Loa Line Array Martin Audio

(12 sản phẩm):

Loa Martin Audio MLA

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio MLA

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz-18kHz ± 3dB
 • Công Suất : LF 800W AES, 3200W peak, MF 400W AES, 1600W peak, HF 150W AES, 600W peak
 • Nguồn Điện Hoạt Động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 87.5kg (193lbs)

Loa Martin Audio MLA Compact

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio MLA Compact

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-18kHz ± 3dB
 • Công Suất : LF 500W AES, 2000W peak, MF 180W AES, 720W peak, HF 40W AES, 160W peak
 • Nguồn điện Hoạt động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 49.5kg (109lbs)

Loa Martin Audio MLA Mini

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio MLA Mini

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 76Hz-18kHz ± 3dB
 • Công Suất : LF 300W AES, 1200W peak, HF 90W AES, 360W peak
 • Trọng Lượng : 13.8kg (30.4lbs)

Loa Martin Audio MLD

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio MLD

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz-18kHz ± 3dB
 • Công Suất : LF 800W AES, 3200W peak, MF 400W AES, 1600W peak, HF 150W AES, 600W peak
 • Trọng Lượng : 91.5kg, 201lbs

Loa Martin Audio O-Line

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio O-Line

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 85Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 76Hz
 • Công Suất : 50W AES, 200W peak
 • Trọng Lượng : 3.6kg (7.9lbs)

Loa Martin Audio THH

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio THH

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio THV

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio THV

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz-18kHz ± 3dB
 • Công Suất : LF: 750W AES, 3000W peak, MF + HF: 300W AES, 1200W peak
 • Trọng Lượng : 77.5kg (170.5lbs)

Loa Martin Audio W8VDQ

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio W8VDQ

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 60Hz-18kHz ± 3dB
 • Công Suất : LF+MF: 800W AES, 3200W peak, HF: 150W AES, 600W peak
 • Trọng lượng : 47kg (103.5lbs)

Loa Martin Audio WPC

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio WPC

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-18kHz ± 3dB
 • Kích Thước Loa Bass : LF: 2 x10”, MF: 2 x 5”, HF: 4 x 0.7”
 • Trọng Lượng : 35kg (77.1lbs)

Loa Martin Audio WPL

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio WPL

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 52Hz-18kHz ± 3dB
 • Kích thước Loa Bass : LF: 2 x 12” (300mm), MF: 2 x 6.5” (165mm), HF: 3 x 1” (25mm)
 • Trọng Lượng : 64Kg (141lbs)

Loa Martin Audio WPM

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio WPM

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 76Hz-18kHz ± 3dB
 • Kích Thước Loa Bass : LF: 2 x 6.5” (165mm), HF: 3 x 1.4” (35mm)
 • Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)

Loa Martin Audio WPS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio WPS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-18000Hz ± 3dB
 • Kích Thước Loa Bass : LF: 2 x 8” (200mm), MF: 4 x 4” (100mm), HF: 4 x 1” (25mm)
 • Trọng Lượng : 27kg (60lbs)
(0 đánh giá) Đã xem 455
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz-18kHz ± 3dB Công Suất : LF 800W AES, 3200W peak, MF 400W AES, 1600W peak, HF 150W AES, 600W peak Nguồn Điện Hoạt Động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 87.5kg (193lbs)

(0 đánh giá) Đã xem 500
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-18kHz ± 3dB Công Suất : LF 500W AES, 2000W peak, MF 180W AES, 720W peak, HF 40W AES, 160W peak Nguồn điện Hoạt động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 49.5kg (109lbs)

(0 đánh giá) Đã xem 472
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 76Hz-18kHz ± 3dB Công Suất : LF 300W AES, 1200W peak, HF 90W AES, 360W peak Trọng Lượng : 13.8kg (30.4lbs)                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 493
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 52Hz-18kHz ± 3dB Công Suất : LF 800W AES, 3200W peak, MF 400W AES, 1600W peak, HF 150W AES, 600W peak Trọng Lượng : 91.5kg, 201lbs                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 483
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 85Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 76Hz Công Suất : 50W AES, 200W peak Trọng Lượng : 3.6kg (7.9lbs)                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 712
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 572
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz-18kHz ± 3dB Công Suất : LF: 750W AES, 3000W peak, MF + HF: 300W AES, 1200W peak Trọng Lượng : 77.5kg (170.5lbs)                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 593
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần Số : 60Hz-18kHz ± 3dB Công Suất : LF+MF: 800W AES, 3200W peak, HF: 150W AES, 600W peak Trọng lượng : 47kg (103.5lbs)                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 497
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-18kHz ± 3dB Kích Thước Loa Bass : LF: 2 x10”, MF: 2 x 5”, HF: 4 x 0.7” Trọng Lượng : 35kg (77.1lbs)                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 465
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 52Hz-18kHz ± 3dB Kích thước Loa Bass : LF: 2 x 12” (300mm), MF: 2 x 6.5” (165mm), HF: 3 x 1” (25mm) Trọng Lượng : 64Kg (141lbs)                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 661
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 76Hz-18kHz ± 3dB Kích Thước Loa Bass : LF: 2 x 6.5” (165mm), HF: 3 x 1.4” (35mm) Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 467
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-18000Hz ± 3dB Kích Thước Loa Bass : LF: 2 x 8” (200mm), MF: 4 x 4” (100mm), HF: 4 x 1” (25mm) Trọng Lượng : 27kg (60lbs)                                                                                                        

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: