Loa Monitor Martin Audio

(4 sản phẩm):

Loa Martin Audio LE100

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio LE100

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 78Hz-20kHz ± 3dB
 • Công Suất : 300W AES, 1200W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 30cm (12inch)
 • Trọng Lượng : 18kg (39.7lbs)

Loa Martin Audio LE200

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio LE200

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 68Hz-18kHz ± 3dB
 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Trọng Lượng : 26kg (57.3lbs)

Loa Martin Audio XE300

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio XE300

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 67Hz-18kHz ± 3dB
 • Công Suất : LF: 350W AES, 1400W peak, HF: 80W AES, 320W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 30cm (12inch)
 • Trọng Lượng : 19kg (41.9lbs)

Loa Martin Audio XE500

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio XE500

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-18kHz ± 3dB
 • Công Suất : LF: 550W AES, 2200W peak, HF: 80W AES, 320W peak
 • Trọng Lượng : 29kg (63.9lbs)
(0 đánh giá) Đã xem 653
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 78Hz-20kHz ± 3dB Công Suất : 300W AES, 1200W peak Kích Thước Loa Bass : 30cm (12inch) Trọng Lượng : 18kg (39.7lbs)                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 604
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 68Hz-18kHz ± 3dB Công Suất : 400W AES, 1600W peak Trọng Lượng : 26kg (57.3lbs)                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 516
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 67Hz-18kHz ± 3dB Công Suất : LF: 350W AES, 1400W peak, HF: 80W AES, 320W peak Kích Thước Loa Bass : 30cm (12inch) Trọng Lượng : 19kg (41.9lbs)                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 514
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 62Hz-18kHz ± 3dB Công Suất : LF: 550W AES, 2200W peak, HF: 80W AES, 320W peak Trọng Lượng : 29kg (63.9lbs)                                                                                                                                              

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: