Loa KRK

(16 sản phẩm):

Loa KRK 10S

0 đánh giá
9,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa KRK 10S

9,900,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 150W
 • Đáp ứng dải Tần Số : 31Hz - 110Hz
 • Tích Hợp Amply Class-D
 • Trọng lượng : 39.0 lb (17.7 kg)

Loa KRK 12S

0 đánh giá
19,200,000 đ
So sánh
Mới

Loa KRK 12S

19,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa KRK 12sHO

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa KRK 12sHO

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 400W
 • Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch)
 • Nguồn Điện Hoạt Động : 110V-120V / 220V0240V
 • Trọng Lượng : 109.7 lb. (49.7 kg)

Loa KRK ROKIT 5 G4

0 đánh giá
4,400,000 đ
So sánh
Mới

Loa KRK ROKIT 5 G4

4,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz - 40KHz
 • Công Suất : 55 Watt
 • Trọng Lượng : 10.69 lb / 4.85 kg

Loa KRK ROKIT 7 G4

0 đánh giá
6,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa KRK ROKIT 7 G4

6,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 42Hz - 40KHz
 • Công Suất : 145W
 • Trọng Lượng : 16.76 lb / 7.6 kg

Loa KRK ROKIT 8 G4

0 đánh giá
7,300,000 đ
So sánh
Mới

Loa KRK ROKIT 8 G4

7,300,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 36Hz - 40KHz
 • Công Suất : 203W
 • Trọng lượng : 22.6 lb / 10.25 kg

Loa KRK ROKIT 10-3 G4

0 đánh giá
11,300,000 đ
So sánh
Mới

Loa KRK ROKIT 10-3 G4

11,300,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 26Hz - 40KHz
 • Công Suất : 300W
 • Trọng lượng : 35.05 lb / 15.9 kg

Loa KRK Classic 5

0 đánh giá
3,800,000 đ
So sánh
Mới

Loa KRK Classic 5

3,800,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 56Hz - 30kHz
 • Công Suất : 50W
 • Amplifier : Class-D
 • Trọng Lượng : 12.95 lb (5.87 kg)

Loa KRK V4

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa KRK V4

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz - 24kHz
 • Công Suất : 85W
 • Trọng Lượng : 12.78 lb (5.8 kg)
-17%

Loa KRK V6

0 đánh giá
12,850,000 đ 15,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa KRK V6

12,850,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 40Hz - 24kHz
 • Công Suất : 155 Watt
 • Trọng Lượng : 20.72 lb (9.4 kg)
-5%

Loa KRK V8

0 đánh giá
17,000,000 đ 18,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa KRK V8

17,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz - 19kHz
 • Công Suất : 230W
 • Trọng Lượng : 31.75 lb (14.4 kg)

Loa KRK Classic 7

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa KRK Classic 7

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 37Hz - 40kHz
 • Công Suất : 108W
 • Trọng lượng : 18.5 lb (8.39 kg)

Loa KRK Classic 8

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa KRK Classic 8

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz - 35kHz
 • Công Suất : 184W
 • Trọng lượng : 24.6 lb (11.16 kg)

Loa KRK S8.4

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa KRK S8.4

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 34.5Hz - 133Hz
 • Công Suất : 109 Watts
 • Nguồn Điện Hoạt Động : 100VAC-240VAC
 • Trọng Lượng : 26.5 lb. (12 kg.)

Loa KRK S10.4

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa KRK S10.4

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 30Hz - 110Hz
 • Công Suất : 160 Watt
 • Nguồn điện Hoạt Động : 100VAC-240VAC
 • Trọng Lượng : 35 lb. (15.88 kg.)

Loa KRK S12.4

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa KRK S12.4

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 26Hz - 97Hz
 • Công Suất : 220W
 • Amplifier : Class-D
 • Trọng Lượng : 62.5 Lb. (28.3 kg.)
(0 đánh giá) Đã xem 709
9,900,000 đ

Công Suất : 150W Đáp ứng dải Tần Số : 31Hz - 110Hz Tích Hợp Amply Class-D Trọng lượng : 39.0 lb (17.7 kg)                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 644
19,200,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 682
Liên Hệ

Công Suất : 400W Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch) Nguồn Điện Hoạt Động : 110V-120V / 220V0240V Trọng Lượng : 109.7 lb. (49.7 kg)                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 1308
4,400,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz - 40KHz Công Suất : 55 Watt Trọng Lượng : 10.69 lb / 4.85 kg                                                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 628
6,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 42Hz - 40KHz Công Suất : 145W Trọng Lượng : 16.76 lb / 7.6 kg                                                                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 872
7,300,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 36Hz - 40KHz Công Suất : 203W Trọng lượng : 22.6 lb / 10.25 kg                                                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 795
11,300,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 26Hz - 40KHz Công Suất : 300W Trọng lượng : 35.05 lb / 15.9 kg                                                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 906
3,800,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 56Hz - 30kHz Công Suất : 50W Amplifier : Class-D Trọng Lượng : 12.95 lb (5.87 kg)                                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 798
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz - 24kHz Công Suất : 85W Trọng Lượng : 12.78 lb (5.8 kg)                                                                                                                                                                                                                                          

-17%
(0 đánh giá) Đã xem 1391
12,850,000 đ 15,500,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 40Hz - 24kHz Công Suất : 155 Watt Trọng Lượng : 20.72 lb (9.4 kg)                                                                                                                                                                                                                                

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 883
17,000,000 đ 18,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz - 19kHz Công Suất : 230W Trọng Lượng : 31.75 lb (14.4 kg)                                                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 974
Liên Hệ

Đáp ứng tần số : 37Hz - 40kHz Công Suất : 108W Trọng lượng : 18.5 lb (8.39 kg)                                                                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 563
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz - 35kHz Công Suất : 184W Trọng lượng : 24.6 lb (11.16 kg)                                                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 684
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 34.5Hz - 133Hz Công Suất : 109 Watts Nguồn Điện Hoạt Động : 100VAC-240VAC Trọng Lượng : 26.5 lb. (12 kg.)                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 798
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 30Hz - 110Hz Công Suất : 160 Watt Nguồn điện Hoạt Động : 100VAC-240VAC Trọng Lượng : 35 lb. (15.88 kg.)                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 674
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 26Hz - 97Hz Công Suất : 220W Amplifier : Class-D Trọng Lượng : 62.5 Lb. (28.3 kg.)                                                                                                                                                                                            

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: