Loa Full Range L-Acoustics

(5 sản phẩm):

Loa L-Acoustics 108P

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics 108P

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

  • Đáp ứng dải Tần Số : 55 Hz - 22 kHz
  • Kích Thước : 20cm ( 8 inch)
  • Công Suất : LF: 1 x 500 W, 4 ohms, HF: 1 x 260 W, 8 ohms
  • Trọng Lượng : 13 kg - 28.6 lb

Loa L-Acoustics 112P

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics 112P

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

  • Đáp ứng dải Tần số : 50 Hz- 20 KHz
  • kích thước loa Bass : LF : 1 x 12"
  • Trọng Lượng : 32 kg - 70.5 lb

Loa L-Acoustics X8

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics X8

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa L-Acoustics X12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics X12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa L-Acoustics X15HIQ

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics X15HIQ

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

(0 đánh giá) Đã xem 882
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55 Hz - 22 kHz Kích Thước : 20cm ( 8 inch) Công Suất : LF: 1 x 500 W, 4 ohms, HF: 1 x 260 W, 8 ohms Trọng Lượng : 13 kg - 28.6 lb                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 784
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 50 Hz- 20 KHz kích thước loa Bass : LF : 1 x 12" Trọng Lượng : 32 kg - 70.5 lb                                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 878
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 1196
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 684
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Danh mục menu
    Tư vấn miễn phí: