Loa Martin Audio

(85 sản phẩm):
-30%

Loa Martin Audio A40

0 đánh giá
4,500,000 đ 6,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A40

4,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio A40T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A40T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-16%

Loa Martin Audio A55

0 đánh giá
8,400,000 đ 10,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A55

8,400,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio A55T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio A55T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio ACP-55T

0 đánh giá
6,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio ACP-55T

6,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio ACS-40TS

0 đánh giá
3,700,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio ACS-40TS

3,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio ACS-55T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio ACS-55T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio ACS-55ATS

0 đánh giá
4,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio ACS-55ATS

4,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 50W AES, 200W peak
 • Đáp ứng dải Tần số : 117Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 79Hz
 • Trở kháng : 16Ω
 • Trọng Lượng : 2.8kg (6.2lbs)

Loa Martin Audio B18

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio B18

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio B218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio B218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 2000W AES, 8000W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 2 x 18 inch
 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB
 • Trọng Lượng : 84kg (185lbs)
-13%

Loa Martin Audio Blackline X8

0 đánh giá
24,000,000 đ 27,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X8

24,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 60Hz
 • Công Suất : 200W AES, 800W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 8 inch
 • Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs)

Loa Martin Audio Blackline X10

0 đánh giá
36,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X10

36,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz
 • Công Suất : 250W AES, 1000W peak
 • Trở kHáng : 8 ohm
 • Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)

Loa Martin Audio Blackline X12

0 đánh giá
42,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X12

42,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz
 • Công Suất : 300W AES, 1200W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch )
 • Trọng Lượng : 17kg (37.5lbs)

Loa Martin Audio Blackline X15

0 đánh giá
53,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X15

53,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz
 • Kích Thước Lao Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 24kg (52.9lbs)

Loa Martin Audio Blackline X115

0 đánh giá
25,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X115

25,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 40Hz
 • Kích thước Loa Bass : 40cm (15inch)
 • Trọng Lượng : 27kg (59.5lbs)

Loa Martin Audio Blackline X118

0 đánh giá
29,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X118

29,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 42Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 38Hz
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm ( 18inch)
 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Trọng Lượng : 33kg (72.7lbs)

Loa Martin Audio Blackline X218

0 đánh giá
62,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X218

62,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Dải Tần Số : 42Hz-200Hz ± 3dB, -10dB @ 33Hz
 • Công Suất : 1600W AES, 6400W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch)
 • Trọng lượng : 88kg (194lbs)

Loa Martin Audio Blackline XH15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XH15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz
 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Kích thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 28kg (61.73 lbs)

Loa Martin Audio Blackline XP12

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XP12

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz – 20kHz ±3dB, -10dB @ 50Hz
 • Công Suất : 1300W
 • Điện áp sử dụng : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 18kg (40lbs)

Loa Martin Audio Blackline XP15

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline XP15

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz – 20kHz ±3dB -10dB @ 45Hz
 • Công Suất : 1300W total, 1000W LF, 300W HF
 • Nguồn điện Hoạt động : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 26kg (57lbs)
-30%
(0 đánh giá) Đã xem 957
4,500,000 đ 6,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 595
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-16%
(0 đánh giá) Đã xem 660
8,400,000 đ 10,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 648
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 519
6,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 569
3,700,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 535
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 501
4,500,000 đ

Công Suất : 50W AES, 200W peak Đáp ứng dải Tần số : 117Hz-20kHz ± 3dB -10dB @ 79Hz Trở kháng : 16Ω Trọng Lượng : 2.8kg (6.2lbs)                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 564
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 630
Liên Hệ

Công Suất : 2000W AES, 8000W peak Kích Thước Loa Bass : 2 x 18 inch Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB Trọng Lượng : 84kg (185lbs)                                                                                                                                

-13%
(0 đánh giá) Đã xem 784
24,000,000 đ 27,900,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 60Hz Công Suất : 200W AES, 800W peak Kích Thước Loa Bass : 8 inch Trọng Lượng : 8kg (17.6lbs)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 762
36,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz Công Suất : 250W AES, 1000W peak Trở kHáng : 8 ohm Trọng Lượng : 14kg (30.9lbs)                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 960
42,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz Công Suất : 300W AES, 1200W peak Kích Thước Loa Bass : 30cm ( 12 inch ) Trọng Lượng : 17kg (37.5lbs)                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 1085
53,000,000 đ

Công Suất : 400W AES, 1600W peak Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz Kích Thước Lao Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 24kg (52.9lbs)                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 590
25,000,000 đ

Công Suất : 500W AES, 2000W peak Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 40Hz Kích thước Loa Bass : 40cm (15inch) Trọng Lượng : 27kg (59.5lbs)                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 645
29,500,000 đ

Đáp ứng dải tần Số : 42Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 38Hz Kích Thước Loa Bass : 50cm ( 18inch) Công Suất : 500W AES, 2000W peak Trọng Lượng : 33kg (72.7lbs)                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 772
62,000,000 đ

Đáp ứng Dải Tần Số : 42Hz-200Hz ± 3dB, -10dB @ 33Hz Công Suất : 1600W AES, 6400W peak Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch) Trọng lượng : 88kg (194lbs)                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 735
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz Công Suất : 400W AES, 1600W peak Kích thước Loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 28kg (61.73 lbs)                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 530
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz – 20kHz ±3dB, -10dB @ 50Hz Công Suất : 1300W Điện áp sử dụng : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 18kg (40lbs)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 693
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 55Hz – 20kHz ±3dB -10dB @ 45Hz Công Suất : 1300W total, 1000W LF, 300W HF Nguồn điện Hoạt động : 100-240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 26kg (57lbs)                                                        

Xem thêm 65 Loa

Loa Martin Audio Chính Hãng Anh Quốc Xịn Sò Đầy Đủ CO&CQ

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, loa Martin là sản phẩm được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Nguyên nhân chủ yếu là bởi sản phẩm có chất lượng tốt nhờ vào quá trình kiểm định khắt khe từ nhà sản xuất. Vậy cụ thể chất lượng sản phẩm ra sao? Top các loại loa đến từ Martin được ưa chuộng nhất cũng như là lựa chọn loa để sử dụng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.

Cùng tìm hiểu về loa Martin trên thị trường hiện nay.

Loa Martin - sự đỉnh cao của âm thanh sân khấu

Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua về vị thế của Loa Martin trong các thương hiệu loa trên thế giới, cũng như một số điểm khác biệt của sản phẩm này mang lại.

Sơ lược về loa Martin

Loa martin là sản phẩm thuộc vào phân khúc cao cấp, được sản xuất ở Anh Quốc với bề dày lịch sử lên tới hơn 40 năm hoạt động. Trong lĩnh vực âm thanh, thương hiệu Martin được vị thế cực kỳ lớn với nhiều dòng sản phẩm sử dụng tương ứng với nhiều loại không gian khác nhau. Ví dụ như sẽ có dòng loa chuyên dành cho sân khấu trong nhà, có dòng loa lại chuyên dụng ở ngoài trời.

Trong lịch sử phát triển của mình, tại mọi bảng xếp hạng đánh giá về chất lượng, mức tiêu thụ sản phẩm... Loa Martin chưa bao giờ rời khỏi top 5. Điều này minh chứng được cho sự tin dùng từ khách hàng trên toàn thế giới đối với sản phẩm của thương hiệu này.

Sự khác biệt của loa Martin

Không phải tự nhiên mà các sản phẩm loa đến từ thương hiệu Martin được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng đến vậy. Chúng ta có thể điểm qua một số khác biệt của sản phẩm khiến trong bảng xếp hạng thiết bị âm thanh không thể thiếu loa Martin.

Loa chính hãng được sản xuất từ Anh Quốc.

Đầu tiên đó là chất âm của loa tạo thành áp lực rất lớn, tuy số lượng loa không nhiều nhưng âm phát ra vẫn rất mạnh mẽ. Những thương hiệu loa thông thường khác muốn có được áp lực tương tự thì cần phải có số lượng loa nhiều hơn. Nhờ vào việc gia công kỹ lưỡng bởi những người thợ tay nghề cao tại London thì cùng với áp lực lớn chính là sự tròn đầy và vô cùng nội lực của âm thanh từ các dòng loa Martin phát ra. 

Tiếp theo, đó là độ phủ âm thanh của loa Martin rất lớn cho nên dù đặt ở khu vực nào hay nghe từ xa thì âm thanh vẫn rõ nét. Nguyên nhân của điều này là bởi Martin chú trọng tới các tiếng treble vốn có tần cao chứ không thấp như là tiếng bass. Độ bền của loa Martin cao, có thể giữ được sự ổn định cho âm thanh cho dù cần phải hoạt động với thời gian dài đi chăng nữa.

Cuối cùng đó là sản phẩm loa Martin được sản xuất đáp ứng mục đích sử dụng âm thanh chuyên nghiệp. Chính vì thế mà sản phẩm luôn được những người làm việc chuyên môn với âm nhạc như là phòng thu, ghi âm, ca sĩ, các chương trình ca nhạc có yêu cầu về âm thanh cao.... yêu thích. 

Đôi nét về loa martin trên thị trường Việt Nam

Trên thị trường Việt Nam, số lượng loa Martin giả, fake khá là nhiều. Chính bởi thế mà để đảm bảo được quyền lợi của mình, các bạn sẽ phải phân biệt được giữa loa Martin Anh Quốc chính hãng cùng với hàng giả.

Loa sản xuất từ Trung Quốc có chất lượng chưa được tốt.

Sự xuất hiện của loa Martin chất lượng kém

Hàng hóa và sản phẩm tại Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc rất nhiều, trong đó bao gồm cả loa Martin. Vậy cho nên các dòng loa Martin tại Việt Nam khá hỗn loạn, sự chênh lệch về chất lượng là rất là rõ rệt, nhất là với hàng sản xuất từ Trung Quốc. Nguyên nhân mà hàng kém chất lượng tràn lan vào thị trường, thì lại đến từ chính cách mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam.

Trung Quốc có tới 2 địa phương khác nhau là nguồn sản xuất loa Martin đó là Đại Lục cùng với Quảng Châu. Do chi phí nhân công thấp và việc nhập khẩu vào Việt Nam dễ dàng, vậy cho nên đã xuất hiện hàng kém chất lượng. Tâm lý chung của người tiêu dùng Việt Nam lại thường ham đồ rẻ tiền hơn cho nên càng tạo điều kiện để Loa Martin Fake tràn lan vào.

Cách phân biệt loa chính hãng và hàng chất lượng kém

Vậy thì làm sao để chúng ta có thể phân biệt được loa Martin chính hãng và hàng chất lượng kém? Đầu tiên đó là ngay ở phần cấu tạo bên ngoài của loa. Với loa giả, bạn có thể dùng tay để ấn hoặc kéo tấm màng loa nhưng ở hàng Anh Quốc chính hãng phần màng này cực kỳ chắc chắn. Đối với sản phẩm kém chất lượng đôi khi đặt hai loa gần nhau và mở âm lượng to thì phần màng này đã có thể bị bung ra.

Tiếp theo đó là công nghệ sản xuất loa Martin của Vương Quốc Anh cực kỳ hiện đại, quy trình kiểm định cũng khắt khe. Nhờ vào điều này mà các sản phẩm chính hãng sẽ không thể tháo rời linh kiện ra một cách dễ dàng được, buộc phải có đồ dùng chuyên dụng mới có thể thực hiện. Hàng kém chất lượng đến từ Trung Quốc có khi bạn dùng tay cũng đã tháo rời được loa.

Hãy phân biệt hàng chính hãng và hàng fake để đảm bảo quyền lợi.

Cuối cùng đó là chất lượng âm thanh. Hàng sản xuất tại Anh Quốc mang tới âm thanh cực kỳ mượt mà và trung thực. Đôi khi các bạn còn cảm nhận được âm thanh vượt qua cả mức mong đợi của mình mặc dù dùng trong thời gian dài. Hàng kém chất lượng thì lại bị hú hoặc là rè tạo cảm giác khó chịu, ảnh hưởng tới việc truyền đạt âm thanh nếu sử dụng quá lâu. 

Top loa Martin được ưa chuộng nhất trên thị trường

Tại phần này, chúng ta sẽ cùng điểm qua những sản phẩm loa Martin nhập khẩu được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhất. Những sản phẩm được gợi ý đều là sản phẩm chính hãng của Anh Quốc đảm bảo chất lượng, cho nên các bạn có thể yên tâm để lựa chọn.

Loa Martin X15

Loa Martin Blackline X15 là sản phẩm cực kỳ chất lượng, được sản xuất và gia công tại London. Đây cũng là loa bass 40 Martin được ưa chuộng trên thị trường, dùng chủ yếu cho việc thưởng thức âm nhạc Mặc dù thuộc vào series loa sân khấu chuyên nghiệp thế nhưng lại thường được dùng trong các phòng hát, quán karaoke nhiều hơn, thích hợp cho dòng nhạc bolero hoặc nhạc nhẹ.

Loa sub Martin bass 40 này có bass nam châm kép 30cm giúp thể hiện rõ nét giọng hát căng và mạnh. Chất lượng sản phẩm cũng được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ vào 4 tép được trang bị theo tiêu chuẩn từ công nghệ gốc. Đặc biệt khi dùng để phối với hệ thống và thể hiện những âm trung hay trầm sẽ cực kỳ hoàn hảo.

Thiết kế sản phẩm có phần lưới loa cong và mềm mại, bên ngoài thì có màu đen hơi sần một chút để phù hợp trang trí cùng với nhiều đồ dùng nội thất khác. Loa có thể sử dụng cho không gian có diện tích khoảng 30m2 trở lại bởi công suất chỉ 500w mà thôi. Sản phẩm thuộc top đầu trong số những loa đến từ Martin được ưa chuộng trên thị trường.

Loa Martin XPS218

Loa sub Martin XPS218 là sản phẩm có được kích thước bass 50cm, thể hiện cực kỳ tốt các âm trung và trầm. Người tiêu dùng thường hay lựa chọn và ưa chuộng sản phẩm này cho các dàn karaoke trong hộ gia đình hoặc là những quán kinh doanh dịch vụ ca hát hay là những phòng trà, phòng hát hiện đại.

Loa sub điện Martin APS218 có công nghệ Active Servo để phù hợp được với mọi thể loại nhạc khác nhau. Nhờ vào việc có thể dùng trong không gian nhỏ mà nếu so sánh với các sản phẩm bass 40 khác khách hàng sẽ nhận thấy rõ được chất lượng của sản phẩm mang lại. Loa bass 50 Martin phù hợp để nâng cấp mọi dàn karaoke từ gia đình cho tới việc kinh doanh.

Khi được kết hợp cùng với amply thì mặc dù thùng loa không quá lớn nhưng tiếng bass rất mạnh mẽ và thể hiện được uy lực của mình. Tiếng bass sẽ được hướng xuống sàn nhờ vào QD-Class và hình vuông của phần nón loa. Cũng nhờ vậy mà dù đặt loa tại bất cứ vị trí nào trong gia đình thì chất lượng âm thanh gần như là không có sự thay đổi.

Loa Martin S218

Martin S218 là sản phẩm loa hội trường, phục vụ được cho các buổi hội thảo ngoài trời hoặc là những không gian karaoke khép kín như là tại gia đình, quán karaoke kinh doanh và các club, quán bar.... Đây là sản phẩm chính hãng đến từ Anh Quốc nên chất lượng cực kỳ tốt, đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng trong môi trường kín.

Loa sub Martin S218 có chất lượng âm bass rất mạnh mẽ, xử lý tốt được cả những âm treble cao. Công suất của thiết bị cực kỳ lớn, lên tới 6000w cùng với độ nhạy 105dB và kháng trở là 8Ohms cho nên điện năng tiêu thụ không quá lớn, giúp tiết kiệm được chi phí đặc biệt với đơn vị kinh doanh sử dụng nhiều loa đài.

Martin audio s218 có thiết kế bề ngoài với 7 lớp sơn nền khả năng chống xước tốt, trong đó có 3 lớp là sơn PU để mang thêm khả năng chống ngấm nước được hoàn hảo hơn. Vỏ của loa thì có 9 lớp MDF để kháng lại tình trạng mối mọt, sơn đặc trưng của sản phẩm đến từ Martin luôn có được độ sần nhất định để quá trình di chuyển không bị hư hỏng do va chạm.

Phần loa thì có tới 6 xương cho nên chất lượng hoạt động trong công suất cao hay cường độ lớn vẫn được đảm bảo. Sub Đôi Martin s218 thuộc loại 2-way cho nên đáp ứng được nhiều nhu cầu về âm thanh khác nhau. Hiện tại sản phẩm loa sub đôi Martin s218 được dùng rất nhiều trong phục vụ thưởng thức âm nhạc ca hát, nếu như dùng ở không gian ngoài trời cần kết hợp với cục đẩy.

Loa Martin SX218

Martin SX218 là sản phẩm nâng cấp từ S218 với công suất tối đa lên tới 8000w và có thể sử dụng được tốt với những không gian mở hoặc là ngoài trời. Nhờ vào sự uy lực và mạnh mẽ cũng như công suất lớn, sản phẩm phù hợp cho những tiệc cưới ngoài trời, các lễ hội hoặc sự kiện được tổ chức ở không gian mở, diện tích rộng lớn, cần truyền tải âm thanh xa.

Độ nhạy của SX218 Martin audio rất lớn, lên tới 144dB cho nên bắt âm tốt và hoạt động ổn định. Dải tần siêu rộng từ 35Hz cho tới tận 150kHz giúp cho âm trung, trung trầm hoặc trầm được tái tạo hoàn hảo. Những điều này mang tới sự lan truyền âm thanh rất tốt trong không gian. 

Martin audio SX218 có kích thước bass lên tới tận 50cm, lớn hơn toàn bộ các sản phẩm kể trên. Loa bass 50 Martin này khiến cho các tiếng bass, âm trầm hay cực thấp trở nên mạnh mẽ. Nếu như dùng để tổ chức sự kiện ca hát ngoài trời với quy mô lớn, người dùng không cần mất nhiều sức hay giữ hơi mà vẫn truyền tải được âm thanh mạnh mẽ.

Loa sub Martin bass 50 này được thiết kế có vỏ ép nhiều lớp làm từ gỗ bạch dương. Các lớp sơn PU màu đen giúp hạn chế bám bụi, chống trầy xước và chống nước, đảm bảo tuổi thọ cho loa. Phần lưới tản nhiệt thì được đục lỗ từ sắt cao cấp khiến cho màng loa được bảo vệ tuyệt đối, cùng với các bánh xe được gắn vào thì loa có thể di chuyển một cách dễ dàng.

Loa Martin SX118

Đây là hàng chính hãng từ Anh mà cũng từng bị Trung Quốc làm nhái lại rất nhiều. Khác với các sản phẩm kể trên sẽ phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể thì SX118 lại có thể dùng được ở mọi không gian dù là nhỏ hay lớn, kín hay ngoài trời. Chính bởi vậy mà trong xếp hạng loa đến từ thương hiệu Martin được ưa chuộng không thể thiếu cái tên SX118.

Công suất của loa Martin audio SX118 này không quá lớn, trung bình chỉ 500w và tối đa là 2000w. Tuy nhiên thì độ nhạy lại khá là cao cho nên điện năng sẽ được tiết kiệm một cách tối đa. Bởi vì có tính đa dụng và dùng trong nhiều trường hợp cho nên sản phẩm này không quá kén chọn thiết bị, có thể phối ghép một cách dễ dàng trong hệ thống âm thanh.

Thiết kế của loa sân khấu Martin SX118 có vỏ gỗ Birch Plywood ép thành nhiều lớp. Từ đó mà những linh kiện và bo mạch sẽ được bảo vệ dù có hiện tượng va đập xảy ra. Sơn chống trầy xước, chống nước giúp tuổi thọ sản phẩm được kéo dài. Bên trong vỏ cũng có giằng để năng lượng truyền đến các vách ngăn được hạn chế tối đa.

Kích thước sản phẩm vừa phải, mọi chiều chỉ khoảng 50 - 60cm mà thôi, có thể được chồng nối nhiều loa với nhau hoặc là sử dụng một mình cũng đều ổn định. Màng loa có bảo vệ bằng lưới hợp kim cùng với tản nhiệt.... Qua đó chúng ta thấy được, ngoài việc có thể dùng trong nhiều trường hợp thì độ bền cũng là ưu điểm của sản phẩm này.

Loa Martin B218

Loa sub đôi Martin B218 có tới 2 bass với kích thước 50cm, phù hợp với những trường hợp sử dụng chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc như là thu âm, thu nhạc, ca sĩ chuyên môn.... Có ứng dụng blackline được kết hợp khiến âm thanh tròn và chân thực hơn, hiệu suất mang tới sự hoàn hảo cho các dàn âm thanh chuyên nghiệp.

Thùng loa sub Martin này có tới 8 lỗ để thoát khí đồng đều xung quanh. Thiết kế này giúp cộng hưởng bass được tốt hơn, hạn chế được những âm nhiễu hay tiếng ồn. Độ nhạy của loa mặc dù chưa bằng một số sản phẩm nhưng cũng lên tới 108dB - đây là chỉ số cũng tương đối lớn. Dải tần của loa từ 35Hz cho tới 150kHz cho nên những âm thấp và trầm sẽ được tái hiện tuyệt vời.

Thiết kế loa sub Martin B218 này có độ bền lớn nhờ vào nhiều lớp gỗ ép bạch dương, bảo vệ được bo mạch và linh kiện bên trong nhờ khả năng chống nước. Lưới thép tản nhiệt ở ngoài giúp hạn chế được tình trạng âm thanh tắc nghẽn mỗi khi phát ra. Nhờ vào 2X Neutrik NL4 thì đa số trường hợp dùng loa đều là những người có chuyên môn cao trong âm nhạc.

Kích thước của loa sub điện Martin B218 khá là lớn và trọng lượng nặng tới gần 90kg. Tuy nhiên thật may mắn khi mà có các bánh xe to được gắn vào để giúp cho quá trình thiết kế lắp đặt hoặc di chuyển được dễ dàng hơn. Sản phẩm nếu như muốn sử dụng được tốt thì cần phải phối ghép thiết bị chuyên dụng, đòi hỏi người lắp phải có kiến thức chuyên môn cao.

Loa Martin SXH218

Trong số các sản phẩm loa Martin được ưa chuộng nhất thì SXH218 có một đặc điểm nổi bật hơn hẳn những loại khác đó là về công suất hoạt động. Công suất trung bình 3000w đã là khá cao nhưng công suất tối đa lại lên tới 12,000w - một còn số cực kỳ khổng lồ của loa âm thanh trên thị trường mà rất ít sản phẩm đạt tới được.

Nguyên nhân của công suất khủng bố này đó là bởi loa có 2 bass với kích thước lớn, cùng với đó là bề ngoài của loa rất to, trọng lượng lên tới 120kg - cực kỳ nặng nề. Sản phẩm được ưa chuộng ở những trường hợp biểu diễn ngoài trời hoặc là không gian cực kỳ rộng lớn, quy mô khán giả đông đảo. Nếu như dùng ở không gian nhỏ thì sẽ hơi lãng phí vì công năng của loa quá lớn.

Tương tự như các sản phẩm khác từ hãng thì bên ngoài của loa là gỗ bạch dương ép nhiều lớp và có sơn đen PU chống nước. Tuy nhiên có một điểm khác biệt ở thiết kế đó là có tới 2 jack để kết nối cùng thuộc loại NL4. Ngoài ra thì một điều mà ít sản phẩm thương hiệu nào khác cũng có đó là các lỗ đục bên ngoài cùng lưới tản nhiệt để bảo vệ cho màng loa ở bên trong.

Với dải tần thấp và độ nhạy trên mức trung bình, các âm trầm của loa phát ra cực kỳ dày. Khả năng hạn chế lẫn nhiễu âm, tạp âm, các tiếng ồn của môi trường cũng là đặc điểm khiến cho loa được sử dụng ở không gian mở được tốt hơn. Mặc dù có công suất lớn nhưng là khi hoạt động trong thời gian dài thì loa cũng không bị nóng cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm không lo bị loa hư hỏng.

Cách lựa chọn loa Martin phù hợp để sử dụng

Trên thị trường hiện nay thì loa Martin rất được ưa chuộng, sử dụng cho nhiều mục đích cụ thể khác nhau. Một số trường hợp cần đến loa này như hát karaoke tại gia đình, kinh doanh quán hát, tổ chức hội thảo, các sự kiện âm nhạc... Vậy thì nên lựa chọn để sử dụng loa như thế nào cho phù hợp?

Mỗi trường hợp sử dụng sẽ có sản phẩm tương ứng tốt nhất.

Loa Martin hát karaoke

Đối với loa Martin karaoke thì thông thường được áp dụng trong gia đình hoặc là những quán kinh doanh. Trong những trường hợp này không gian sử dụng sẽ là khép kín trong phòng và diện tích cũng không lớn, chỉ khoảng 30m vuông trở lại mà thôi. Vậy cho nên khi chọn loa không cần phải có công suất quá lớn, không cần mức độ lan truyền cao nhưng lại chú trọng chất lượng.

Các bạn có thể lựa chọn những loa có công suất khoảng 2000w trở lại, tuy nhiên độ nhạy lớn và độ trở kháng tốt để tiết kiệm chi phí tiền điện. Các loại loa sub và bass tốt cho âm trung trầm cũng thích hợp để hát karaoke. Ngoài ra thì loa nên có khả năng chống hú rít, không bị ngắt âm, có sự liền mạch trong âm thanh truyền tải.

Loa Martin sử dụng cho hội họp

Trong những buổi hội thảo, hội họp, diễn thuyết.... thì loa sẽ cần đáp ứng được diện tích không gian rộng lớn hơn, cho nên công suất phải cao hơn đôi chút nhưng cũng không cần phải đạt mức quá lớn lên tới 6000w. Các sản phẩm với công suất 2000 - 3000w đã đủ để đáp ứng được cho việc sử dụng, thêm nữa là loa cũng không cần phải kết hợp với các bộ xử lý tín hiệu để tiết kiệm chi phí.

Loa hội hợp cần có sự ổn định của âm thanh hơn là công suất.

Tuy nhiên, âm thanh cần phải rõ ràng, không bị vỡ tiếng và rè khi dùng. Ngoài ra chúng ta cũng không cần thiết phải kết hợp bộ xử lý hiệu ứng mà có độ lan truyền ổn định là được. Có một số sản phẩm được gợi ý trên bài viết mang theo sự ổn định cho âm thanh ở mọi vị trí như là SX118 hoặc SX218, đó là sự lựa chọn đáng cân nhắc nhất.

Loa Martin Sử dụng cho Sân khấu âm nhạc

Sân khấu âm nhạc thường có diện tích rộng, bởi vì vậy mà loa sẽ cần phải có công suất khá là cao. Ngoài ra thì việc hỗ trợ cho giọng hát cũng là điều cần thiết. Việc chọn loa cho sân khấu ca nhạc cần kỹ càng hơn. Các bạn nên tìm loa có độ lan truyền âm thanh tốt trong không gian, lúc này loa bass sẽ là một lựa chọn thích hợp.

Thêm nữa là việc thiết kế lắp đặt loa cũng rất phức tạp, để dễ dàng hơn thì hãy ưu tiên cho những sản phẩm có bánh xe hoặc là kích thước không quá lớn để dễ dàng di chuyển. Những loa Martin có tản nhiệt tốt cũng rất hữu ích bởi khi xếp chồng loa lên nhau vẫn đảm bảo được độ thông thoáng, tránh cho loa phát nhiệt lớn dẫn tới hỏng loa.

Loa bass là lựa chọn nên cân nhắc trên các sân khấu biểu diễn.

Loa Martin dùng ngoài trời Chống Nước

Khi ở ngoài trời thì không gian lại càng rộng lớn hơn nữa, vậy thì các loa có công suất từ 6000w cho tới 12,000w là lựa chọn tối ưu. Điều này giúp cho âm thanh mạnh mẽ, đủ sức lan truyền với khoảng cách rộng lớn. Tuy nhiên thì những sản phẩm đáp ứng được điều này đều có kích thước khá lớn, vậy nên hãy ưu tiên cho sản phẩm nào có bánh xe để di chuyển.

Ngoài ra thì ngoài trời sẽ có rất nhiều tạp âm bị lẫn lộn vào, bởi vậy mà loa có khả năng chống nhiễu âm, lọc ồn tốt sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Loa cũng nên có khả năng chống rung khi dùng với công suất và âm lượng lớn. Phần bên ngoài của loa thì cần phải cực kỳ chắc chắn để bảo vệ được loa ở môi trường ngoài trời, khác hẳn với trường hợp dùng trong không gian kín.

Một số mẹo sử dụng loa Martin trên sân khấu

Để giúp cho loa phát huy được tốt trên sân khấu thì chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số mẹo nhỏ trong việc sắp xếp loa và lựa chọn bộ khuếch đại kết hợp.

Vị trí sắp đặt loa như thế nào?

Việc sắp xếp vị trí cho loa rất quan trọng, bởi nó có thể sẽ ảnh hưởng tới âm thanh của chương trình ca nhạc sân khấu. Mỗi loại loa khác nhau sẽ có vị trí sắp xếp phù hợp cho công năng của mình.

Nên sắp xếp loa trên sân khấu như thế nào?

Loa chính: loa chính hay còn được gọi là loa full. Trong dàn âm thanh thì đây là loa đóng vai trò quan trọng nhất, lan tỏa âm thanh của chương trình tới những khán giả thưởng thức. Chính bởi vậy mà vị trí của loa cần phải giúp âm thanh có thể lan truyền xa nhất có thể, không có vật che chắn. Thường thì loa full sẽ đặt ở các góc xa cánh gà, gần khán giả hoặc là được treo lên cao.

Loa kiểm: tác dụng của loa kiểm là để cho ca sĩ và dàn nhạc cụ nghe được những âm thanh của mình phát ra. Chính bởi vậy mà vị trí của loa kiểm âm tường là ở góc cánh gà hoặc ở 2 cạnh bên nhằm mang tới hiệu quả tốt nhất. Một số trường hợp sân khấu có vị trí ban nhạc và ca sĩ đặc biệt thì cần đảm bảo loa kiểm ở gần với họ.

Loa bass: loa trầm, loa bass... có khả năng hỗ trợ âm thanh, thể hiện những nốt trầm tốt vậy cho nên đặt cùng với loa chính sẽ là tốt nhất. Thậm chí bạn có thể đặt trồng loa bass lên trên loa chính nếu như có thể đảm bảo được khả năng tản nhiệt ở dưới đế loa.

Lựa chọn bộ khuếch đại cho loa ra sao?

Đối với bộ khuếch đại, thì chúng ta sẽ có 2 thiết bị là Amply và cục đẩy công suất. Việc lựa chọn thiết bị nào để sử dụng sẽ phụ thuộc vào quy mô của chương trình sân khấu, diện tích không gian. Cụ thể hơn thì với sân khấu ngoài trời và rộng lớn, chúng ta nên sử dụng cục đẩy công suất. Đối với sân khấu trong nhà, hội trường hoặc ngoài trời nhưng quy mô nhỏ thì có thể dùng Amply.

Có thể lựa chọn amply hoặc cục đẩy để khuếch đại cho loa.

Amply: để lựa chọn được amply phù hợp, bạn sẽ phải dựa vào công suất của amply và loa. Thông thường thì amply sẽ phải có công suất bằng hoặc là nhỏ hơn loa khoảng 20%, nguyên nhân là bởi nếu công suất loa lớn hơn thì chúng sẽ không phải vận hành với cường độ tối đa. Điều này giúp cho loa đảm bảo được độ bền và sự ổn định khi phát âm thanh.

Cục đẩy: ngược lại với amply, thì cục đẩy lại nên có công suất lớn hơn loa khoảng 20%. Điều này sẽ giúp khuếch đại và tăng âm lượng của loa lên. Một điều khác nữa của cục đẩy so với amply, đó là khi chọn cục đẩy cần chú ý tới trở kháng. Trở kháng của cục đẩy nên bằng hoặc là nhỏ hơn so với loa, nếu không có khả năng dẫn tới việc quá tải và cục đẩy bị cháy.

Lựa chọn dải tần cho loa như thế nào?

Việc lựa chọn dải tần cho loa sẽ ảnh hưởng tới âm thanh đưa ra, nếu như âm thanh thuộc vào phần giải tần mà là không đáp ứng được thì phần âm thanh đó sẽ không phát ra được. Để lựa chọn dải tần thì chúng ta cần dựa vào trường hợp sử dụng và thể loại nhạc được dùng.

Loa bass thường sẽ thuộc vào loại có dải tần thấp.

Giả sử đối với những quán bar, club, các chương trình âm nhạc mà đầu vào của âm thanh là băng đĩa, máy tính.... dùng để phát các bài nhạc có sẵn, thì nên lựa chọn loa có dải tần thấp và độ rộng vừa phải như là loa bass. Điều này sẽ giúp cho những âm trầm được phát ra chuẩn xác và mạnh mẽ hơn.

Còn với những trường hợp sân khấu biểu diễn, có ca sĩ, người thể hiện bài hát cụ thể mà đầu vào âm thanh là giọng hát qua micro, thì loa nên có dải tần rộng và cao. Việc này sẽ giúp cho quá trình biểu diễn của người nghệ sĩ được tốt hơn vì khi hát thì khó ai có thể đưa ra các âm thấp như bass được.

Mua loa Martin ở đâu uy tín và tốt nhất

Loa Martin rất đặc biệt bởi có thể được nhập khẩu từ cả Anh Quốc lẫn Trung Quốc. Nếu là sản phẩm chính hãng từ Anh Quốc thì chất lượng rất tốt, đối với Trung Quốc cũng tương tự nhưng lại có xác suất gặp phải hàng kém chất lượng từ những đơn vị kinh doanh vì lợi nhuận. Vậy cho nên để đảm bảo, các bạn có thể tìm tới Obibi.

Obibi – chuyên trang thiết bị âm thanh ánh sáng tổ chức sự kiện.

Điều này không có nghĩa là Obibi không qua tâm tới lợi nhuận, mà bởi vì để đạt được lợi nhuận lớn, thì chúng tôi luôn phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất. Việc này giúp chúng tôi thiết lập được quan hệ thân thiết với khách hàng, cũng như là phát triển được uy tín của đơn vị, gia tăng thêm lượng khách hàng, đó mới là lợi nhuận chúng tôi hướng tới.

Ngoài loa của thương hiệu Martin sản xuất chính hãng và chất lượng cao, chúng tôi còn có rất nhiều sản phẩm loa đài, âm thanh khác. Thậm chí nếu như bạn có nhu cầu, chúng tôi có thể cung cấp trọn gói toàn bộ những trang thiết bị âm thanh, ánh sáng để tổ chức sự kiện. Việc vận chuyển, thiết kế, cài đặt cũng là điều chúng tôi sẽ phải làm.

Nếu như bạn là khách hàng đang cần tìm đơn vị cho thuê hoặc kinh doanh loa Martin cùng với các trang thiết bị âm thanh ánh sáng, sự kiện khác, hãy liên hệ với Obibi ngay bây giờ để có được những sản phẩm chất lượng cao cấp, tối ưu về cả chi phí cần bỏ ra. Xin chân thành cảm ơn

Xem thêm
Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: