Loa Nghe Nhạc Klipsch

(60 sản phẩm):

Loa Klipsch Cornwall IV

0 đánh giá
100,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch Cornwall IV

100,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 100W/400W
 • Đáp ứng dải tần số : 34Hz - 20kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 95.76 lbs (43.43kg)

Loa Klipsch FORTE III

0 đánh giá
79,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch FORTE III

79,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 38Hz – 20kHz
 • Công suất : 100W / 400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 12” (30.48cm)
 • Trọng lượng : 72lbs (32.7kg)

Loa Klipsch Heresy-IV

0 đánh giá
69,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch Heresy-IV

69,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 48-20k +/-4dB
 • Công suất : 100W/400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước Loa Bass : 12” (30.48cm)
 • Trọng lượng : 45lbs (20.41kg)

Loa Klipschorn AK6

0 đánh giá
345,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipschorn AK6

345,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 33Hz – 20kHz
 • Công Suất : 100W/400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 220lbs (100 kg)

Loa Klipsch La Scala Al5

0 đánh giá
185,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch La Scala Al5

185,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 51Hz – 20kHz
 • Công Suất : 100W / 400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa bass : 15” (38.1cm)
 • Trọng lượng : 201 lbs (91 kg)

Loa Klipsch R-34C

0 đánh giá
7,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-34C

7,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

-6%

Loa Klipsch R-41M

0 đánh giá
4,700,000 đ 5,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-41M

4,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 68Hz - 21kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 50W/200W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.2 kg)

Loa Klipsch R-41PM

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-41PM

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 76Hz - 21kHz
 • Công Suất : 70/140W
 • Trọng lượng : 8.1 lbs (3.7 kg)

Loa Klipsch R-41SA

0 đánh giá
8,800,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-41SA

8,800,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch R-51M

0 đánh giá
5,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-51M

5,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch R-51PM

0 đánh giá
12,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-51PM

12,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 68Hz - 21kHz
 • Công Suất : 120W
 • Kích thước loa Bass : 5.25” (13.3cm)
 • Trọng lượng : 10.6 lbs (4.8 kg)

Loa Klipsch R-52C

0 đánh giá
5,300,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-52C

5,300,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 89Hz - 21kHz +/- 3dB
 • Công suất : 100W/400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 7 lbs (3.2 kg)
-5%

Loa Klipsch R-610F

0 đánh giá
11,200,000 đ 11,800,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-610F

11,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz - 21kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 85W/340W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 36 lbs (16.3 kg)

Loa Klipsch R-610F 5.1

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-610F 5.1

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch R-620F

0 đánh giá
14,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-620F

14,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Cấu hình 3 đường tiếng
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 100/400
 • Trọng lượng : 18.6 kg

Loa Klipsch R-625FA

0 đánh giá
30,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-625FA

30,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 38Hz - 21kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 100W/400W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 49 lbs (22.2 kg)

Loa Klipsch R-820F

0 đánh giá
19,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-820F

19,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz - 21kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 150W/600W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 54 lbs (24.5 kg)

Loa Klipsch R-820F 5.1

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-820F 5.1

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-9%

Loa Klipsch RC-64 III

0 đánh giá
28,990,000 đ 32,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RC-64 III

28,990,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 57–24kHz +/– 3dB
 • Công Suất : 200W / 800W peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 55 Ibs (25kg)
-5%

Loa Klipsch Reference Theater Pack 5.0

0 đánh giá
8,500,000 đ 9,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch Reference Theater Pack 5.0

8,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần : 110Hz – 23kHz +/– 3dB
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 200W
 • Trọng lượng : 3 Ibs (1.4kg)
(0 đánh giá) Đã xem 522
100,000,000 đ

Công Suất : 100W/400W Đáp ứng dải tần số : 34Hz - 20kHz Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 95.76 lbs (43.43kg)                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 601
79,000,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 38Hz – 20kHz Công suất : 100W / 400W Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 12” (30.48cm) Trọng lượng : 72lbs (32.7kg)                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 651
69,500,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 48-20k +/-4dB Công suất : 100W/400W Trở kháng : 8 ohm Kích thước Loa Bass : 12” (30.48cm) Trọng lượng : 45lbs (20.41kg)                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 640
345,000,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 33Hz – 20kHz Công Suất : 100W/400W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 220lbs (100 kg)                                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 666
185,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 51Hz – 20kHz Công Suất : 100W / 400W Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa bass : 15” (38.1cm) Trọng lượng : 201 lbs (91 kg)                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 666
7,000,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-6%
(0 đánh giá) Đã xem 597
4,700,000 đ 5,000,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 68Hz - 21kHz +/- 3dB Công Suất : 50W/200W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.2 kg)                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 778
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 76Hz - 21kHz Công Suất : 70/140W Trọng lượng : 8.1 lbs (3.7 kg)                                                                                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 584
8,800,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 516
5,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 687
12,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 68Hz - 21kHz Công Suất : 120W Kích thước loa Bass : 5.25” (13.3cm) Trọng lượng : 10.6 lbs (4.8 kg)                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 594
5,300,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 89Hz - 21kHz +/- 3dB Công suất : 100W/400W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 7 lbs (3.2 kg)                                                                                                                                                                              

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 1037
11,200,000 đ 11,800,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz - 21kHz +/- 3dB Công Suất : 85W/340W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 36 lbs (16.3 kg)                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 420
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 538
14,000,000 đ

Cấu hình 3 đường tiếng Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 100/400 Trọng lượng : 18.6 kg                                                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 628
30,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 38Hz - 21kHz +/- 3dB Công Suất : 100W/400W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 49 lbs (22.2 kg)                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 609
19,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz - 21kHz +/- 3dB Công Suất : 150W/600W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 54 lbs (24.5 kg)                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 510
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-9%
(0 đánh giá) Đã xem 613
28,990,000 đ 32,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 57–24kHz +/– 3dB Công Suất : 200W / 800W peak Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 55 Ibs (25kg)                                                                                                                                                                          

-5%
(0 đánh giá) Đã xem 525
8,500,000 đ 9,000,000 đ

Đáp ứng dải tần : 110Hz – 23kHz +/– 3dB Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 200W Trọng lượng : 3 Ibs (1.4kg)                                                                                                                                                                                            

Xem thêm 40 Loa Nghe Nhạc

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: