Loa Âm Trần Klipsch

(23 sản phẩm):

Loa Klipsch IC-500-T-SC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-500-T-SC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian
 • Công suất : 15W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 5.5 lbs. (2.5kg)

Loa Klipsch CS-16C II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CS-16C II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 57Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công suất : 40W RMS / 160W Peak
 • Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm)
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch CS-16CSM

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CS-16CSM

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 65Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 40W RMS / 160W Peak
 • Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm)
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch CS-18C

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CS-18C

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 40W RMS / 160W PEAK
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)

Loa Klipsch DS-160C

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-160C

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W RMS
 • Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch DS-160CDT

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-160CDT

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công suất : 50W RMS/ 200W Peak
 • Kích thước loa bass : 6.5” (16.51cm)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch DS-160CSM

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-160CSM

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công suất : 50W RMS / 200W RMS
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch DS-180CDT

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-180CDT

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công suất : 50W RMS / 200W RMS
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm)
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)

Loa Klipsch DS-180CSM

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-180CSM

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W RMS
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm)
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)

Loa Klipsch IC-400-T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-400-T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch IC-525-T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-525-T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch IC-650-T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-650-T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch IC-800-T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-800-T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch IC-SW-8T2

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch IC-SW-8T2

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch PRO-14RC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-14RC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 92Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 30W RMS / 120W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 4 lbs (1.8kg)

Loa Klipsch PRO-14RW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-14RW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch PRO-16RC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-16RC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Kích thước loa Bass : 6.5" (16.51cm)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)

Loa Klipsch PRO-16RW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-16RW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 6.5" (16.51cm)
 • Trọng lượng : 7.2lbs (3.25kg)

Loa Klipsch PRO-18RC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-18RC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 56Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Kích thước loa bass : 6.35" (16.1cm)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)

Loa Klipsch PRO-180RPC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-180RPC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)
(0 đánh giá) Đã xem 449
Liên Hệ

Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian Công suất : 15W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 5.5 lbs. (2.5kg)                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 500
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 57Hz - 20kHz +/- 3dB Công suất : 40W RMS / 160W Peak Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm) Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 456
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 65Hz - 20kHz +/- 3dB Công Suất : 40W RMS / 160W Peak Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm) Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 434
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 20kHz +/- 3dB Công Suất : 40W RMS / 160W PEAK Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 426
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W RMS Kích thước loa Bass : 6.5” (16.51cm) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 440
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB Công suất : 50W RMS/ 200W Peak Kích thước loa bass : 6.5” (16.51cm) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 432
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 77Hz - 20kHz +/- 3dB Công suất : 50W RMS / 200W RMS Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 431
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB Công suất : 50W RMS / 200W RMS Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm) Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 427
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W RMS Trở kháng : 4 ohm Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm) Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 473
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 447
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 441
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 410
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 448
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 416
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 92Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 30W RMS / 120W Peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 4 lbs (1.8kg)                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 442
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 430
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Kích thước loa Bass : 6.5" (16.51cm) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.18kg)                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 431
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 63Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 6.5" (16.51cm) Trọng lượng : 7.2lbs (3.25kg)                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 417
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 56Hz - 23kHz +/- 3dB Công suất : 50W RMS / 200W Peak Kích thước loa bass : 6.35" (16.1cm) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 499
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7.4 lbs (3.36kg)                                                                                                                                                      

Xem thêm 3 Loa Âm Trần

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: