Loa Karaoke Martin Audio

(19 sản phẩm):
-13%

Loa Martin Audio Blackline X8

0 đánh giá
24,000,000 đ 27,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X8

24,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 60Hz
 • Công Suất : 200W AES, 800W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 8 inch
 • Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs)

Loa Martin Audio Blackline X10

0 đánh giá
36,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X10

36,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 250W AES, 1000W peak
 • Trở kHáng : 8 ohm
 • Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)

Loa Martin Audio Blackline X12

0 đánh giá
42,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X12

42,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz
 • Công Suất : 300W AES, 1200W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch )
 • Trọng Lượng : 17kg (37.5lbs)

Loa Martin Audio Blackline X15

0 đánh giá
53,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X15

53,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz
 • Kích Thước Lao Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 24kg (52.9lbs)

Loa Martin Audio Blackline XH15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XH15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz
 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Kích thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 28kg (61.73 lbs)

Loa Martin Audio CDD8

0 đánh giá
44,300,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD8

44,300,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 200W AES, 800W peak
 • Trọng Lượng : 9.5kg (21lbs)

Loa Martin Audio CDD10

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD10

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 250W AES, 1000W peak
 • Trọng Lượng : 15.3kg (33.7lbs)

Loa Martin Audio CDD12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio CDD12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz
 • Công Suất : 300W AES, 1200W peak
 • Trọng Lượng : 19kg (41.89 lbs)

Loa Martin Audio FX10

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio FX10

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 250W AES, 1000W peak
 • Trở Kháng : 8 Ohm
 • Trọng Lượng : 15.3kg (33.7lbs)

Loa Martin Audio FX12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio FX12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 300W AES, 1200W peak
 • Trở Kháng : 8 ohm
 • Trọng Lượng : 20.5kg (45.1lbs)

Loa Martin Audio FX15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio FX15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB -10dB @ 45Hz
 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Trọng Lượng : 27kg (59.4lbs)

Loa Martin Audio S.10

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio S.10

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB
 • Công Suất : 500W program, 1000W peak
 • Trọng Lượng : 16kg (35.3lbs)

Loa Martin Audio S.12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio S.12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB
 • Công Suất : 600W program, 1200W peak
 • Trọng Lượng : 21kg (46.3lbs)

Loa Martin Audio S.15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio S.15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 56Hz-20kHz ± 3dB
 • Công Suất : 1000W program, 2000W peak
 • Trọng Lượng : 31kg (68.3lbs)

Loa Martin Audio V.10

0 đánh giá
36,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio V.10

36,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB
 • Công Suất : 500W program, 1000W peak
 • Trọng Lượng : 16kg (35.3lbs)

Loa Martin Audio V.12

0 đánh giá
42,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio V.12

42,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Full Range 2 Way Bass 30cm
 • Phù Hợp Cho KTV, Bar Pub...
 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB
 • Công Suất : 600W program, 1200W peak
 • Trọng Lượng : 21kg (46.3lbs)

Loa Martin Audio V.15

0 đánh giá
54,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio V.15

54,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 56Hz-20kHz ± 3dB
 • Công Suất : 1000W program, 2000W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 40cm (15inch )
 • Trọng Lượng : 31kg (68.3lbs)

Loa Martin Audio XD12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio XD12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải 65Hz-20kHz ± 3dB
 • Công Suất : LF: 400W AES, 1600W peak, HF: 50W AES, 200W peak
 • Trọng Lượng : 19.5Kg (43lbs)

Loa Martin Audio XD15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio XD15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB
 • Công suất : LF: 600W AES, 2400W peak, HF: 80W AES, 320W peak
 • Trọng Lượng : 32Kg (70.5lbs)
-13%
(0 đánh giá) Đã xem 778
24,000,000 đ 27,900,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 60Hz Công Suất : 200W AES, 800W peak Kích Thước Loa Bass : 8 inch Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 762
36,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz Công Suất : 250W AES, 1000W peak Trở kHáng : 8 ohm Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 956
42,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz Công Suất : 300W AES, 1200W peak Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch ) Trọng Lượng : 17kg (37.5lbs)                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 1083
53,000,000 đ

Công Suất : 400W AES, 1600W peak Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz Kích Thước Lao Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 24kg (52.9lbs)                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 733
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz Công Suất : 400W AES, 1600W peak Kích thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 28kg (61.73 lbs)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 705
44,300,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz Công Suất : 200W AES, 800W peak Trọng Lượng : 9.5kg (21lbs)                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 547
Liên Hệ

Đáp ứng Dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz Công Suất : 250W AES, 1000W peak Trọng Lượng : 15.3kg (33.7lbs)                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 722
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz Công Suất : 300W AES, 1200W peak Trọng Lượng : 19kg (41.89 lbs)                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 492
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz Công Suất : 250W AES, 1000W peak Trở Kháng : 8 Ohm Trọng Lượng : 15.3kg (33.7lbs)                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 546
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 55Hz Công Suất : 300W AES, 1200W peak Trở Kháng : 8 ohm Trọng Lượng : 20.5kg (45.1lbs)                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 528
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB -10dB @ 45Hz Công Suất : 400W AES, 1600W peak Trọng Lượng : 27kg (59.4lbs)                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 416
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB Công Suất : 500W program, 1000W peak Trọng Lượng : 16kg (35.3lbs)                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 500
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB Công Suất : 600W program, 1200W peak Trọng Lượng : 21kg (46.3lbs)                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 555
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 56Hz-20kHz ± 3dB Công Suất : 1000W program, 2000W peak Trọng Lượng : 31kg (68.3lbs)                                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 553
36,000,000 đ

Đáp ứng Dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB Công Suất : 500W program, 1000W peak Trọng Lượng : 16kg (35.3lbs)                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 723
42,000,000 đ

Full Range 2 Way Bass 30cm Phù Hợp Cho KTV, Bar Pub... Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB Công Suất : 600W program, 1200W peak Trọng Lượng : 21kg (46.3lbs)                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 648
54,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 56Hz-20kHz ± 3dB Công Suất : 1000W program, 2000W peak Kích Thước Loa Bass : 40cm (15inch ) Trọng Lượng : 31kg (68.3lbs)                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 556
Liên Hệ

Đáp ứng dải 65Hz-20kHz ± 3dB Công Suất : LF: 400W AES, 1600W peak, HF: 50W AES, 200W peak Trọng Lượng : 19.5Kg (43lbs)                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 493
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB Công suất : LF: 600W AES, 2400W peak, HF: 80W AES, 320W peak Trọng Lượng : 32Kg (70.5lbs)                                                                                                                                              

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: