Loa Âm Trần Klipsch

(23 sản phẩm):

Loa Klipsch IC-500-T-SC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-500-T-SC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian
 • Công suất : 15W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 5.5 lbs. (2.5kg)

Loa Klipsch CS-16C II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CS-16C II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 57Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công suất : 40W RMS / 160W Peak
 • Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm)
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch CS-16CSM

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CS-16CSM

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 65Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 40W RMS / 160W Peak
 • Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm)
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch CS-18C

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CS-18C

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 40W RMS / 160W PEAK
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)

Loa Klipsch DS-160C

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-160C

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W RMS
 • Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch DS-160CDT

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-160CDT

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công suất : 50W RMS/ 200W Peak
 • Kích thước loa bass : 6.5” (16.51cm)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch DS-160CSM

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-160CSM

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công suất : 50W RMS / 200W RMS
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch DS-180CDT

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-180CDT

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công suất : 50W RMS / 200W RMS
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm)
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)

Loa Klipsch DS-180CSM

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-180CSM

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W RMS
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm)
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)

Loa Klipsch IC-400-T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-400-T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch IC-525-T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-525-T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch IC-650-T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-650-T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch IC-800-T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-800-T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch IC-SW-8T2

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-SW-8T2

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch PRO-14RC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-14RC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 92Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 30W RMS / 120W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 4 lbs (1.8kg)

Loa Klipsch PRO-14RW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-14RW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch PRO-16RC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-16RC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Kích thước loa Bass : 6.5" (16.51cm)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch PRO-16RW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-16RW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 6.5" (16.51cm)
 • Trọng lượng : 7.2lbs (3.25kg)

Loa Klipsch PRO-18RC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-18RC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 56Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Kích thước loa bass : 6.35" (16.1cm)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)

Loa Klipsch PRO-180RPC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-180RPC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)
(0 đánh giá) Đã xem 231
Liên Hệ

Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian Công suất : 15W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 5.5 lbs. (2.5kg)                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 256
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 57Hz - 20kHz +/- 3dB Công suất : 40W RMS / 160W Peak Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm) Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 229
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 65Hz - 20kHz +/- 3dB Công Suất : 40W RMS / 160W Peak Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm) Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 223
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 20kHz +/- 3dB Công Suất : 40W RMS / 160W PEAK Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 226
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W RMS Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 236
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB Công suất : 50W RMS/ 200W Peak Kích thước loa bass : 6.5” (16.51cm) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 209
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB Công suất : 50W RMS / 200W RMS Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 214
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB Công suất : 50W RMS / 200W RMS Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm) Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 210
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W RMS Trở kháng : 4 ohm Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm) Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 267
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 256
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 237
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 213
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 237
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 214
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 92Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 30W RMS / 120W Peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 4 lbs (1.8kg)                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 221
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 219
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Kích thước loa Bass : 6.5" (16.51cm) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 229
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 6.5" (16.51cm) Trọng lượng : 7.2lbs (3.25kg)                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 223
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 56Hz - 23kHz +/- 3dB Công suất : 50W RMS / 200W Peak Kích thước loa bass : 6.35" (16.1cm) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 262
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                                                                                                      

Xem thêm 3 Loa Âm Trần

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: