Loa Center Klipsch

(9 sản phẩm):

Loa Klipsch R-34C

0 đánh giá
7,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-34C

7,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch R-52C

0 đánh giá
5,300,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-52C

5,300,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 89Hz - 21kHz +/- 3dB
 • Công suất : 100W/400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.2 kg)
-9%

Loa Klipsch RC-64 III

0 đánh giá
28,990,000 đ 32,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RC-64 III

28,990,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 57–24kHz +/– 3dB
 • Công Suất : 200W / 800W peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 55 Ibs (25kg)

Loa Klipsch RP-400C

0 đánh giá
9,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-400C

9,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz - 25kHz
 • Công Suất : 75W / 300W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 14 lb (6.4 kg)

Loa Klipsch RP-404C

0 đánh giá
10,800,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-404C

10,800,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 59-25kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 125W/500W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 28 lb (12.7 kg)

Loa Klipsch RP-500C

0 đánh giá
9,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-500C

9,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Dải Tần số : 60-25kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 100W/400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 18 lb (8.2 kg)

Loa Klipsch RP-504C

0 đánh giá
11,700,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-504C

11,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 58-25kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 150W/600W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 34 lb (15.4 kg)

Loa Klipsch RP-600C

0 đánh giá
11,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-600C

11,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 58Hz - 25kHz
 • Công Suất : 125W / 500W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 24 lb (10.9 kg)

Loa Klipsch RW-34C

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RW-34C

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 82 Hz - 21 kHz
 • Công Suất : 80W/160W
 • Trọng lượng : 14.3 lbs (6.48 kg)
(0 đánh giá) Đã xem 664
7,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 591
5,300,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 89Hz - 21kHz +/- 3dB Công suất : 100W/400W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.2 kg)                                                                                                                                                                              

-9%
(0 đánh giá) Đã xem 611
28,990,000 đ 32,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 57–24kHz +/– 3dB Công Suất : 200W / 800W peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 55 Ibs (25kg)                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 544
9,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz - 25kHz Công Suất : 75W / 300W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 14 lb (6.4 kg)                                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 591
10,800,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 59-25kHz +/- 3dB Công Suất : 125W/500W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 28 lb (12.7 kg)                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 632
9,500,000 đ

Đáp ứng Dải Tần số : 60-25kHz +/- 3dB Công Suất : 100W/400W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 18 lb (8.2 kg)                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 667
11,700,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 58-25kHz +/- 3dB Công Suất : 150W/600W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 34 lb (15.4 kg)                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 543
11,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 58Hz - 25kHz Công Suất : 125W / 500W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 24 lb (10.9 kg)                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 590
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 82 Hz - 21 kHz Công Suất : 80W/160W Trọng lượng : 14.3 lbs (6.48 kg)                                                                                                                                                                                                                          

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: