Loa Sub Điện Klipsch

(12 sản phẩm):

Loa Klipsch C-308ASWI

0 đánh giá
15,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch C-308ASWI

15,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 28Hz - 150Hz +/- 3dB
 • Công suất : 300W Continuous / 600W Peak
 • Kích thước loa bass : 8” (20.3 cm)
 • Trọng Lượng : 27 lbs (12.2 kg)

Loa Klipsch C-310ASWI

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch C-310ASWI

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 25Hz - 150Hz +/- 3dB
 • Công Suất : 400W Continuous / 800W Peak
 • Kích thước loa Bass : 10” (25.4 cm)
 • Trọng lượng : 39 lbs (17.7 kg)
-10%

Loa Klipsch R-8SW

0 đánh giá
4,500,000 đ 5,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-8SW

4,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 38Hz-120Hz +/-3dB
 • Công Suất : 50W / 150W
 • Kích thước loa Bass : 8” (20.3cm)
 • Trọng lượng : 15.0 lbs (6.8 kg)

Loa Klipsch R-12SW

0 đánh giá
7,320,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-12SW

7,320,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 29Hz-120Hz +/-3dB
 • Công Suất : 200W / 400W
 • Kích thước loa Bass : 12" (30.5 cm)
 • Trọng lượng : 33 lbs (15 kg)

Loa Klipsch R-80SWI

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-80SWI

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 38Hz-120Hz +/-3dB
 • Công Suất : 50W RMS / 150W Peak
 • Kích thước loa Bass : 8” (20.3cm)
 • Trọng lượng : 15.0 lbs (6.8 kg)
-8%

Loa Klipsch R-100SW

0 đánh giá
6,590,000 đ 7,200,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-100SW

6,590,000đ

Đặc điểm nổi bật

-10%

Loa Klipsch R-115SW

0 đánh giá
13,300,000 đ 14,850,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-115SW

13,300,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 18Hz - 125Hz
 • Công Suất : 400W / 800W
 • Kích thước loa Bass : 15" (38.1 cm)
 • Trọng lượng : 75.4 lbs / 34.2 kg

Loa Klipsch R-120SW

0 đánh giá
8,200,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch R-120SW

8,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

Loa Klipsch RW-100SW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch RW-100SW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 27 Hz - 125 Hz
 • Công Suất : 225W/450W
 • Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch )
 • Trọng lượng : 39 lbs (17.69 kg)
-13%

Loa Klipsch SPL-100

0 đánh giá
9,490,000 đ 11,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch SPL-100

9,490,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 27Hz - 125Hz
 • Công Suất : 200 W RMS / 450 W Peak
 • Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch)
 • Trọng lượng : 37 lbs (16.8kg)

Loa Klipsch SPL-120

0 đánh giá
13,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch SPL-120

13,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 24Hz - 125Hz
 • Công Suất : 300W RMS / 600W Peak
 • Kích thước loa Bass : 30cm ( 12 inch )
 • Trọng lượng : 45 lbs (20.4kg)
-2%

Loa Klipsch SPL-150

0 đánh giá
17,490,000 đ 18,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch SPL-150

17,490,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 18Hz - 125Hz
 • Công Suất : 400W / 800W
 • Kích thước loa Bass : 40cm ( 15 inch)
 • Trọng lượng : 75.4 lbs / 34.2 kg
(0 đánh giá) Đã xem 546
15,000,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 28Hz - 150Hz +/- 3dB Công suất : 300W Continuous / 600W Peak Kích thước loa bass : 8” (20.3 cm) Trọng Lượng : 27 lbs (12.2 kg)                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 583
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 25Hz - 150Hz +/- 3dB Công Suất : 400W Continuous / 800W Peak Kích thước loa Bass : 10” (25.4 cm) Trọng lượng : 39 lbs (17.7 kg)                                                                                                  

-10%
(0 đánh giá) Đã xem 587
4,500,000 đ 5,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 38Hz-120Hz +/-3dB Công Suất : 50W / 150W Kích thước loa Bass : 8” (20.3cm) Trọng lượng : 15.0 lbs (6.8 kg)                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 494
7,320,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 29Hz-120Hz +/-3dB Công Suất : 200W / 400W Kích thước loa Bass : 12" (30.5 cm) Trọng lượng : 33 lbs (15 kg)                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 658
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 38Hz-120Hz +/-3dB Công Suất : 50W RMS / 150W Peak Kích thước loa Bass : 8” (20.3cm) Trọng lượng : 15.0 lbs (6.8 kg)                                                                                                                          

-8%
(0 đánh giá) Đã xem 492
6,590,000 đ 7,200,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-10%
(0 đánh giá) Đã xem 746
13,300,000 đ 14,850,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 18Hz - 125Hz Công Suất : 400W / 800W Kích thước loa Bass : 15" (38.1 cm) Trọng lượng : 75.4 lbs / 34.2 kg                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 554
8,200,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 633
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 27 Hz - 125 Hz Công Suất : 225W/450W Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch ) Trọng lượng : 39 lbs (17.69 kg)                                                                                                                                          

-13%
(0 đánh giá) Đã xem 613
9,490,000 đ 11,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 27Hz - 125Hz Công Suất : 200 W RMS / 450 W Peak Kích thước loa Bass : 25cm ( 10 inch) Trọng lượng : 37 lbs (16.8kg)                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 491
13,500,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 24Hz - 125Hz Công Suất : 300W RMS / 600W Peak Kích thước loa Bass : 30cm ( 12 inch ) Trọng lượng : 45 lbs (20.4kg)                                                                                                                            

-2%
(0 đánh giá) Đã xem 1256
17,490,000 đ 18,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 18Hz - 125Hz Công Suất : 400W / 800W Kích thước loa Bass : 40cm ( 15 inch) Trọng lượng : 75.4 lbs / 34.2 kg                                                                                                                                          

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: