Loa Full Range JBL Bass 30cm ( 3 Tấc )

(18 sản phẩm):

Loa JBL AC266

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC266

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dãi tần số : 63 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích Thước Loa Bass : 310 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 17.4 kg (38.3lbs)

Loa JBL AC299

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC299

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 63 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích thước loa Bass : 310 mm (12 inch)
 • Trọng Lượng : 17.3 kg (38.1lbs)

Loa JBL AM5212/00

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5212/00

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM5212/26

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5212/26

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trowngj Lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM5212/66

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5212/66

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM5215/95

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5215/95

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trọng lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM7212/00

0 đánh giá
57,510,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/00

57,510,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 36 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)

Loa JBL AM7212/26

0 đánh giá
57,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/26

57,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL AM7212/64

0 đánh giá
57,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/64

57,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 36 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)

Loa JBL AM7212/66

0 đánh giá
57,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/66

57,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 36 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)

Loa JBL AM7212/95

0 đánh giá
57,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/95

57,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 36 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)

Loa JBL PD6212/43

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL PD6212/43

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 80 Hz to 18 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 300 W (1200 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 79.5 kg (175 lb)

Loa JBL PD6212/95

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL PD6212/95

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 80 Hz to 18 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 300 W (1200 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 69 kg (152 lb)

Loa JBL PD6322/43

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL PD6322/43

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 41 Hz to 17 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : LF: 1200 W (4800 W peak) MF/HF: 300 W (1200 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 2 x 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 87.3 kg (192 lb)
-23%

Loa JBL EON612

0 đánh giá
11,700,000 đ 15,370,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL EON612

11,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 48 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : 500W
 • Kích thước loa bass : 12 inch
 • Trọng lượng : 14.96 kg (33 lbs)
-5%

Loa JBL PRX812

0 đánh giá
26,900,000 đ 28,460,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL PRX812

26,900,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : Main: 44.8 Hz – 20 kHz Monitor: 44.8 Hz – 20 kHz
 • Công Suất : 1500W (750W x 2)
 • Kích thước loa Bass : 305 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 40 lbs / 18.1 kg

Loa JBL SRX812

0 đánh giá
29,700,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL SRX812

29,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 41Hz-20kHz
 • Công Suất : 3200W Peak, 1600W Program, 800W Continuous
 • Kích thước loa Bass : 30cm (12 inch)
 • Trọng lượng : 55.0 lbs (24.9kg)
-9%

Loa JBL SRX812P

0 đánh giá
40,200,000 đ 44,370,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL SRX812P

40,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 40 Hz - 21 kHz
 • Công suất : 2000W
 • Kích thước loa bass : 30cm ( 12inch)
 • Trọng lượng : 26.4 kg (58 lb)
(0 đánh giá) Đã xem 517
Liên Hệ

Đáp ứng dãi tần số : 63 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak) Kích Thước Loa Bass : 310 mm (12 in) Trọng lượng : 17.4 kg (38.3lbs)                                

(0 đánh giá) Đã xem 495
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 63 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak) Kích thước loa Bass : 310 mm (12 inch) Trọng Lượng : 17.3 kg (38.1lbs)                              

(0 đánh giá) Đã xem 587
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 567
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trowngj Lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 572
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 939
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trọng lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 530
57,510,000 đ

Đáp ứng dải tần Số : 36 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 516
57,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 622
57,500,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 36 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 516
57,500,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 36 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 486
57,500,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 36 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 187
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 80 Hz to 18 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 300 W (1200 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 79.5 kg (175 lb)                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 245
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 80 Hz to 18 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 300 W (1200 W peak), 100 hrs Kích thước loa bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 69 kg (152 lb)                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 339
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 41 Hz to 17 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : LF: 1200 W (4800 W peak) MF/HF: 300 W (1200 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 2 x 300 mm (12 in) Trọng lượng : 87.3 kg (192 lb)

-23%
(0 đánh giá) Đã xem 337
11,700,000 đ 15,370,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 48 Hz - 20 kHz Công Suất : 500W Kích thước loa bass : 12 inch Trọng lượng : 14.96 kg (33 lbs)                                                                                                                                                                      

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 302
26,900,000 đ 28,460,000 đ

Đáp ứng dải tần số : Main: 44.8 Hz – 20 kHz Monitor: 44.8 Hz – 20 kHz Công Suất : 1500W (750W x 2) Kích thước loa Bass : 305 mm (12 in) Trọng lượng : 40 lbs / 18.1 kg                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 237
29,700,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 41Hz-20kHz Công Suất : 3200W Peak, 1600W Program, 800W Continuous Kích thước loa Bass : 30cm (12 inch) Trọng lượng : 55.0 lbs (24.9kg)                                                                                    

-9%
(0 đánh giá) Đã xem 279
40,200,000 đ 44,370,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 40 Hz - 21 kHz Công suất : 2000W Kích thước loa bass : 30cm ( 12inch) Trọng lượng : 26.4 kg (58 lb)                                                                                                                                                          

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: