cấp chuyên góp mặt trong dàn âm thanh của các đại nhạc hội lớn, giá bán đương nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Theo như khảo sát của Obibi, các phiên bản amplifier Lab Gruppen cao cấp giá thường từ khoảng vài ngàn đô cho đến cả trăm ngàn đô cũng có.

Top 5 Amplifier Lab Gruppen tốt nhất hiện nay

Nếu có nhu cầu sở hữu một bộ amplifier chất lượng của Lab Gruppen mà chưa biết nên lựa chọn sản phẩm nào, bạn hãy tham khảo top 5 sản phẩm dưới đây. Chúng đang nằm trong top thiết bị bán chạy được khách hàng đáng tích tích cực.

Lab Gruppen FP10000Q

Lab Gruppen Lab 1000 đã nhiều năm liền đứng trong top các mẫu amplifier được yêu thích nhất trên thế giới của thương hiệu đến từ Thụy Điển. Bộ khuếch đại âm thanh này dường như hoàn ở mọi khía cạnh từ hình thức bên ngoài đến chức năng hoạt động. Mẫu amplifier Lab Gruppen FP10000Q có mức công suất 6500W cho 4 kênh momo với cầu nối 4 ohms

Hệ thống tự cấp nguồn hiện đại đã giúp FP1000Q giảm đi một phần đáng kể trọng lượng nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Nguồn âm thanh sau khi trải qua quá trình xử lý sẽ truyền đến hệ thống nguồn phát. Hiệu ứng sống động được thêm vào đảm bảo khiến người nghe phải ấn tượng.

FP1000Q có mức công suất 6500W cho 4 kênh momo với cầu nối 4 ohms. Bố trí công tắc chỉnh MLS cho phép kết hợp cùng một nguồn duy nhất cho hệ thống tải. Thiết kế hệ thống làm mát Intercooler bố trí ở phía trước và phía sau vừa có tác dụng hạ nhiệt thiết bị lại vừa có tác dụng chắn bụi. Mức giá hiện tại của mẫu amplifier Lab Gruppen FP10000Q là khoảng 6.000 USD, xấp xỉ 139 triệu đồng tiền Việt. 

Hãng amply top 1 thế giới

Lab Gruppen FP6400

FP6400 là bộ khuếch đại âm thanh ứng công nghệ Class TD nổi tiếng của Lab Gruppen. Mẫu amplifier sở hữu công suất hoạt động siêu cao, vận hành ổn định trong hàng chục giờ liền. Chất lượng âm thanh do FP6400 xử lý lý lúc nào cũng thuộc vào dạng đỉnh.Lab Gruppen FP6400 chỉ nặng khoảng 10kg

Ứng dụng công nghệ cấp nguồn chuyển đổi của FP6400 đem đến cho thiết lợi thế lớn khi phải hoạt động liên tục. Nguồn điện đầu vào có thể thay đổi linh động tùy vào từng điều kiện. Mẫu amplifier này đủ sức vận hành khi nguồn điện áp giảm xuống 20% so với mức quy định.

Chẳng hạn FP6400 vẫn hoạt động tốt ở nguồn điện 180V thay vì 230V như bình thường mà không gặp bất cứ trục trặc gì.

Hơn nữa, chỉ một phần nhỏ năng lượng điện năng bị biến thành nhiệt năng gây hiện tượng nóng thiết bị. Như vậy, FP6400 sử dụng nguồn năng lượng được cung cấp tương đối là hiệu quả, cho dù phải vận hành liên tục trong hàng chục tiếng nhưng bộ amplifier vẫn không bị nóng lên quá nhiều.

Chế độ bảo vệ DC hỗ trợ chống lại các tín hiệu ở dạng sóng hạ âm. Bên cạnh đó, chế độ bảo vệ VHF sẽ loại bỏ tín hiệu ở tần số cao mà tai người không thể nghe thấy. FP6400 hiếm khi bị quá tải nhiệt khi luôn có tích hợp ứng điều chỉnh cảnh báo.

Trang bị hệ thống làm mát Intercooler đảm bảo an toàn cho amplifier khi hoạt động quá mức. Đồng thời, trang bị này còn giúp ngăn bụi bẩn bám vào linh kiện bên trong. Công tắc được bố trí ở nhiều vị trí hơn giúp cho người sử dụng luôn điều chỉnh dễ dàng.

Khối lượng của phiên bản Lab Gruppen FP6400 chỉ là 10kg, nhìn chung khá là nhẹ không quá khó khăn để người cần xê dịch hay bố trí lắp đặt.

Bán amply lab gruppen chính hãng

Lab Gruppen FP 14000

Bộ amplifier Lab Gruppen FP 14000 có khả năng xử lý nguồn tín hiệu âm thanh ở dải tần siêu thấp. Thiết bị cũng giúp điều chỉnh âm thanh ở tần số cao thêm phần mượt mà. Bộ amplifier Lab Gruppen FP 14000 có khả năng xử lý nguồn tín hiệu âm thanh ở dải tần siêu thấp

Công suất của FP 14000 vô cùng mạnh mẽ khi đạt tới 14000W cho 2 kênh đầu ra. Ứng dụng mạng Nomad Link hỗ trợ người dùng theo dõi và kiểm soát tốt toàn bộ hệ thống trong suốt thời gian vận hành.

FP 14000 cũng được trang bị hệ thống làm mát Intercooler giúp hệ thống tản nhiệt nhanh và hiệu quả. Nhờ đó, amplifier và các thiết bị khác trong dàn âm thanh sẽ giảm thiểu hư hỏng không mong muốn khi phải làm ở hiệu suất cao và liên tục.

Ngoài ra, hình thức bề ngoài của FP 14000 cũng hết sức bắt mắt với kết cấu khung vỏ đen sang trọng. Phía trước Amplifier có bố trí một màn hình quan sát rất dễ nhìn. Theo đó, chỉ cần nhìn vào đây, người dùng có thể biết cục đẩy công suất đang hoạt động ở chế độ nào.

Mẫu amplifier FP 14000 đặc biệt thích lắp đặt trong dàn âm thanh phòng hát karaoke, sân khấu quy mô lớn. Mặc dù bỏ ra chi phí đầu tư ban đầu hơi cao nhưng FP 14000 lại cực bền, vận hành ổn trong mọi điều kiện .

Cung cấp amply labgruppen

Lab Gruppen PLM 20K44

Phiên bản PLM 20K44 được tích hợp công nghệ RPM cho phép hạn chế thấp nhất lượng điện năng tiêu thụ. Tuy nhiên dù lượng điện năng tiêu thụ tiết giảm xuống mức tối đa nhưng chức năng điều chỉnh xử lý âm thanh vẫn không hề thay đổi. Lab Gruppen PLM 20K44 sở hữu công suất 12000W cho 4 kênh đầu ra

Mặt khác, công nghệ RPM cũng hỗ trợ quản lý nguồn điện năng tiêu thụ hiệu quả hơn, hạn chế tối đa sự cố hỏng hóc khi hệ thống phải làm việc quá tải. Vậy nên dù sở hữu công suất hoạt động tương đối lớn nhưng PLM 20K44 sẽ không tiêu tốn năng lượng như khách hàng vẫn lầm tưởng.

PLM 20K44 sở hữu công suất 12000W cho 4 kênh đầu ra. Chính vì vậy, bộ amplifier này luôn hoạt động theo cách ổn định và mạnh mẽ nhất đáp ứng nhu cầu sử dụng với tần suất cao tại các buổi biểu diễn quy mô lớn.

Đặc biệt, Lab Gruppen PLM 20K44 đã được nhà sản xuất cài đặt trước khoảng 100 ứng dụng. Vì người dùng mới thao tác lần đầu sẽ không gặp bỡ ngỡ và bắt kịp ngay với chức năng tuyệt vời ứng dụng trên thiết bị.

Bề ngoài của PLM 20K44 là bộ vỏ kim loại nguyên khối chắn với màu sơn đen đơn giản nhưng rất sang trọng. Lớp sơn này vừa tạo tính thẩm mỹ lại vừa chống xước cho bộ vỏ hiệu quả.

Lab gruppen

Lab Gruppen C 28.4

Mẫu cục đẩy công suất C 28.4 thuộc dòng amplifier seri C nổi tiếng của hãng Lab Gruppen giới thiệu vào năm 2005. Ấn tượng đầu tiên của người dùng về Lab Gruppen C 28.4 chính là ở kiểu tinh tế với lớp sơn trắng nổi bật ở mặt phía trước. C 28.4 thuộc dòng amplifier seri C nổi tiếng của hãng Lab Gruppen giới thiệu vào năm 2005

Thiết kế 4 kênh chuyển đổi linh hoạt giúp cho mẫu cục đẩy công suất C 28.4 biến tấu âm thanh theo cách đa dạng nhất. Phiên bản amplifier Lab Gruppen C 28.4 không hề kén loa hay thiết bị kết nối khác.

Kết cấu khung gầm 2U cũng là một trong những điểm nổi bật ở mẫu amplifier C 28.4. Đầu ra chuẩn 4 × 700W trở kháng của tải là 40 ohm. Bộ khuếch đại âm thanh này cũng cho phép người điều khiển từ xa thông qua kết nối mạng Nomad Link.

Labgruppen

Những mẫu thiết bị chất lượng khác của Lab Gruppen

Sau gần 4 thập kỷ hoạt động, hãng Lab Gruppen từng tung ra thị trường không ít phiên bản thiết bị khuếch đại âm thanh khuynh đảo thị trường. Vậy nên, ngoài 5 mẫu thiết bị ấn tượng kể trên, Lab Gruppen vẫn còn sở hữu bộ sưu tập amplifier khá đồ sộ với các phiên bản amplifier ấn tượng khác.

 • Lab Gruppen 1000Q
 • Lab Gruppen PLM2000Q
 • Lab Gruppen FP 4000
 • Lab Gruppen FP 9000
 • Lab Gruppen FP2600
 • Lab Gruppen 1600
 • Lab Gruppen 5K44
 • Lab Gruppen 2002
 • Lab Gruppen FP 13000
 • Lab Gruppen 500
 • Lab Gruppen 1200
 • Lab Gruppen LA48
 • Lab Gruppen LM26
 • Lab Gruppen PLM1400

Mỗi năm, hãng Lab Gruppen đều trình làng một số mẫu thiết bị mới. Tuy nhiên, những mẫu amplifier trước đó chưa hẳn đã lỗi thời. Chúng vẫn rất thích hợp sử dụng trong dàn âm thanh giải trí quy mô lớn. 

Lab gruppen amply

Đánh giá của khách hàng về Amplifier Lab Gruppen

Trong mỗi dàn âm thanh giải trí dù là tại gia đình hay sân khấu quy mô lớn đều cần dùng đến cục đẩy công suất hay amplifier. Hãng Lab Gruppen vốn luôn đi tiên phong trong ngành nghiên cứu chế tạo thiết bị khuếch đại âm thanh. Sản phẩm của hãng luôn nhận lại phản hồi tích cực từ phần đông khách hàng. Khách hàng luôn đánh giá tích cực về các dòng amplifier của Lab Gruppen 

Anh Dương Thanh P,  một khách hàng từng sử dụng amplifier tại Hà Nội cho biết "Mình đã sử dụng cục đẩy công suất của hãng Lab Gruppen được hơn 5 năm nay. Nói chung, amplifier Lab Gruppen rất dễ thao tác sử dụng, khả năng phối trộn tạo hiệu ứng khá tốt."

Chú Hoàng Thanh D, một khách hàng từng sử dụng amplifier Lab Gruppen tại TPHCM cho biết "Bộ amplifier Lab Gruppen mà nhà tôi dùng hơn 2 năm nay hoạt động rất ổn định, chưa lần nào phải sửa chữa. Nhờ có bộ amplifier này mà tôi và gia đình đã có được phút giây thư giãn giải trí tuyệt vời."

Anh Nguyễn Đông T, một khách hàng từng sử dụng amplifier Lab Gruppen tại Đà Nẵng cho biết "Mình làm bên dịch cho thuê thiết bị âm thanh. Trong số các loại amplifier từng dùng thì mình cảm thấy ưng ý nhất với sản phẩm của hãng Lab Gruppen đến từ Thụy Điển. Amplifier của hãng này có ưu điểm là dùng cực bền, khả năng tạo hiệu ứng siêu đỉnh."

 • Giải đáp thắc mắc thường gặp liên quan đến các dòng sản phẩm Amplifier Lab Gruppen

Khách hàng khi tìm đến với hệ thống của Obibi vẫn đặt ra một số thắc mắc về cách sử dụng hay chất lượng của amplifier Lab Gruppen. Do đó, trong phần này chúng tôi xin được giải đáp những câu hỏi thường gặp liên quan đến các sản phẩm bộ khuếch đại âm thanh Lab Gruppen.

Địa chỉ bán amply labgruppen

 • Amplifier Lab Gruppen có tuổi thọ dài không?

Trả lời: Sản phẩm cục đẩy công suất Lab Gruppen nổi tiếng về khả năng hoạt động bền bỉ, tuổi thọ cao. Chẳng hạn những vậy mà với dòng amplifier cao cấp, hãng Lab Gruppen thậm chí cam kết bảo hành trong 10 năm.

Amplifier nếu hoạt động dưới nguồn điện áp ổn định sẽ duy trì được tuổi thọ lâu hơn. Với sản phẩm của hãng Lab Gruppen thường được trang bị hệ thống tản nhiệt hiện đại giúp thoát nhiệt nhanh đảm bảo tính ổn định và tuổi thọ dài lâu cho bộ amplifier.

 • Amplifier Lab Gruppen có bán trả góp không? 

Trả lời: Hiện nay, có khá nhiều đại lý áp dụng chính sách bán hàng trả góp cho sản phẩm amplifier không cấp. Bởi không phải khách hàng nào cũng đủ điều kiện để thanh toán ngay một lúc vài chục triệu hay thậm chí cả trăm triệu đồng.

Thời hạn mua trả góp thường kéo dài từ 6 đến 18 tháng tùy vào giá trị đơn hàng. Mức lãi suất khi mua hàng theo hình thức trả góp cũng không quá cao, thích hợp với phần đông đối tượng khách hàng.

Phân phối thương hiệu amply labgruppen

 • Amplifier Lab Gruppen sản xuất từ Thái Lan có phải hàng chính hãng?

Trả lời: Như đã cung cấp thông tin ở phần đầu, từ năm 2015 hãng Lab Gruppen đã bắt đầu chuyển cơ sở sản phẩm tại Thụy Điển đến Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia. Chính vì vậy hiện nay phần lớn thiết bị của hãng đều sản xuất từ hệ thống 3 nhà máy này.

Nếu mua phải loại amplifier Lab Gruppen sản xuất tại Thái Lan, bạn không nên vội kết luận đó là hàng nhái. Bởi hiện nay, Thái Lan đang là nơi thương hiệu đến từ Thụy Điển đặt nhà máy lắp ráp.

 • Amplifier Lab Gruppen có kén loa hay micro không? 

Trả lời: Các dòng amplifier của hãng Lab Gruppen thiết kế hoàn toàn tương thích với loa, micro của hầu hết mọi thương hiệu. Hệ thống cổng kết nối bố trí đầy đủ và liên kết thuận tiện với máy móc thiết bị ngoại vi.

 • Có nên mua Amplifier Lab Gruppen giá rẻ không? 

Trả lời: Mỗi bộ amplifier chính hãng của Lab Gruppen thường có giá bán trên 10 triệu đồng. Với dòng amplifier chuyên dùng trong đại nhạc hội lớn, giá bán thậm chí lên tới cả trăm triệu đồng cũng có. Do vậy, khách hàng nên cẩn thận với lời mời chào amplifier giá rẻ đồng thời cần kiểm kỹ lưỡng trước khi mua.

 • Mua amplifier Lab Gruppen ở đâu tốt nhất?

Trả lời: Khách hàng nên mua amplifier Lab Gruppen tại đại lý chuyên kinh doanh loại hình sản phẩm thiết bị âm thanh nhập khẩu. Nơi đó cần phải niêm yết giá công khai đến khách hàng. Ngoài ra còn phải kèm theo chính sách hậu mãi, đổi trả hàng linh hoạt.

Obibi rất tự hào khi được cung cấp đến khách hàng toàn quốc các dòng amplifier chính hãng đến từ thương hiệu hàng đầu Thụy Điển Lab Gruppen. Sản phẩm của chúng tôi đảm bảo đầy đủ giấy tờ chứng minh chất lượng và nguồn gốc, chính sách bán hàng linh hoạt.

Sau phần tổng hợp của Obibi, hy vọng đã giúp bạn hiểu hơn về thương hiệu sản xuất thiết bị âm thanh số 1 Thụy Điển Lab Gruppen và kinh nghiệm mua hàng hữu ích. Nếu như có nhu cầu đặt mua, nhận báo giá chính xác nhất, bạn hãy liên hệ với chúng tôi ngay từ hôm nay nhé!

Xem thêm
Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: