Loa L-Acoustics

(31 sản phẩm):

Loa L-Acoustics A10 Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10 Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Kích Thước loa Bass : 25cm ( 10 inch)
 • Công Suất : 296 Watt RMS
 • Trọng lượng : 22 kg / 49 lb

Loa L-Acoustics A10i Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10i Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 296 Watt RMS
 • Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch)
 • Trọng Lượng : 19 kg / 42 lb

Loa L-Acoustics A10i Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10i Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 296 Watt
 • Kích Thước loa Bass : 25 cm ( 10 inch )
 • Trọng Lượng : 22 kg / 49 lb

Loa L-Acoustics A10-Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10-Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 67 Hz – 20 kHz
 • Công Suất : 296 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 25 cm ( 10 inch)
 • Trọng lượng : 20 kg / 44 lb

Loa L-Acoustics A15 Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A15 Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 446 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 35 kg / 77 lb

Loa L-Acoustics A15i Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A15i Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 446 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng lượng : 33 kg / 73 lb

Loa L-Acoustics A15i Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A15i Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB), 44 Hz - 20 kHz (-6 dB), 47 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : 446 Watt
 • Kích Thước Loa bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 33 kg / 73 lb

Loa L-Acoustics ARCS Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics ARCS Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa L-Acoustics ARCS Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics ARCS Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa L-Acoustics K1

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K1

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 35 Hz - 20 kHz (-10 dB), 38 Hz - 19 kHz (-6 dB), 42 Hz - 19 kHz (-3 dB)
 • Kích Thước Loa : 2 x 40cm ( 15 inch)
 • Công Suất : LF: 422 W, MF: 497 W, HF: 199 W
 • Trọng Lượng : 106 kg / 234 lb

Loa L-Acoustics K1-SB

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K1-SB

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 30 Hz - 80 Hz (-10 dB), 35 Hz - 70 Hz (-6 dB), 38 Hz - 61 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 1200W RMS
 • Kích Thước Loa Bass : 2 x 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 83 kg / 183 lb

Loa L-Acoustics K2

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K2

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : LF: 2 x 450 W, MF: 320 W, HF: 160 W
 • Trọng Lượng : 56 kg / 123.2 lb

Loa L-Acoustics K3

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K3

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 42 Hz - 20 kHz (-10 dB), 46 Hz - 20 kHz (-6 dB), 50 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : LF: 700 W, HF: 130 W
 • Kích Thước Loa bass : 30cm ( 12 inch )
 • Trọng Lượng : 43 kg / 94.7 lb

Loa L-Acoustics Kara II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Kara II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 63 Hz - 20 kHz (-6 dB), 80 Hz - 19 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : LF: 280 W, HF: 75 W
 • Kích thước loa Bass : 2 x 20cm ( 8 inch)
 • Trọng lượng : 26 kg / 57 lb

Loa L-Acoustics Kiva II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Kiva II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 75 Hz - 20 kHz (-6 dB), 84 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Kích thước loa Bass : Bass 15cm ( 6,5 inch )
 • Trọng lượng: 14 kg / 31 lb

Loa L-Acoustics 108P

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics 108P

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55 Hz - 22 kHz
 • Kích Thước : 20cm ( 8 inch)
 • Công Suất : LF: 1 x 500 W, 4 ohms, HF: 1 x 260 W, 8 ohms
 • Trọng Lượng : 13 kg - 28.6 lb

Loa L-Acoustics 112P

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics 112P

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 50 Hz- 20 KHz
 • kích thước loa Bass : LF : 1 x 12"
 • Trọng Lượng : 32 kg - 70.5 lb

Loa L-Acoustics SB15P

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics SB15P

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 40 Hz
 • Kích thước loa Bass : 40cm (15 inch)
 • Trọng lượng : 36 kg - 79.4 lb

Loa L-Acoustics Syva

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Syva

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 87 Hz - 20 kHz (-10 dB), 92 Hz - 20 kHz (-6 dB), 102 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : 454 Watt
 • Trọng lượng : 21 kg / 46 lb

Loa L-Acoustics Syva Low

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Syva Low

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 40 Hz - 130 Hz (-10 dB), 42 Hz - 110 Hz (-6 dB), 47 Hz - 93 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 894 Watt
 • Kích thước loa Bass : 2 x 30cm ( 12 inch)
 • Trọng lượng : 29 kg / 64 lb
(0 đánh giá) Đã xem 663
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB) Kích Thước loa Bass : 25cm ( 10 inch) Công Suất : 296 Watt RMS Trọng lượng : 22 kg / 49 lb                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 725
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 296 Watt RMS Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch) Trọng Lượng : 19 kg / 42 lb                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 603
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 296 Watt Kích Thước loa Bass : 25 cm ( 10 inch ) Trọng Lượng : 22 kg / 49 lb                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 593
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 67 Hz – 20 kHz Công Suất : 296 Watt Kích Thước Loa Bass : 25 cm ( 10 inch) Trọng lượng : 20 kg / 44 lb                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 885
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 446 Watt Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 35 kg / 77 lb                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 697
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 446 Watt Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng lượng : 33 kg / 73 lb                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 646
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB), 44 Hz - 20 kHz (-6 dB), 47 Hz - 20 kHz (-3 dB) Công Suất : 446 Watt Kích Thước Loa bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 33 kg / 73 lb                                    

(0 đánh giá) Đã xem 722
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 639
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 2326
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 35 Hz - 20 kHz (-10 dB), 38 Hz - 19 kHz (-6 dB), 42 Hz - 19 kHz (-3 dB) Kích Thước Loa : 2 x 40cm ( 15 inch) Công Suất : LF: 422 W, MF: 497 W, HF: 199 W Trọng Lượng : 106 kg / 234 lb

(0 đánh giá) Đã xem 1274
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 30 Hz - 80 Hz (-10 dB), 35 Hz - 70 Hz (-6 dB), 38 Hz - 61 Hz (-3 dB) Công Suất : 1200W RMS Kích Thước Loa Bass : 2 x 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 83 kg / 183 lb                              

(0 đánh giá) Đã xem 1806
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz - 20 kHz Công Suất : LF: 2 x 450 W, MF: 320 W, HF: 160 W Trọng Lượng : 56 kg / 123.2 lb                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 1118
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 42 Hz - 20 kHz (-10 dB), 46 Hz - 20 kHz (-6 dB), 50 Hz - 20 kHz (-3 dB) Công Suất : LF: 700 W, HF: 130 W Kích Thước Loa bass : 30cm ( 12 inch ) Trọng Lượng : 43 kg / 94.7 lb  

(0 đánh giá) Đã xem 1457
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 63 Hz - 20 kHz (-6 dB), 80 Hz - 19 kHz (-3 dB) Công Suất : LF: 280 W, HF: 75 W Kích thước loa Bass : 2 x 20cm ( 8 inch) Trọng lượng : 26 kg / 57 lb  

(0 đánh giá) Đã xem 858
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 75 Hz - 20 kHz (-6 dB), 84 Hz - 20 kHz (-3 dB) Kích thước loa Bass : Bass 15cm ( 6,5 inch ) Trọng lượng: 14 kg / 31 lb                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 794
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55 Hz - 22 kHz Kích Thước : 20cm ( 8 inch) Công Suất : LF: 1 x 500 W, 4 ohms, HF: 1 x 260 W, 8 ohms Trọng Lượng : 13 kg - 28.6 lb                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 691
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 50 Hz- 20 KHz kích thước loa Bass : LF : 1 x 12" Trọng Lượng : 32 kg - 70.5 lb                                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 686
Liên Hệ

Đáp ứng tần số : 40 Hz Kích thước loa Bass : 40cm (15 inch) Trọng lượng : 36 kg - 79.4 lb                                                                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 613
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 87 Hz - 20 kHz (-10 dB), 92 Hz - 20 kHz (-6 dB), 102 Hz - 20 kHz (-3 dB) Công Suất : 454 Watt Trọng lượng : 21 kg / 46 lb                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 607
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 40 Hz - 130 Hz (-10 dB), 42 Hz - 110 Hz (-6 dB), 47 Hz - 93 Hz (-3 dB) Công Suất : 894 Watt Kích thước loa Bass : 2 x 30cm ( 12 inch) Trọng lượng : 29 kg / 64 lb                              

Xem thêm 11 Loa

Loa L Acoustics gồm nhiều dòng loa âm thanh chất lượng đã tạo dựng một thương hiệu vững chắc trên thị trường toàn cầu. Dù mới xâm nhập vào thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng các sản phẩm như L Acoustics K1, L Acoustics K2, L Acoustics X12, L Acoustics SB28,.. Đã dần quen thuộc với khách hàng.

Vậy loa L Acoustics có nguồn gốc từ đâu? Chất lượng loa có gì đặc biệt so với những dòng loa khác? Nên mua loa L Acoustics ở đâu? Mọi thắc mắc đó sẽ được giải đáp chi tiết trong bài chia sẻ sau đây. 

Tìm hiểu về thương hiệu L-Acoustics

Muốn biết vì sao loa L Acoustics lại luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng sành nhạc, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về thương hiệu đã sản ra những mẫu loa này.

 • Lịch sử hình thành và phát triển 

L-Acoustics là công ty chuyên sản xuất, cung cấp, cho thuê thiết bị âm thanh chuyên nghiệp nổi tiếng tại Pháp. Hiện nay, công ty có trụ sở chính đặt tại phía nam thủ đô Paris. Ngoài ra, L-Acoustics còn thành lập chi nhánh tại khu vực Bắc Mỹ và các nước Châu Âu.

Loa L Aucoustics

L-Acoustics là công ty chuyên sản xuất, cung cấp, cho thuê thiết bị âm thanh chuyên nghiệp nổi tiếng tại Pháp

Vào năm 1984, tiến sĩ Christian Heil với niềm đam mê với thiết bị âm thanh đã thành lập công ty C.HEIL.TEA. Sau này, công ty được đổi tên thành L-Acoustics. Đến năm 1989, MTD115 chính thức trình làng tới khách hàng. Được biết đây là dòng loa đồng trục với hiệu suất hoạt động mạnh nhất thời bấy giờ của L-Acoustics.

Trong năm 1992, tiến sĩ Christian Heil cùng nhóm cộng sự của ông bắt đầu nghiên cứu và cho ra đời loại loa mảng nguồn dòng. Loa loa này sản xuất dựa trên công nghệ phát triển của chính tiến Heil và những người đồng nghiệp cùng làm việc trong ngành vật lý.

Trong đó, ứng ống dẫn sóng độc quyền trong loa L Acoustics đã được cấp bằng sáng chế quốc tế. Nhờ có ứng dụng này mà sản phẩm loa của hãng có thể phát nguồn âm với độ vang dội xa, không bị vỡ tiếng.

Christian Heil không phải là người đầu tiên nghiên cứu về nguyên lý hoạt động của loa mảng dòng. Thế nhưng ông lại chính là người đi tiên phong trong việc áp dụng những nghiên cứu lý thuyết vào thực tế.

Cho đến ngày nay, hầu như mọi hệ thống loa array trên thế giới đều áp dụng mô hình line array mà Christian Heil và đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu. Ông cũng được xem như "cha đẻ" của dòng loa array tiên tiến mà chúng ta vẫn thường dùng hiện nay.

Từ năm 1995 đến năm 2004, hãng L Acoustics liên tiếp trình trình các sản phẩm loa âm thanh ứng công nghệ tiên tiến độc quyền. Không ít thiết bị trong số đó đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường, nhận lại vô số lời khen có cánh của khách hàng và giới chuyên môn.

Đặc biệt vào năm 2004, đội ngũ kỹ sư của L-Acoustics đã ứng dụng thành công công nghệ âm thanh 3D. Việc nghiên cứu và áp dụng thành công công nghệ này đem đến cho các sản phẩm loa L Acoustics có sự khác biệt ở đẳng cấp khác so với dòng loa âm thanh truyền thống.

Vào năm 2008, sau đúng 15 năm kể từ khi dòng loa V-DOSC được giới thiệu, hãng L-Acoustics lại trình làng dòng loa K1. Đây là dòng loa chuyên sử dụng trong đại nhạc hội, sân vận động quy mô lớn.

Hệ thống loa mảng array K1 của L-Acoustics từng vinh dự nhận giải thưởng Công nghệ Âm thanh tốt nhất tại lễ trao giải trao giải Parnelli lần thứ 10. Cho đến hiện nay, dòng loa K1 vẫn được sử dụng phổ biến tại các lễ hội, đại nhạc hội lớn.

Những thống kê biết nói cho thấy sự thành công của L-Acoustics

Tuy chỉ mới thành lập từ năm 1984 nhưng sau gần 4 thập kỷ hoạt động không ngừng nghỉ, L-Acoustics đã vươn tầm đứng trong top thương hiệu thiết bị âm thanh hàng đầu Châu Âu. Một vài thống kê nổi bật sau đây sẽ phần nào cho thấy sự thành công của L-Acoustics.

Âm thanh L Acoustics

Hãng L - Acoustics chiếm 50% thiết bị âm thanh tại 20 đại nhạc hội lớn nhất thế giới 

 • Hơn 50.000 mô hình loa âm thanh được sản xuất mỗi năm. 
 • Thiết bị âm thanh của L-Acoustics đã có mặt tại 80 quốc gia trên thế giới.
 • Vinh dự được trao tặng 700 chứng nhận danh giá. 
 • Loa L Acoustics vinh dự phục vụ hơn 50% trong 20 đại nhạc hội lớn nhất thế giới.

Ngoài sản phẩm loa, L Acoustics còn cung cấp nhiều dòng thiết bị âm thanh khách như bộ khuếch đại, bộ điều khiển,.. Bên cạnh đó, hãng này cũng chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê dàn âm thanh quy mô lớn tại các đại nhạc hội, sự kiện thể thao lớn.

Loa L Acoustics được sản xuất ở đâu? 

Với một số thương hiệu thiết bị âm thanh lớn khác thì họ thường mở thêm nhà máy sản xuất tại nước thứ 3 để hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên với L-Acoustics, họ vẫn thực hiện tất cả khâu lắp ráp tại nhà máy ở Pháp.

Thương hiệu âm thanh L Acoustics

Nhà máy sản xuất của L - Acoustics đặt tại Pháp rộng hơn 8.000m2

Mới đây vào năm 2015, hãng L-Acoustics đã nâng cấp nhà máy tại khu vực Paris lên 8.000m2. Công suất hoạt động cũng được nâng lên 300%. Hiện tại, công ty có tất cả 3 chi nhánh sản xuất đều đặt tại Pháp.

Khâu nghiên cứu và lắp ráp diễn ra tại Pháp đảm bảo cho hãng L- Acoustics kiểm soát tốt chất lượng của từng sản phẩm. Vậy nên, cho dù giá thành nhưng chất lượng của loa L Acoustics luôn thuộc top đầu.

Loa L Acoustics có ưu điểm gì? 

Không ngẫu nhiên mà loa L Acoustics lại vinh dự được phục vụ cho 50% các đại nhạc hội lớn nhất thế giới tổ chức hàng năm. Ưu điểm mà tất cả khách hàng từng sử dụng loa của L - Acoustics nằm ở chất lượng âm thanh.

Phân phối hãng loa L Acoustics

Kiểu dáng thiết kế tối giản của loa L Acoustics 

Âm phát ra luôn có tính chân thực. Âm thanh luôn vang xa, không vỡ hay biến dạng. Công nghệ mà L - Acoustics ứng dụng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Có lẽ cũng chính vì vậy mà hơn 50% đại hội tổ chức hàng năm đều tin tưởng sử dụng loa L Acoustics.

Bên cạnh chất lượng âm thanh, mỗi sản phẩm loa L Acoustics đều rất được chăm chứng về mặt thiết kế. Loa của L Acoustics luôn sở hữu kiểu dáng tinh giản đầy sắc nét. Sự tối giản của từng mẫu loa khiến chúng trở nên tương đương và làm nổi bật cho mọi không gian.

Các dòng loa nổi tiếng của L-Acoustics

Loa L Acoustics có chủng loại rất phong phú. Cho đến nay đã có hàng trăm phiên bản loa được hãng L - Acoustics tung ra thị trường toàn cầu.

 • Loa tầm ngắn 

Loa tầm ngắn của L Acoustics có phạm vi hoạt động trong vòng 15m. Kích thước của dòng loa này nhỏ gọn thích hợp với không gian sân khấu nhỏ, phòng hát karaoke gia đình. Một số phiên bản nổi bật trong dòng loa tầm ngắn phải kể đến như:

Mỗi phiên bản trên luôn có hình thức rất bắt mắt, chất lượng âm thanh cực đỉnh. Chúng sẽ là thiết bị âm thanh lý tưởng trong dàn hát gia đình.

 • Loa tầm trung thấp 

Loa tầm trung thấp là dòng loa có bán kính hoạt động phát âm tốt nhất trong vòng bán kính dưới 35m. Dòng loa này có thiết kế dạng đứng thanh mảnh nhưng góc phủ âm lại khá rộng. Khách hàng có thể tham khảo 3 mẫu L Acoustics Syva, L Acoustics Syva Sub và L Acoustics Syva Low.

 • Loa tầm trung

Đây cũng là dòng loa phát tốt ở bán kính 35m nhưng công suất hoạt động lớn hơn đôi chút so với dòng loa tầm trung thấp. Thiết kế của dòng loa này nhìn sẽ góc cạnh và ấn tượng hơn.

Bán loa L Acoustics

Loa L Acoustics A10 với thiết kế đẹp mắt và rất độc đáo 

Nếu như dòng loa tầm thấp thường có kiểu dáng dạng hình chữ nhật đơn giản thì dòng loa tầm trung lại có phần cổ thắt lại phía trên. Ngoài ra hệ thống loa sẽ bố trí thành một tập hợp theo hàng ngang hoặc hàng dọc thay vì hoạt động đơn lập.

Tiêu biểu cho dòng loa hoạt động ở tầm trung bình gồm khá nhiều mẫu thiết bị ấn tượng.

Loại loa tầm xa của L Acoustics có khả năng phát âm thanh ở khoảng cách trên 35m. Với bán kính khá rộng, dòng loa này thường dùng tại khu vực sân khấu quy mô lớn. Chính vì vậy thiết kế của loa tầm xa sẽ đồ sộ hơn so với loa tầm trung hoặc tầm thấp.

Nhà phân phối L Acoustics

Loa L Acoustics K1 - mẫu loa đình đám của thương hiệu L Acoustics 

Phần lớn những đại nhạc hội lớn trên thế giới tổ chức hàng năm đều sử dụng dòng loa tầm xa của L Acoustics. Và có lẽ là người am hiểu về thiết bị âm thanh Châu Âu, bạn hẳn từng biết đến một mẫu loa L Acoustics đình đám như:

 • Loa L Acoustics Kiva II
 • Loa L Acoustics Kara II
 • Loa L Acoustics K1
 • Loa L Acoustics K2
 • Loa L Acoustics K3
 • Loa L Acoustics K1 - SB

Loa siêu trầm 

Loa siêu trầm của L Acoustics sở hữu cấu hình Omni / cardioid. Chúng chuyên thực hiện tạo hiệu ứng tái tạo âm siêu trầm. Thông thường loa sub sẽ kết hợp với loa chính để tạo thành dàn âm thanh hoàn hảo chỉnh.

L-Acoustics

Loa âm trầm L Acoustics KS21i

Dưới đây là những phiên bản loa siêu trầm mới nhất của hãng L Acoustics:

Cập nhật giá bán loa L Acoustics 

L Acoustics nổi tiếng với dòng loa âm thanh cao cấp chuyên sử dụng trong đại nhạc hội, sự kiện biểu diễn lớn. Hiện nay, khâu thiết kế và sản xuất loa vẫn diễn ra chủ yếu ở Pháp. Vì lẽ đó giá thành của loa L Acoustics vẫn còn tương đối cao.

Loa L-Acoustics chính hãng

Loa L Acoustics K1 cao cấp có giá gần 300 triệu đồng 

Theo như tìm hiểu của Obibi, các dòng loa âm thanh của hãng L Acoustics hiện được bán với giá thấp nhất của vào khoảng trên €1.000, tính ra tiền Việt thì giá bán vào tầm 23 triệu đồng. Mức giá thành này còn chưa tính chi phí vận chuyển về Việt Nam và một số loại thuê bao khác.

Thậm chí với dòng L Acoustics K1, giá bán ngay thời điểm hiện tại cũng đã là €10.770. Con này nếu quy đổi ra tiền Việt sẽ xấp xỉ 300 triệu đồng. 

Một số mẫu loa L Acoustics tốt nhất bán chạy nhất 

Trong phần này Obibi sẽ tổng hợp đến bạn đọc những mẫu loa đang hot nhất của hãng L Acoustics.

 • Loa L Acoustics X4i

L Acoustics X4i gồm 2 phiên bản đen và trắng sang trọng, hình thức bắt mắt đẳng cấp. X4i chuyên sử dụng trong không gian có diện tích hạn hẹp. Dù chỉ với một chiếc loa nhỏ nhưng lại cho nguồn âm có chất lượng không hề kém cạnh dòng loa công suất lớn.

L-Acoustics X4i

L Acoustics X4i gồm 2 phiên bản đen và trắng sang trọng, hình thức bắt mắt đẳng cấp

Chất âm của L Acoustics X4i đầy mạnh mẽ và cuốn hút người nghe ngay từ điệu nhạc đầu tiên. Ngay cả chuyên gia khó tính nhất cũng sẽ hài với X4i bởi nguồn âm tuyệt và mẫu loa này có thể tái hiện.

Có thể xem L Acoustics X4i là mẫu loa "2 in 1", một sự kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng thiết kế và các tính năng tiên tiến. Cấu trúc thùng vỏ loa vô cùng vững chắc đảm bảo cho thiết bị có thể hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt, chống lại tốt tác dụng của va đập, ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn vào hệ thống linh kiện.

Chiều sâu hay bề dày của X4i chỉ là 3.8 inch giúp cho mẫu loa này có thể đặt vừa vào trong hốc tường. Hoặc khu vực sân khấu hầm hố, cầu thang. Nói chung, nhờ vào chiều dày vừa phải mẫu loa L Acoustics X4i sẽ rất dễ dàng để bố trí.

Ngoài kiểu dáng đầy bắt mắt, X4i còn sở hữu hiệu suất  hoạt động mạnh mẽ. Chất lượng âm siêu đỉnh dễ dàng làm hài lòng ngay cả với người dùng khó tính nhất. Phiên bản L Acoustics X4i rất thích hợp sử dụng khi cần phát nhạc nền cho khu vực, sân khấu, quán bar, phòng hội nghị quy mô nhỏ.

Giám đốc Cédric Montrezor của L - Acoustics từng nhân xét về mẫu L Acoustics X4i "Trong quá trình phát triển X4i, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một dòng loa tương thích với không gian nhỏ hẹp nhưng không làm giảm chất lượng âm thanh. X4i thực sự là mẫu loa âm mang tính xu hướng, phù hợp với thị hiếu người dùng hiện nay."

 • Loa L Acoustics Kara II 

Mới đây trong khuôn khổ triển lãm NAMM tổ chức tại California, Mỹ hãng L - Acoustics đã trình lên phiên Kara II thuộc dòng loa Kara huyền thoại của hãng. Ngay lập tức phiên này đã gây tiếng vang lớn đối với khách hàng và giới chuyên môn.

Bán loa L-Acoustics giá rẻ

Mẫu loa Kara II là phiên mới nhất được hãng L-Acoustics giới thiệu tại triển lãm NAMM tổ chức tại California, Mỹ

Đây là kiểu loa định hướng "4 in 1", chỉ với một chiếc loa âm thanh có khả năng bao phủ một khoảng không gian siêu rộng. Thiết kế của Kara II hết sức hết uyển chuyển ăn nhập và tương thích với nhiều thiết bị.

Âm thanh bao phủ ở cấp độ cố định và linh động thay đổi góc phủ theo nhiều góc độ. Bao gồm góc phủ âm 70°, 90° và 110°. Trong đó, ở cấu hình 70° cường âm sẽ tăng thêm 2 dB so với cấu hình góc 110°.

So với những người tiền nhiệm trước đó, Kara II đã có sự cải tiến đáng kể về mặt thiết kế, khối lượng cũng nhẹ hơn để tạo lợi cho người dùng khi cần di chuyển. Bộ vỏ kết cấu từ chất liệu cao cấp vừa chắc chắn lại vừa đảm bảo độ phủ ổn định, tạo áp suất âm thanh tương thích với tiêu điểm của laser.

Giống với dòng loa array nổi tiếng khác của L-Acoustics, Kara II vẫn thừa hưởng công ty đã nghiên cứu trong suốt hơn 3 thập kỷ qua. Đó là kết cấu khung thanh treo đặc trưng tạo tính an toàn cho bộ thiết bị trong khi lắp đặt và sử dụng.

Kiểu loa Kara II gồm 2 đường tiếng sẽ là mẫu loa lý tưởng để bổ sung nâng cấp vào dàn âm thanh hội. Mẫu loa này hiện tại đã về Việt Nam và đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các công ty chuyên cho thuê thiết bị âm thanh, tổ chức sự kiện lớn.

 • Loa L Acoustics Syva

L Acoustics Syva thiết kế theo như mô hình của một hệ thống collinear tương thích với những ứng dụng nén trung bình. Syva là một thiết bị âm thanh tăng cường dùng trong dàn âm thanh giải trí biểu diễn chuyên nghiệp.

Hãng loa L-Acoustics

L Acoustics Syva thiết kế theo như mô hình của một hệ thống collinear

Tổng thể của Loa L Acoustics gồm tất cả 6 loa 5" FM có khả năng cung cấp băng thông tối đa là 87Hz. Đồng thời, trang bị 3 trình điều khiển nén màng tiên tiến 1.75 ″ HF.

Nhà sản xuất đã bố trí hệ thống đầu dò theo mô hình H / V 140 ° x 26 ° (+ 5 / -21 °). Nhằm tối ưu hóa góc phủ âm thanh, tăng khả năng nén ở phạm vi rộng hơn.

Bộ đôi trình điều khiển K2 12 thiết kế tối ưu tạo phần đường viền tần số thấp và phần băng thông có thể mở rộng xuống dưới 40Hz. Ngoài ra, Syva Sub được trang bị loa âm trầm KS28 để tiếp tục mở rộng băng thông, tần số phụ có thể được đẩy xuống 27 Hz.

Loa L Acoustics Syva có thể lắp đặt ngay trên mảng tường hoặc treo trên hệ thống thanh ray trong dàn âm thanh sân khấu chuyên nghiệp. Cùng với Kara II, Syva cũng được xem như dòng sản phẩm mang tính bước ngoặt của L-Acoustics 

 • Loa L Acoustics XT5

XT5 mang đến cho người sử dụng chất âm đặc trưng của các dòng loa L Acoustics. Đây là mẫu loa siêu nhỏ gọn có khả năng phát âm thanh tốt nhất trong phạm vi bán kính 15m. Ứng dụng công nghệ mạnh mẽ cho phép XT5 đặt tới thông số SPL rất cao.

Loa L-Acoustics nhập khẩu

Phiên bản L Acoustics XT5 sở hữu hình thức vuông vắn đơn giản 

Mẫu loa XT5 là bổ sung hoàn hảo cho không gian sân khấu lớn, tăng khả năng phân tán âm cho tổng thể dàn âm thanh. XT sẽ hỗ trợ định hướng âm theo chiều rộng, tạo hiệu ứng âm mượt mà hơn.

Kiểu dáng vuông vắn đơn giản nhưng L Acoustics vẫn toát lên nét sang trọng rất riêng. Phụ kiện kèm theo loa cho phép người dùng lắp đặt linh hoạt tùy theo mục đích sử dụng.

 • Loa L Acoustics SB15M

Loa siêu trầm L Acoustics SB15M có giới hạn tần số ở mức 40Hz. Công suất hoạt động của hệ thống loa khá cao nhưng quá trình tản nhiệt diễn ra nhanh nhờ vào trang bị nén nhiệt. Phiên bản SB15M là thiết bị bổ sung cho dàn âm thanh biểu diễn quy mô lớn.

Âm thanh L-Acoustics Cao cấp

Loa âm trầm L Acoustics SB15M là thiết bị bổ sung cho dàn âm thanh biểu diễn quy mô lớn

Theo đó, chức năng chính của SB15M là tái hiện âm thanh ở dải tần số thấp, bổ sung tạo hiệu ứng cho dàn loa chính. Nhờ vậy, chất lượng nguồn âm đương nhiên được nâng lên đáng kể, khiến cả người chơi nhạc và khán giả hứng thú hơn. Hiện tại, SB15M sẽ 3 phiên bản màu sắc để khách hàng lựa chọn. Bao gồm phiên bản màu trắng, màu nâu xám và ral classic.

 • Loa L Acoustics 108P

108P là một trong những mẫu loa đồng trục tốt nhất hiện nay của hãng L - Acoustics. Công suất loa có thể đáp ứng nhu cầu bổ sung hiệu ứng cho dàn âm thanh biểu diễn quy mô lớn. Ứng dụng công nghệ khuếch đại và DSP sẽ hỗ trợ bảo vệ toàn diện cho bộ thiết bị. Đồng thời, nâng cao khả năng truyền tải âm thanh.

Bán loa L-Acoustics

108P là một trong những mẫu loa đồng trục tốt nhất hiện nay của hãng L - Acoustics

Kết cấu dạng đứng hình hộp chữ nhật khá cổ điển nhưng đường nét chi tiết lại đậm hơi thở hiện đại. Khách hàng sẽ có 2 lựa chọn màu sắc, bao gồm màu trắng và màu đen sang trọng. 

 • Loa L Acoustics X15 HiQ

X15 HiQ sẽ gây ấn tượng với người dùng bởi hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, kích thước gọn nhẹ đa năng. Mẫu loa này hoạt động rất linh hoạt với góc phát âm 35° hoặc 55°. Độ trễ âm thấp, có khả năng định hướng 40° × 60° cho phép nguồn âm tập trung vào nghệ sĩ hoặc tách biệt theo yêu cầu của buổi diễn.

Loa L-acoustics giá rẻ

Kích thước tinh gọn của mẫu loa L Acoustics X15 HiQ

Đặc biệt thiết chắc chắn của L Acoustics X15 HiQ cho phép thiết bị chịu được va đập mạnh và bất ngờ có thể xảy ra trên sân khấu. Thiết kế dạng tam giác kéo theo khối lượng giảm xuống. Vì loa X15 HiQ vừa thích hợp lắp đặt dưới sàn hoặc trên hệ thống thay ray.

Mô hình loa L Acoustics trong thực tế 

Loa L Acoustics đã nổi tiếng từ lâu trong giới sành sỏi về thiết bị âm thanh. Có đến hơn một nửa đại nhạc hội quy mô lớn trên thế giới đều sử dụng loa âm thanh của hãng L Acoustics. Và ngay tại Việt Nam mới đây đã có một đại gia tại Hạ Long chi nửa triệu USD để rinh về bộ loa cực khủng chính hiệu L Acoustics nhập khẩu từ Pháp.

Đại lý phân phối loa L-acoustics

Dàn âm thanh siêu khủng K2-L’Acoustics tại trung tâm giải trí Valley Beach Club Hạ Long 

Theo đó khoảng hơn 1 năm nay, trung tâm tâm giải trí Valley Beach Club luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách mỗi khi ghé thăm Hạ Long. Du khách có niềm đam mê với âm nhạc hẳn đã rất choáng bởi hệ thống âm thanh ánh sáng cực kỳ quy mô tại đây.

Cách đây không làm tròn đúng 1 năm khai trương, ông chủ của Valley Beach Club đã mạnh tay đầu tư nâng cấp dàn âm thanh giải trí cho khu vui chơi này. Vị đại này quyết định đặt dàn loa khủng K2-L’Acoustics từ Pháp. 

K2-L’Acoustics được biết đến như một trong những mô hình loa âm thanh giải trí đắt giá và tốt nhất thế giới hiện nay. Kể từ khi đặt hàng thì sau khoảng hơn 3 tháng dàn loa đã về đến Việt Nam.

Ngoài chi phí đầu tư cho dàn loa, vị đại gia này còn sẵn sàng bỏ ra 8000 để vận chuyển dàn loa siêu khủng từ nước Pháp xa xôi về tới Việt Nam. Công tác lắp đặt ngay sau đó đã được thực hiện nhanh chóng.

Khách du lịch có cơ hội tham quan khu giải trí Valley Beach Club hẳn không khỏi bị ấn tượng với dàn loa siêu khủng K2-L’Acoustics. Kể từ khi lắp đặt dàn loa này du khách trong và ngoài vùng đã tìm đến với Valley Beach Club.

Không những vậy nhiều nghệ sĩ lớn trong và ngoài nước cũng ưu tiên lựa chọn Valley Beach Club làm nơi biểu diễn mỗi khi đến với Hạ Long.

Khách hàng nói gì về loa L Acoustics?

Các sản phẩm của L Acoustics hầu hết thuộc vào hàng cao nên không phải khách hàng nào cũng đã có cơ hội trải nghiệm. Tuy nhiên có đến 99% người dùng đều rất hài lòng về chất lượng của các dòng loa L Acoustics.

Địa chỉ bán loa L Acoustics

Khách hàng luôn đánh giá rất cao các sản phẩm loa L Acoustics 

Anh Đặng Thanh P, một người từng trải Loa L Acoustics tại Hà Nội cho biết "Mình vốn là người mê âm nhạc và rất hay lui tới các tụ điểm giải trí. Mới đây mình vừa được người bạn giới thiệu đến trung tâm giải trí tại Hạ Long để trải nghiệm âm thanh từ dàn loa siêu khủng L Acoustics. Công nhận âm thanh phát ra từ dàn loa này đỉnh thực sự kết với hiệu ứng ánh sáng đã cho mình một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ."

Bác Nguyễn Thanh P, một khách hàng từng trải nghiệm loa L Acoustics tại TPHCM cho biết "Loa L Acoustics đúng là hơi đắt nhưng chất lượng âm thanh lại miễn bàn. Chất tiếng hoàn toàn khác biệt so với dòng loa giá rẻ."

Chú Võ Thành M, một chủ kinh doanh cho thuê thiết bị âm thanh "Mình kinh doanh dịch vụ cho thuê thiết bị âm thanh đã hơn 10 năm nay. Hiện tại cơ sở mình đang có khoảng 3 bộ loa L Acoustics cao cấp chuyên phục vụ sự kiện lớn. Loa của L Acoustics đúng là có giá thành hơi cao nhưng rất bền, chất lượng âm thanh lại cực đỉnh".

Anh Quách Minh T, một khách hàng tại Đồng Nai cho biết "Loa L Acoustics thực sự chưa bao giờ làm mình thất vọng. Trong mỗi sự kiện lớn của công ty, mình luôn ưu tiên lựa chọn loa của L Acoustics. Bởi các dòng loa này hoạt động rất ổn định, cho chất lượng chân thực không bị méo tiếng."

Câu hỏi thường gặp về loa L Acoustics 

Khách hàng khi lựa chọn mua loa L Acoustics luôn đặt ra không ít thắc mắc. Chính vì vậy để khách hàng tự tin hơn khi mua các loại loa âm thanh của L-  Acoustics, Obibi xin giải đáp một số câu hỏi thường gặp.

Đánh giá dòng loa L-Acoustic

Giải đáp thắc mắc liên quan đến loa L Acoustics 

Loa L Acoustics có hát karaoke được không?

Trả lời: Loa L Acoustics thường sử dụng trong sân khấu biểu diễn, sự kiện lớn. Muốn lựa chọn loại loa có thể hát karaoke được, bạn nên tham khảo các phiên bản trong dòng loa tầm ngắn tức là phạm vi hoạt động trong vòng 15m. Trong dàn loa hát karaoke cần có loa sub và hệ thống loa chính. Ngoài ra là đầu đĩa hoặc bộ xử lý âm thanh.

Loa L Acoustics có bền không? 

Trả lời: Loa L Acoustics nổi tiếng về độ bền nhờ vào thiết bị thùng loa từ vật liệu cao cấp vô cùng chắc chắn. Mỗi dàn loa có khả năng chống lại lực va đập mạnh có thể xảy ra trên Acoustics. 

Hơn nữa, thiết kế nén tản nhiệt có tác dụng giảm nhiệt độ cho dàn loa rất nhanh. Vì vậy cho dù phải hoạt động ở cường độ cao, loa vẫn không bị nóng lên quá nhiều duy trì tuổi thọ cho bộ loa.

Nên mua hay nên thuê Loa L Acoustics?

Trả lời: Nên mua hay thuê loa L Acoustics còn phụ thuộc vào điều kiện tài chính và nhu cầu sử dụng của từng khách hàng. Nếu không thường cần sử dụng, bạn có thể lựa chọn hình thức thuê.

Tuy nhiên nếu kinh doanh dịch vụ nhà hàng, tổ chức sự kiện bạn nên đầu tư mua mới để chủ động trong quá trình sử dụng. Mặt bằng giá của loa L Acoustics mặc dù hơi cao nhưng loa lại rất bền, ít khi gặp trục trặc.

Có nên mua loa L Acoustics theo hình thức trả góp?

Trả lời: Nếu chưa có đủ điều kiện tài chính, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mua loa L Acoustics theo hình thức trả góp. Tuy vậy, bạn nên lưu ý đến mức lãi suất và thời hạn chi trả xem có phù hợp với điều khiển của bản thân hay không.

Có nên mua Loa L Acoustics cũ không?

Trả lời: Với mọi dòng thiết bị âm thanh, khách hàng không nên lựa chọn mua hàng đã qua sử dụng. Bởi sau một thời gian hoạt động, bộ loa sẽ bị hao mòn ít nhiều không thể đảm bảo chất lượng như hàng mới 100%.

Do đó lời khuyên chân thành mà Obibi dành cho bạn là hãy mua loa L Acoustics chính hãng mới 100%. Mặc dù sẽ phải đầu tư chi phí ban đầu hơi cao nhưng khách hàng chắc chắn không phải đối diện với rủi ro hư hỏng.

Loa L Acoustics giá rẻ có tốt không? 

Trả lời: L Acoustics chính hãng sẽ không có giá bán quá rẻ. Mức giá ngay tại Pháp cũng đã là hơn ngàn EURO. Chưa kể đến khi về đến Việt Nam còn phải đội thêm chi phí vận chuyển. 

Vì lẽ đó, giá bán của loa L Acoustics thường trên 20 triệu đồng. Với dòng loa dưới 10 triệu đồng, khách hàng nên cẩn trọng và tìm hiểu rõ nguồn gốc của sản phẩm.

Nên mua loa L Acoustics ở đâu? 

Trả lời: Khách hàng nên lựa chọn mua loa L Acoustics ở những đại lý chuyên về thiết bị âm thanh nhập khẩu. Bởi chỉ đại lý lớn như Obibi mới có đủ điều kiện để liên kết trực tiếp với nhà máy sản xuất của L Acoustics tại Pháp.

Khi khách hàng có nhu cầu về một mẫu loa nào đó nếu không có sẵn tại hệ thống, Obibi sẽ hỗ trợ đặt hàng trực tiếp từ nhà máy của L Acoustics. Đồng thời, chúng tôi cam kết vận chuyển nhanh chóng nhất theo đúng yêu cầu của khách. 

Như vậy, Obibi vừa tổng hợp thông tin có liên quan đến các sản phẩm loa L Acoustics. Hy vọng với những chia sẻ này, quý khách đã có thêm kiến thức bổ ích khi lựa chọn mua loa âm thanh L Acoustics.

Ngoài Những dòng loa vừa được kể trên quý vị có thể tham khảo thêm các dòng Sản phẩm cùng thương hiệu L Acoustics

Xem thêm
Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: