Loa JBL Active ( Liền Công Suất )

(76 sản phẩm):

Loa JBL Intellivox DS115

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DS115

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox DS180

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DS180

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox DS380

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DS380

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox DS430

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DS430

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox DS500

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DS500

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox DSX180

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DSX180

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox DSX280

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DSX280

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox DSX380 HD

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DSX380 HD

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox DSX430

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DSX430

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox DSX500

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox DSX500

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox HP-DS170

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox HP-DS170

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Intellivox HP-DS370

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Intellivox HP-DS370

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL C2PS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL C2PS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 80 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 35W
 • Kích thước loa Bass : 135 mm (5.25 in)
 • Trọng Lượng : 4.8 kg (10 lb)

Loa JBL C50PACK

0 đánh giá
16,360,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL C50PACK

16,360,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 32 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 100W
-12%

Loa JBL Control 50S/T

0 đánh giá
9,200,000 đ 10,490,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL Control 50S/T

9,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 32 Hz – 200 Hz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 300W
 • Trọng lượng : 9.0 kg (20 lbs)
-6%

Loa JBL EON208P

0 đánh giá
15,850,000 đ 16,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL EON208P

15,850,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 60 Hz - 20 kHz
 • Tích hợp : EQ, Effects....
 • Công Suất : 300W
 • Trọng Lượng : 38.8 lbs (17.6 kg)
-14%

Loa JBL EON610

0 đánh giá
11,800,000 đ 13,740,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL EON610

11,800,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 52 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : 500W
 • Amplifier : Class-D
 • Trọng lượng : 11.79 kg (26 lbs)
-23%

Loa JBL EON612

0 đánh giá
11,700,000 đ 15,370,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL EON612

11,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 48 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : 500W
 • Kích thước loa bass : 12 inch
 • Trọng lượng : 14.96 kg (33 lbs)
-16%

Loa JBL EON 615

0 đánh giá
12,500,000 đ 14,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL EON 615

12,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 39 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : 500W
 • Kích thước loa Bass : 15 inch
 • Trọng lượng : 17.69 kg (39 lbs)
-3%

Loa JBL EON618S

0 đánh giá
22,000,000 đ 22,850,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL EON618S

22,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 31Hz –150Hz
 • Công Suất : 1000W Peak, 500W Continuous
 • Kích thước loa Bass : 457mm (18”)
 • Trọng lượng : 72 lbs (35.5 kg)
(0 đánh giá) Đã xem 593
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 615
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 629
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 524
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 469
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 524
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 483
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 439
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 514
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 503
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 171
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 191
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 493
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 80 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 35W Kích thước loa Bass : 135 mm (5.25 in) Trọng Lượng : 4.8 kg (10 lb)                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 587
16,360,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 32 Hz – 20 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 100W                                                                                                                                                                                                                                                                

-12%
(0 đánh giá) Đã xem 537
9,200,000 đ 10,490,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 32 Hz – 200 Hz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 300W Trọng lượng : 9.0 kg (20 lbs)                                                                                                                                                                                                  

-6%
(0 đánh giá) Đã xem 553
15,850,000 đ 16,900,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 60 Hz - 20 kHz Tích hợp : EQ, Effects.... Công Suất : 300W Trọng Lượng : 38.8 lbs (17.6 kg)                                                                                                                                                                          

-14%
(0 đánh giá) Đã xem 353
11,800,000 đ 13,740,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 52 Hz - 20 kHz Công Suất : 500W Amplifier : Class-D Trọng lượng : 11.79 kg (26 lbs)                                                                                                                                                                                      

-23%
(0 đánh giá) Đã xem 340
11,700,000 đ 15,370,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 48 Hz - 20 kHz Công Suất : 500W Kích thước loa bass : 12 inch Trọng lượng : 14.96 kg (33 lbs)                                                                                                                                                                      

-16%
(0 đánh giá) Đã xem 403
12,500,000 đ 14,900,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 39 Hz - 20 kHz Công Suất : 500W Kích thước loa Bass : 15 inch Trọng lượng : 17.69 kg (39 lbs)                                                                                                                                                                      

-3%
(0 đánh giá) Đã xem 612
22,000,000 đ 22,850,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 31Hz –150Hz Công Suất : 1000W Peak, 500W Continuous Kích thước loa Bass : 457mm (18”) Trọng lượng : 72 lbs (35.5 kg)                                                                                                                        

Xem thêm 56 Loa

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: