Loa JBL Chống Nước

(42 sản phẩm):

Loa JBL AW266

0 đánh giá
86,630,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW266

86,630,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 40 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500 W (2000 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng Lượng : 25.2 kg (55.5 lb)

Loa JBL AW266-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW266-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 54 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 25.2 kg (55.5 lb)

Loa JBL AW295

0 đánh giá
86,630,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW295

86,630,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 43 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng Lượng : 25.2 kg (55.5 lb)

Loa JBL AW295-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW295-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 74 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 25.2 kg (55.5 lb)
-10%

Loa JBL AW526

0 đánh giá
84,130,000 đ 93,690,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW526

84,130,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 35 Hz – 20 kHz
 • Trở Kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in )
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW526-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW526-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 39 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 OHM
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW566

0 đánh giá
93,690,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW566

93,690,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 35 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW566-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW566-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 42 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW595

0 đánh giá
93,690,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW595

93,690,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz – 20 kHz
 • Trở Kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW595-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW595-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 41 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)
-10%

Loa JBL AWC15LF

0 đánh giá
28,260,000 đ 31,470,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC15LF

28,260,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 45 Hz – 2.2 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500 W (2000 W peak)
 • Kích thước loa bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 20.2 kgs. (44.5 lbs.)

Loa JBL AWC62

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC62

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 70 Hz – 18 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 175 W 2 hrs. 120 W 100 hrs (IEC rated)
 • Kích thước loa Bass : 6.5 inch
 • Trọng lượng : 6.8 kg (15.0 lb)

Loa JBL AWC82

0 đánh giá
12,710,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC82

12,710,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 80 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250 W 2 hrs. 200 W 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 200 mm (8 in)
 • Trọng lượng : 9.8 kg (21.5 lb)
-10%

Loa JBL AWC129

0 đánh giá
21,350,000 đ 23,790,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC129

21,350,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 55 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak), 2 hrs. 250 W (1000 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 15.9 kg (35.0 lb)

Loa JBL AWC159

0 đánh giá
42,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC159

42,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 52 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500 W (2000 W peak), 2 hrs. 300 W (1200 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 20.6 kgs. (45.5 lbs)

Loa JBL Boombox 2

0 đánh giá
9,690,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL Boombox 2

9,690,000đ

Đặc điểm nổi bật

-15%

Loa JBL Charge 2

0 đánh giá
2,499,000 đ 2,950,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL Charge 2

2,499,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Charge 3

0 đánh giá
3,590,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL Charge 3

3,590,000đ

Đặc điểm nổi bật

-14%

Loa JBL Charge 4

0 đánh giá
2,550,000 đ 2,990,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL Charge 4

2,550,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa JBL Charge 5

0 đánh giá
3,990,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL Charge 5

3,990,000đ

Đặc điểm nổi bật

(0 đánh giá) Đã xem 542
86,630,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 40 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500 W (2000 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng Lượng : 25.2 kg (55.5 lb)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 486
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 54 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400 W (1600 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 25.2 kg (55.5 lb)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 494
86,630,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 43 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng Lượng : 25.2 kg (55.5 lb)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 441
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 74 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 25.2 kg (55.5 lb)                                                                                                                  

-10%
(0 đánh giá) Đã xem 469
84,130,000 đ 93,690,000 đ

Đáp ứng tần số : 35 Hz – 20 kHz Trở Kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in ) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 441
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 39 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 OHM Công Suất : 400 W (1600 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 483
93,690,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 35 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 429
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 42 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400 W (1600 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 557
93,690,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz – 20 kHz Trở Kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 478
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 41 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400 W (1600 W peak) Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                                    

-10%
(0 đánh giá) Đã xem 471
28,260,000 đ 31,470,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 45 Hz – 2.2 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500 W (2000 W peak) Kích thước loa bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 20.2 kgs. (44.5 lbs.)                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 491
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 70 Hz – 18 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 175 W 2 hrs. 120 W 100 hrs (IEC rated) Kích thước loa Bass : 6.5 inch Trọng lượng : 6.8 kg (15.0 lb)                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 631
12,710,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 80 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250 W 2 hrs. 200 W 100 hrs Kích thước loa Bass : 200 mm (8 in) Trọng lượng : 9.8 kg (21.5 lb)                                                                          

-10%
(0 đánh giá) Đã xem 476
21,350,000 đ 23,790,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 55 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400 W (1600 W peak), 2 hrs. 250 W (1000 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 15.9 kg (35.0 lb)          

(0 đánh giá) Đã xem 503
42,500,000 đ

Đáp ứng tần số : 52 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500 W (2000 W peak), 2 hrs. 300 W (1200 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 20.6 kgs. (45.5 lbs)            

(0 đánh giá) Đã xem 674
9,690,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-15%
(0 đánh giá) Đã xem 716
2,499,000 đ 2,950,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 560
3,590,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-14%
(0 đánh giá) Đã xem 725
2,550,000 đ 2,990,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 894
3,990,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Xem thêm 22 Loa

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: