Loa Floorstanding Klipsch

(15 sản phẩm):

Loa Klipsch Cornwall IV

0 đánh giá
100,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch Cornwall IV

100,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 100W/400W
 • Đáp ứng dải tần số : 34Hz - 20kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 95.76 lbs (43.43kg)

Loa Klipsch FORTE III

0 đánh giá
79,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch FORTE III

79,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 38Hz – 20kHz
 • Công suất : 100W / 400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 12” (30.48cm)
 • Trọng lượng : 72lbs (32.7kg)

Loa Klipsch Heresy-IV

0 đánh giá
69,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch Heresy-IV

69,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 48-20k +/-4dB
 • Công suất : 100W/400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước Loa Bass : 12” (30.48cm)
 • Trọng lượng : 45lbs (20.41kg)

Loa Klipschorn AK6

0 đánh giá
345,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipschorn AK6

345,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 33Hz – 20kHz
 • Công Suất : 100W/400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 220lbs (100 kg)

Loa Klipsch La Scala Al5

0 đánh giá
185,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch La Scala Al5

185,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 51Hz – 20kHz
 • Công Suất : 100W / 400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa bass : 15” (38.1cm)
 • Trọng lượng : 201 lbs (91 kg)
-5%

Loa Klipsch R-610F

0 đánh giá
11,200,000 đ 11,800,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-610F

11,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz - 21kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 85W/340W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 36 lbs (16.3 kg)

Loa Klipsch R-620F

0 đánh giá
14,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-620F

14,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Cấu hình 3 đường tiếng
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 100/400
 • Trọng lượng : 18.6 kg

Loa Klipsch R-625FA

0 đánh giá
30,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-625FA

30,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 38Hz - 21kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 100W/400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 49 lbs (22.2 kg)

Loa Klipsch R-820F

0 đánh giá
19,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-820F

19,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz - 21kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 150W/600W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 54 lbs (24.5 kg)

Loa Klipsch RF-7 III

0 đánh giá
80,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RF-7 III

80,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 32–25kHz +/– 3dB
 • Công Suất : 250W / 1000W peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 97 Ibs (44.1kg)
-6%

Loa Klipsch RP-4000F

0 đánh giá
13,800,000 đ 14,800,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-4000F

13,800,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 37Hz - 25kHz
 • Công Suất : 75W / 300W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 29 lb (13.1 kg)

Loa Klipsch RP-5000F

0 đánh giá
16,700,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-5000F

16,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 35-25kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 100W / 400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 37 lb (16.8 kg)

Loa Klipsch RP-6000F

0 đánh giá
20,700,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-6000F

20,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 34-25kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 125W/500W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 49 lb (22.2 kg)

Loa Klipsch RP-8000F

0 đánh giá
30,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-8000F

30,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 32-25kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 150/600W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 60 lb (27.2 kg)

Loa Klipsch RP-8060FA

0 đánh giá
49,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RP-8060FA

49,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 32-25kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 150W / 600W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 71 lb (32.2 kg)
(0 đánh giá) Đã xem 521
100,000,000 đ

Công Suất : 100W/400W Đáp ứng dải tần số : 34Hz - 20kHz Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 95.76 lbs (43.43kg)                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 598
79,000,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 38Hz – 20kHz Công suất : 100W / 400W Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 12” (30.48cm) Trọng lượng : 72lbs (32.7kg)                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 648
69,500,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 48-20k +/-4dB Công suất : 100W/400W Trở kháng : 8 ohm Kích thước Loa Bass : 12” (30.48cm) Trọng lượng : 45lbs (20.41kg)                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 637
345,000,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 33Hz – 20kHz Công Suất : 100W/400W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 220lbs (100 kg)                                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 666
185,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 51Hz – 20kHz Công Suất : 100W / 400W Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa bass : 15” (38.1cm) Trọng lượng : 201 lbs (91 kg)                                                                                                                

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 1032
11,200,000 đ 11,800,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz - 21kHz +/- 3dB Công Suất : 85W/340W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 36 lbs (16.3 kg)                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 538
14,000,000 đ

Cấu hình 3 đường tiếng Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 100/400 Trọng lượng : 18.6 kg                                                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 627
30,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 38Hz - 21kHz +/- 3dB Công Suất : 100W/400W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 49 lbs (22.2 kg)                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 607
19,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz - 21kHz +/- 3dB Công Suất : 150W/600W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 54 lbs (24.5 kg)                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 504
80,000,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 32–25kHz +/– 3dB Công Suất : 250W / 1000W peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 97 Ibs (44.1kg)                                                                                                                                                                    

-6%
(0 đánh giá) Đã xem 499
13,800,000 đ 14,800,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 37Hz - 25kHz Công Suất : 75W / 300W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 29 lb (13.1 kg)                                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 1122
16,700,000 đ

Đáp ứng tần số : 35-25kHz +/- 3dB Công Suất : 100W / 400W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 37 lb (16.8 kg)                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 476
20,700,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 34-25kHz +/- 3dB Công Suất : 125W/500W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 49 lb (22.2 kg)                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 601
30,500,000 đ

Đáp ứng tần số : 32-25kHz +/- 3dB Công Suất : 150/600W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 60 lb (27.2 kg)                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 1003
49,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 32-25kHz +/- 3dB Công Suất : 150W / 600W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 71 lb (32.2 kg)                                                                                                                                                                                

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: