Loa JBL Bass 30cm ( 3 Tấc )

(74 sản phẩm):

Loa JBL C211

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL C211

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Cấu hình 2 Đường Tiếng
 • Đáp ứng dải tần số 77Hz - 14Khz
 • Trở Kháng 8 ohm
 • Công Suất 300W
 • Trọng lượng : 35.82 kg

Loa JBL C221

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL C221

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Cấu hình 2 Way
 • Công Suất 300W
 • Đáp ứng tần số 77Hz - 18Khz
 • Trọng lượng 45,36 kg

Loa JBL 9320

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 9320

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số 35Hz - 20Khz
 • Công suất 400W
 • Kích thước loa Bass: 30cm
 • Trọng Lượng: 17.5 kg

Loa JBL SCS 12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL SCS 12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công suất 400W
 • Đáp ứng tần số : 70Hz - 20Khz
 • Kích thước loa Bass : 30cm
 • Trọng Lượng: 14 kg

Loa JBL Control 312CS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Control 312CS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số 34 Hz - 3.5Khz
 • Công Suất 400W
 • Trở kháng 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 300mm ( 12 inch)

Loa JBL Control 321CT

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Control 321CT

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Tần Số đáp ứng : 34Hz - 18 Khz
 • Công Suất 250W
 • Kích thước loa bass : 300mm (12 inch )

Loa JBL Control 322C

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Control 322C

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 32 Hz - 20Khz
 • Công Suất : 400W
 • Trở kháng 8 ohm
 • Kích Thước loa Bass : 300mm ( 12 inch )

Loa JBL Control 322CT

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL Control 322CT

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Tần số đáp ứng 32Hz - 20Khz
 • Công Suất 250W
 • Kích thước : 300mm ( 12 inch)

Loa JBL AC266

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC266

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dãi tần số : 63 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích Thước Loa Bass : 310 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 17.4 kg (38.3lbs)

Loa JBL AC299

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC299

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 63 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích thước loa Bass : 310 mm (12 inch)
 • Trọng Lượng : 17.3 kg (38.1lbs)

Loa JBL AM5212/00

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5212/00

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM5212/26

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5212/26

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trowngj Lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM5212/66

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5212/66

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM5215/95

0 đánh giá
45,310,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM5215/95

45,310,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in )
 • Trọng lượng : 20.2 kg (45 lb)

Loa JBL AM7212/00

0 đánh giá
57,510,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/00

57,510,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 36 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)

Loa JBL AM7212/26

0 đánh giá
57,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/26

57,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL AM7212/64

0 đánh giá
57,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/64

57,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 36 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)

Loa JBL AM7212/66

0 đánh giá
57,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/66

57,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 36 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)

Loa JBL AM7212/95

0 đánh giá
57,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AM7212/95

57,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 36 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)

Loa JBL ASB6112

0 đánh giá
38,740,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB6112

38,740,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 35 Hz – 1 kHz
 • Trở kháng : 8 OHM
 • Công Suất : 700W
 • Kích thước loa Bass : 305 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 16.3 kg (36.0 lb)
(0 đánh giá) Đã xem 644
Liên Hệ

Cấu hình 2 Đường Tiếng Đáp ứng dải tần số 77Hz - 14Khz Trở Kháng 8 ohm Công Suất 300W Trọng lượng : 35.82 kg                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 542
Liên Hệ

Cấu hình 2 Way Công Suất 300W Đáp ứng tần số 77Hz - 18Khz Trọng lượng 45,36 kg                                                                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 611
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số 35Hz - 20Khz Công suất 400W Kích thước loa Bass: 30cm Trọng Lượng: 17.5 kg                                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 565
Liên Hệ

Công suất 400W Đáp ứng tần số : 70Hz - 20Khz Kích thước loa Bass : 30cm Trọng Lượng: 14 kg                                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 548
Liên Hệ

Đáp ứng tần số 34 Hz - 3.5Khz Công Suất 400W Trở kháng 8 ohm Kích thước loa Bass : 300mm ( 12 inch)                                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 571
Liên Hệ

Tần Số đáp ứng : 34Hz - 18 Khz Công Suất 250W Kích thước loa bass : 300mm (12 inch )                                                                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 574
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 32 Hz - 20Khz Công Suất : 400W Trở kháng 8 ohm Kích Thước loa Bass : 300mm ( 12 inch )                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 580
Liên Hệ

Tần số đáp ứng 32Hz - 20Khz Công Suất 250W Kích thước : 300mm ( 12 inch)                                                                                                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 499
Liên Hệ

Đáp ứng dãi tần số : 63 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak) Kích Thước Loa Bass : 310 mm (12 in) Trọng lượng : 17.4 kg (38.3lbs)                                

(0 đánh giá) Đã xem 476
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 63 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250 W/500 W/1000 W (Continuous/Program/Peak) Kích thước loa Bass : 310 mm (12 inch) Trọng Lượng : 17.3 kg (38.1lbs)                              

(0 đánh giá) Đã xem 567
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 550
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trowngj Lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 547
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trọng Lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 883
45,310,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in ) Trọng lượng : 20.2 kg (45 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 509
57,510,000 đ

Đáp ứng dải tần Số : 36 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 498
57,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 600
57,500,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 36 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 499
57,500,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 36 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 469
57,500,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 36 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 23.1 kg (51 lb)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 503
38,740,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 35 Hz – 1 kHz Trở kháng : 8 OHM Công Suất : 700W Kích thước loa Bass : 305 mm (12 in) Trọng lượng : 16.3 kg (36.0 lb)                                                                                                                    

Xem thêm 54 Loa

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: