Loa Full Range Martin Audio

(40 sản phẩm):
-30%

Loa Martin Audio A40

0 đánh giá
4,500,000 đ 6,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A40

4,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio A40T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A40T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-16%

Loa Martin Audio A55

0 đánh giá
8,400,000 đ 10,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A55

8,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio A55T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A55T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-13%

Loa Martin Audio Blackline X8

0 đánh giá
24,000,000 đ 27,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X8

24,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 60Hz
 • Công Suất : 200W AES, 800W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 8 inch
 • Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs)

Loa Martin Audio Blackline X10

0 đánh giá
36,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X10

36,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 250W AES, 1000W peak
 • Trở kHáng : 8 ohm
 • Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)

Loa Martin Audio Blackline X12

0 đánh giá
42,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X12

42,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz
 • Công Suất : 300W AES, 1200W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch )
 • Trọng Lượng : 17kg (37.5lbs)

Loa Martin Audio Blackline X15

0 đánh giá
53,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X15

53,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz
 • Kích Thước Lao Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 24kg (52.9lbs)

Loa Martin Audio Blackline XH15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XH15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz
 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Kích thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 28kg (61.73 lbs)

Loa Martin Audio Blackline XP12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XP12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz – 20kHz ±3dB, -10dB @ 50Hz
 • Công Suất : 1300W
 • Điện áp sử dụng : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 18kg (40lbs)

Loa Martin Audio Blackline XP15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XP15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz – 20kHz ±3dB -10dB @ 45Hz
 • Công Suất : 1300W total, 1000W LF, 300W HF
 • Nguồn điện Hoạt động : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 26kg (57lbs)
-13%

Loa Martin Audio CDD5

0 đánh giá
13,900,000 đ 16,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD5

13,900,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 100Hz-20kHz ± 3dB, 10dB @ 70Hz
 • Công Suất : 100W AES, 400W peak
 • Trọng Lượng : 3kg (6.6lbs)

Loa Martin Audio CDD5TX-WR

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD5TX-WR

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 100Hz-20kHz ± 3dB
 • Công Suất : 100W AES, 400W peak
 • Trọng Lượng : 3.4kg (7.5lbs)

Loa Martin Audio CDD6

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD6

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 80Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 70Hz
 • Công Suất : 150W AES, 600W peak
 • Trọng Lượng : 5.69kg (12.54lbs)

Loa Martin Audio CDD6TX-WR

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD6TX-WR

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 80Hz-20kHz ±-10dB @ 70Hz
 • Công Suất : 150W AES, 600W peak
 • Trọng Lượng : 6.77kg (14.93lbs)

Loa Martin Audio CDD8

0 đánh giá
44,300,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD8

44,300,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 200W AES, 800W peak
 • Trọng Lượng : 9.5kg (21lbs)

Loa Martin Audio CDD8-WR

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD8-WR

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 200W AES, 800W peak
 • Trọng Lượng : 9.8kg (21.6lbs)

Loa Martin Audio CDD10

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD10

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 250W AES, 1000W peak
 • Trọng Lượng : 15.3kg (33.7lbs)

Loa Martin Audio CDD10-WR

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD10-WR

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 65Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 250W AES, 1000W peak
 • Trọng lượng : 15.5kg (34.2lbs)

Loa Martin Audio CDD12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz
 • Công Suất : 300W AES, 1200W peak
 • Trọng Lượng : 19kg (41.89 lbs)
-30%
(0 đánh giá) Đã xem 959
4,500,000 đ 6,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 595
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-16%
(0 đánh giá) Đã xem 661
8,400,000 đ 10,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 648
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-13%
(0 đánh giá) Đã xem 784
24,000,000 đ 27,900,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 60Hz Công Suất : 200W AES, 800W peak Kích Thước Loa Bass : 8 inch Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 762
36,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz Công Suất : 250W AES, 1000W peak Trở kHáng : 8 ohm Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 960
42,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz Công Suất : 300W AES, 1200W peak Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch ) Trọng Lượng : 17kg (37.5lbs)                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 1085
53,000,000 đ

Công Suất : 400W AES, 1600W peak Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz Kích Thước Lao Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 24kg (52.9lbs)                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 736
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz Công Suất : 400W AES, 1600W peak Kích thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 28kg (61.73 lbs)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 531
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz – 20kHz ±3dB, -10dB @ 50Hz Công Suất : 1300W Điện áp sử dụng : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 18kg (40lbs)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 694
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz – 20kHz ±3dB -10dB @ 45Hz Công Suất : 1300W total, 1000W LF, 300W HF Nguồn điện Hoạt động : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 26kg (57lbs)                                                        

-13%
(0 đánh giá) Đã xem 507
13,900,000 đ 16,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 100Hz-20kHz ± 3dB, 10dB @ 70Hz Công Suất : 100W AES, 400W peak Trọng Lượng : 3kg (6.6lbs)                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 477
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 100Hz-20kHz ± 3dB Công Suất : 100W AES, 400W peak Trọng Lượng : 3.4kg (7.5lbs)                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 496
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 80Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 70Hz Công Suất : 150W AES, 600W peak Trọng Lượng : 5.69kg (12.54lbs)                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 478
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 80Hz-20kHz ±-10dB @ 70Hz Công Suất : 150W AES, 600W peak Trọng Lượng : 6.77kg (14.93lbs)                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 709
44,300,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz Công Suất : 200W AES, 800W peak Trọng Lượng : 9.5kg (21lbs)                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 523
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 55Hz Công Suất : 200W AES, 800W peak Trọng Lượng : 9.8kg (21.6lbs)                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 550
Liên Hệ

Đáp ứng Dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz Công Suất : 250W AES, 1000W peak Trọng Lượng : 15.3kg (33.7lbs)                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 562
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 65Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 55Hz Công Suất : 250W AES, 1000W peak Trọng lượng : 15.5kg (34.2lbs)                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 728
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz Công Suất : 300W AES, 1200W peak Trọng Lượng : 19kg (41.89 lbs)                                                                                                                                                                      

Xem thêm 20 Loa Full Range

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: