Loa Line Array L-Acoustics

(14 sản phẩm):

Loa L-Acoustics A10 Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10 Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Kích Thước loa Bass : 25cm ( 10 inch)
 • Công Suất : 296 Watt RMS
 • Trọng lượng : 22 kg / 49 lb

Loa L-Acoustics A10i Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10i Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 296 Watt RMS
 • Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch)
 • Trọng Lượng : 19 kg / 42 lb

Loa L-Acoustics A10i Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10i Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 296 Watt
 • Kích Thước loa Bass : 25 cm ( 10 inch )
 • Trọng Lượng : 22 kg / 49 lb

Loa L-Acoustics A10-Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A10-Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 67 Hz – 20 kHz
 • Công Suất : 296 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 25 cm ( 10 inch)
 • Trọng lượng : 20 kg / 44 lb

Loa L-Acoustics A15 Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A15 Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 446 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 35 kg / 77 lb

Loa L-Acoustics A15i Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A15i Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 • Công Suất : 446 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng lượng : 33 kg / 73 lb

Loa L-Acoustics A15i Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics A15i Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB), 44 Hz - 20 kHz (-6 dB), 47 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : 446 Watt
 • Kích Thước Loa bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 33 kg / 73 lb

Loa L-Acoustics ARCS Focus

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics ARCS Focus

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa L-Acoustics ARCS Wide

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics ARCS Wide

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa L-Acoustics K1

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K1

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 35 Hz - 20 kHz (-10 dB), 38 Hz - 19 kHz (-6 dB), 42 Hz - 19 kHz (-3 dB)
 • Kích Thước Loa : 2 x 40cm ( 15 inch)
 • Công Suất : LF: 422 W, MF: 497 W, HF: 199 W
 • Trọng Lượng : 106 kg / 234 lb

Loa L-Acoustics K2

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K2

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz - 20 kHz
 • Công Suất : LF: 2 x 450 W, MF: 320 W, HF: 160 W
 • Trọng Lượng : 56 kg / 123.2 lb

Loa L-Acoustics K3

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K3

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 42 Hz - 20 kHz (-10 dB), 46 Hz - 20 kHz (-6 dB), 50 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : LF: 700 W, HF: 130 W
 • Kích Thước Loa bass : 30cm ( 12 inch )
 • Trọng Lượng : 43 kg / 94.7 lb

Loa L-Acoustics Kara II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Kara II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 63 Hz - 20 kHz (-6 dB), 80 Hz - 19 kHz (-3 dB)
 • Công Suất : LF: 280 W, HF: 75 W
 • Kích thước loa Bass : 2 x 20cm ( 8 inch)
 • Trọng lượng : 26 kg / 57 lb

Loa L-Acoustics Kiva II

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Kiva II

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 75 Hz - 20 kHz (-6 dB), 84 Hz - 20 kHz (-3 dB)
 • Kích thước loa Bass : Bass 15cm ( 6,5 inch )
 • Trọng lượng: 14 kg / 31 lb
(0 đánh giá) Đã xem 686
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB) Kích Thước loa Bass : 25cm ( 10 inch) Công Suất : 296 Watt RMS Trọng lượng : 22 kg / 49 lb                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 756
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 296 Watt RMS Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch) Trọng Lượng : 19 kg / 42 lb                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 622
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 66 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 296 Watt Kích Thước loa Bass : 25 cm ( 10 inch ) Trọng Lượng : 22 kg / 49 lb                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 621
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 67 Hz – 20 kHz Công Suất : 296 Watt Kích Thước Loa Bass : 25 cm ( 10 inch) Trọng lượng : 20 kg / 44 lb                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 937
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 446 Watt Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 35 kg / 77 lb                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 721
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB) Công Suất : 446 Watt Kích Thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng lượng : 33 kg / 73 lb                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 672
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 41 Hz - 20 kHz (-10 dB), 44 Hz - 20 kHz (-6 dB), 47 Hz - 20 kHz (-3 dB) Công Suất : 446 Watt Kích Thước Loa bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 33 kg / 73 lb                                    

(0 đánh giá) Đã xem 757
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 670
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 2403
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 35 Hz - 20 kHz (-10 dB), 38 Hz - 19 kHz (-6 dB), 42 Hz - 19 kHz (-3 dB) Kích Thước Loa : 2 x 40cm ( 15 inch) Công Suất : LF: 422 W, MF: 497 W, HF: 199 W Trọng Lượng : 106 kg / 234 lb

(0 đánh giá) Đã xem 1913
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz - 20 kHz Công Suất : LF: 2 x 450 W, MF: 320 W, HF: 160 W Trọng Lượng : 56 kg / 123.2 lb                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 1159
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 42 Hz - 20 kHz (-10 dB), 46 Hz - 20 kHz (-6 dB), 50 Hz - 20 kHz (-3 dB) Công Suất : LF: 700 W, HF: 130 W Kích Thước Loa bass : 30cm ( 12 inch ) Trọng Lượng : 43 kg / 94.7 lb  

(0 đánh giá) Đã xem 1556
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 63 Hz - 20 kHz (-6 dB), 80 Hz - 19 kHz (-3 dB) Công Suất : LF: 280 W, HF: 75 W Kích thước loa Bass : 2 x 20cm ( 8 inch) Trọng lượng : 26 kg / 57 lb  

(0 đánh giá) Đã xem 888
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 75 Hz - 20 kHz (-6 dB), 84 Hz - 20 kHz (-3 dB) Kích thước loa Bass : Bass 15cm ( 6,5 inch ) Trọng lượng: 14 kg / 31 lb                                                                    

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: