Loa Full Range JBL

(65 sản phẩm):

Loa JBL AC15

0 đánh giá
10,320,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AC15

10,320,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 80 Hz -20 kHz
 • Công Suất : 150 W / 300 W / 600 W (Continuous/Program/Peak)
 • Trở kháng : 16 ohms
 • Trọng lượng : 4.7 kg (10.5 lb)

Loa JBL AC16

0 đánh giá
20,390,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AC16

20,390,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 55 Hz -20 kHz
 • Công Suất : 160 W / 320 W / 640 W (Continuous/Program/Peak)
 • Trở kháng : 16 ohm
 • Trọng lượng : 7.2 kg (15.8 lb)

Loa JBL AC18-26

0 đánh giá
24,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AC18-26

24,900,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 52 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250 W / 500 W / 1000 W (Continuous/Program/Peak)
 • Trọng Lượng : 12.8 kg (28.2 lb)

Loa JBL AC18/95

0 đánh giá
24,910,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AC18/95

24,910,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 52 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : 250W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 12.8 kg (28.2 lb)

Loa JBL AC25

0 đánh giá
19,130,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AC25

19,130,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 80 Hz -20 kHz
 • Công Suất : 225 W / 450 W / 900 W (Continuous/Program/Peak)
 • Trở Kháng : 16 ohm
 • Trọng Lượng : 7.5 kg (16.5 lb)

Loa JBL AC26

0 đánh giá
27,690,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AC26

27,690,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 55 Hz -20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước Loa Bass : 2 x 165 mm (6.5 inch)
 • Trọng Lượng : 11.0 kg (24.3 lb)

Loa JBL AC28/26

0 đánh giá
33,980,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AC28/26

33,980,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Tần số : 53 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : 375 W / 750 W / 1500 W (Continuous/Program/Peak)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng Lượng : 18.6 kg (40.9 lb)

Loa JBL AC28/95

0 đánh giá
33,980,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AC28/95

33,980,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 53 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : 375 W / 750 W / 1500 W (Continuous/Program/Peak)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng Lượng : 18.6 kg (40.9 lb)

Loa JBL AC195

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC195

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 68 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 300W
 • Kích thước loa bass : 258 mm (10 in)
 • Trọng lượng : 13.1 kg (28.8 lbs)

Loa JBL AC266

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC266

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dãi tần số : 63 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích Thước Loa Bass : 310 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 17.4 kg (38.3lbs)

Loa JBL AC299

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC299

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 63 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích thước loa Bass : 310 mm (12 inch)
 • Trọng Lượng : 17.3 kg (38.1lbs)

Loa JBL AC566

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC566

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL AC599

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC599

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 60 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250W/500W/1000W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích thước loa Bass : 381 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 19.7 kgs. (43.4 lbs)

Loa JBL AC895

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC895

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 60 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250W/500W/1000W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích thước loa Bass : 381 mm (15 inch)
 • Trọng Lượng : 19.7 kgs. (43.4 lbs)

Loa JBL AM5212/00

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5212/00

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM5212/26

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5212/26

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trowngj Lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM5212/66

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5212/66

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM5215/95

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5215/95

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trọng lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM7212/00

0 đánh giá
57,510,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/00

57,510,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 36 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)

Loa JBL AM7212/26

0 đánh giá
57,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/26

57,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

(0 đánh giá) Đã xem 648
10,320,000 đ

Đáp ứng tần số : 80 Hz -20 kHz Công Suất : 150 W / 300 W / 600 W (Continuous/Program/Peak) Trở kháng : 16 ohms Trọng lượng : 4.7 kg (10.5 lb)                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 513
20,390,000 đ

Đáp ứng tần số : 55 Hz -20 kHz Công Suất : 160 W / 320 W / 640 W (Continuous/Program/Peak) Trở kháng : 16 ohm Trọng lượng : 7.2 kg (15.8 lb)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 538
24,900,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 52 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250 W / 500 W / 1000 W (Continuous/Program/Peak) Trọng Lượng : 12.8 kg (28.2 lb)                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 489
24,910,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 52 Hz - 20 kHz Công Suất : 250W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 12.8 kg (28.2 lb)                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 621
19,130,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 80 Hz -20 kHz Công Suất : 225 W / 450 W / 900 W (Continuous/Program/Peak) Trở Kháng : 16 ohm Trọng Lượng : 7.5 kg (16.5 lb)                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 553
27,690,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 55 Hz -20 kHz Trở kháng : 8 ohm Kích thước Loa Bass : 2 x 165 mm (6.5 inch) Trọng Lượng : 11.0 kg (24.3 lb)                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 583
33,980,000 đ

Đáp ứng Tần số : 53 Hz - 20 kHz Công Suất : 375 W / 750 W / 1500 W (Continuous/Program/Peak) Trở kháng : 8 ohm Trọng Lượng : 18.6 kg (40.9 lb)                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 618
33,980,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 53 Hz - 20 kHz Công Suất : 375 W / 750 W / 1500 W (Continuous/Program/Peak) Trở kháng : 8 ohm Trọng Lượng : 18.6 kg (40.9 lb)                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 523
Liên Hệ

Đáp ứng tần số : 68 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 300W Kích thước loa bass : 258 mm (10 in) Trọng lượng : 13.1 kg (28.8 lbs)                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 499
Liên Hệ

Đáp ứng dãi tần số : 63 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak) Kích Thước Loa Bass : 310 mm (12 in) Trọng lượng : 17.4 kg (38.3lbs)                                

(0 đánh giá) Đã xem 477
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 63 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak) Kích thước loa Bass : 310 mm (12 inch) Trọng Lượng : 17.3 kg (38.1lbs)                              

(0 đánh giá) Đã xem 447
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 468
Liên Hệ

Đáp ứng tần số : 60 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250W/500W/1000W (Continuous/Program/Peak) Kích thước loa Bass : 381 mm (15 in) Trọng lượng : 19.7 kgs. (43.4 lbs)                                          

(0 đánh giá) Đã xem 477
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 60 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250W/500W/1000W (Continuous/Program/Peak) Kích thước loa Bass : 381 mm (15 inch) Trọng Lượng : 19.7 kgs. (43.4 lbs)                              

(0 đánh giá) Đã xem 567
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 550
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trowngj Lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 548
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 885
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trọng lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 510
57,510,000 đ

Đáp ứng dải tần Số : 36 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 499
57,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Xem thêm 45 Loa Full Range

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: