Loa Âm Tường Klipsch

(14 sản phẩm):

Loa Klipsch CS-16W

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CS-16W

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • đáp ứng dải tần số : 65Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 40W RMS / 160W RMS
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa bass : 6.5” (16.51cm)
 • Trọng lượng : 7.2lbs (3.25kg)

Loa Klipsch DS-250W LCR

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch DS-250W LCR

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB
 • Công suất : 60W RMS / 240W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước : Dual 5.25" (13.34cm)
 • Trọng lượng : 6.5lbs (2.95kg)

Loa Klipsch PRO-18RW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-18RW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 56Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm)
 • Trọng lượng : 7.9lbs (3.6kg)

Loa Klipsch PRO-24RW LCR

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-24RW LCR

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 90Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 30W RMS / 120W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 4.5lbs (2.1kg)

Loa Klipsch PRO-25RW LCR

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-25RW LCR

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 56Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công suất : 75W RMS / 300W Peak
 • Kích thước dải tần số : Dual 5.25" (13.34cm)
 • Trọng lượng : 6.5lbs (2.95kg)

Loa Klipsch PRO-180RPW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-180RPW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 8" (16.51cm)

Loa Klipsch PRO-250RPW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-250RPW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 46Hz - 23kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 75W RMS / 300W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 6.5lbs (2.95kg)

Loa Klipsch PRO-1000SW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-1000SW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 24Hz - 100Hz +/- 3dB
 • Công Suất : 200W RMS / 500W Peak
 • Kích thước loa Bass : 10" (25.4cm)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 20.3 lbs (9.2 kg)

Loa Klipsch PRO-1200SW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch PRO-1200SW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 21Hz - 100Hz +/- 3dB
 • Công Suất : 250W RMS / 600W Peak
 • Kích thước loa Bass : 12" (25.4cm)
 • Trọng lượng : 35.5 lbs (16.1 kg)

Loa Klipsch R-3650-W II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-3650-W II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 60Hz – 23KHz +/– 3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7.2 lbs. (3.25kg)

Loa Klipsch R-3800-W II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-3800-W II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 46Hz-23KHz ± 3dB
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Trọng lượng : 7.9 lbs. (3.58kg)

Loa Klipsch R-5650-W II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-5650-W II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 52Hz-23KHz ± 3dB
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Trọng lượng : 7.2 lbs. (3.25kg)

Loa Klipsch R-5800-W II

0 đánh giá
7,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-5800-W II

7,900,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 40Hz-23KHz ± 3dB
 • Công suất : 50W RMS / 200W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7.9 lbs. (3.6 kg)

Loa Klipsch RW-5802-II

0 đánh giá
12,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RW-5802-II

12,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 45 Hz – 140 Hz +/– 4dB
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 22 lbs (10kg)
(0 đánh giá) Đã xem 528
Liên Hệ

đáp ứng dải tần số : 65Hz - 20kHz +/- 3dB Công Suất : 40W RMS / 160W RMS Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa bass : 6.5” (16.51cm) Trọng lượng : 7.2lbs (3.25kg)                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 527
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 73Hz - 20kHz +/- 3dB Công suất : 60W RMS / 240W Peak Trở kháng : 8 ohm Kích thước : Dual 5.25" (13.34cm) Trọng lượng : 6.5lbs (2.95kg)                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 516
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 56Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Kích thước loa Bass : 8" (20.32cm) Trọng lượng : 7.9lbs (3.6kg)                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 483
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 90Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 30W RMS / 120W Peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 4.5lbs (2.1kg)                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 518
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 56Hz - 23kHz +/- 3dB Công suất : 75W RMS / 300W Peak Kích thước dải tần số : Dual 5.25" (13.34cm) Trọng lượng : 6.5lbs (2.95kg)                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 529
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 8" (16.51cm)                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 504
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 46Hz - 23kHz +/- 3dB Công Suất : 75W RMS / 300W Peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 6.5lbs (2.95kg)                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 598
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 24Hz - 100Hz +/- 3dB Công Suất : 200W RMS / 500W Peak Kích thước loa Bass : 10" (25.4cm) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 20.3 lbs (9.2 kg)                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 571
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 21Hz - 100Hz +/- 3dB Công Suất : 250W RMS / 600W Peak Kích thước loa Bass : 12" (25.4cm) Trọng lượng : 35.5 lbs (16.1 kg)                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 511
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 60Hz – 23KHz +/– 3dB Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7.2 lbs. (3.25kg)                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 524
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 46Hz-23KHz ± 3dB Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Trọng lượng : 7.9 lbs. (3.58kg)                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 515
Liên Hệ

Đáp ứng tần số : 52Hz-23KHz ± 3dB Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 50W RMS / 200W Peak Trọng lượng : 7.2 lbs. (3.25kg)                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 488
7,900,000 đ

Đáp ứng tần số : 40Hz-23KHz ± 3dB Công suất : 50W RMS / 200W Peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7.9 lbs. (3.6 kg)                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 508
12,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 45 Hz – 140 Hz +/– 4dB Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 22 lbs (10kg)                                                                                                                                                                                                                          

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: