Loa Sub Đôi, Sub Kép JBL

(15 sản phẩm):

Loa JBL 4281F

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 4281F

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất 1600W
 • Đáp ứng dải tần số : 35Hz - 100 Hz
 • Kích Thước loa bass: 2 x 355mm (14.97 ich)
 • Trọng Lượng : 79 Kg

Loa JBL 4642A

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 4642A

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng loa sub đôi chuyên lắp đặt cho hệ thống âm thanh Rạp chiếu Phim
 • Công Suất 1200W
 • Đáp ứng dải tần số : 22Hz - 100Hz
 • Kích Thước loa Bass: 2 x 460mm ( 18 inch )
 • Trọng Lượng : 98 kg

Loa JBL 5628

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 5628

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số 24 Hz - 155 Hz (2π) / 27 Hz - 1.5 kHz (4π)
 • Công Suất 2400W
 • Kích thước loa Bass : 2 x Bass 50cm
 • Trọng Lượng: 90.5 kg

Loa JBL ASB4128

0 đánh giá
65,750,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB4128

65,750,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Tần số đáp ứng : 30 Hz – 1 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 1000 W (4000 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 2 x 460 mm (18 in)
 • Trọng lượng : 143 lbs. (64.9 kgs)

Loa JBL ASB6128

0 đánh giá
86,130,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB6128

86,130,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 28 Hz – 1 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 1600 W (6400 W peak)
 • Kích thước loa bass : 460 mm (18 in)
 • Trọng Lượng : 161 lbs. (73 kgs)

Loa JBL ASB7128

0 đánh giá
148,200,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB7128

148,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 25 Hz - 1 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 2400 W (9600 W peak)
 • Kích thước loa bass : 2 x 460 mm (18 in)
 • Trọng Lượng : 71.9 kg (158.5 lb)

Loa JBL PD525S

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL PD525S

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 28 Hz to 3.8kHz
 • Công Suất : 1000 W, 100 hrs
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Kích thước loa bass : 2 x 380 mm (15 in)
 • Trọng Lượng : 53.4 kg (118 lb)

Loa JBL PD5122

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL PD5122

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 41 Hz to 1 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 1200 W (4800 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 2 x 300 mm (12 in)

Loa JBL PD5125

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL PD5125

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz to 2.5 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 1200 W (4800 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa bass : 2 x 380 mm (15 in)
 • Trọng Lượng : 53.4 kg (118 lb)
-3%

Loa JBL SRX828S

0 đánh giá
50,340,000 đ 52,200,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL SRX828S

50,340,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 30Hz-150Hz
 • Công suất : 4800W Peak, 2400W Program, 1200W Continuous
 • Kích thước loa bass : 2 x 50cm ( 18 inch )
 • Trọng lượng : 137.0 lbs (62.1g)
-3%

Loa JBL SRX828SP

0 đánh giá
65,440,000 đ 67,870,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL SRX828SP

65,440,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 29 Hz - 150 Hz
 • Công Suất : 2000 W Peak
 • Amplifier : Class-D
 • Kích thước loa Bass : 2 x 50cm ( 18inch)
 • Trọng lượng : 65.9 kg (145 lb)

Loa JBL BRX325SP

0 đánh giá
91,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL BRX325SP

91,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần : 32 Hz–250 Hz (-10 dB)
 • Công suất : 1000W
 • Kích thước loa Bass : 2 x 15 inch
 • Trọng lượng : 86 kg (190 pounds)

Loa JBL VTX G28

0 đánh giá
194,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL VTX G28

194,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 22 Hz - 80 Hz
 • Trở kháng : 2x 8 ohms
 • Công suất : 2400W
 • Kích thước loa bass : 457mm ( 18 inch )
 • Trọng lượng : 92.5 (204lbs)

Loa JBL VTX S25

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL VTX S25

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 26 Hz – 100 Hz
 • Trở kháng : 2x 8 ohms
 • Công Suất : 2000W
 • Kích thước loa Bass : 50cm (18 inch)
 • Trọng lượng : 61.8 kg (136 lbs)

Loa JBL VTX S28

0 đánh giá
161,370,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL VTX S28

161,370,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 29 Hz - 90 Hz
 • Trở kháng : 2 x 8 ohm
 • Công Suất : 2 x 2000W
 • Kích thước Loa bass : 50cm ( 18 inch)
 • Trọng lượng : 83.0 kg (183 lb)
(0 đánh giá) Đã xem 628
Liên Hệ

Công Suất 1600W Đáp ứng dải tần số : 35Hz - 100 Hz Kích Thước loa bass: 2 x 355mm (14.97 ich) Trọng Lượng : 79 Kg                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 664
Liên Hệ

Dòng loa sub đôi chuyên lắp đặt cho hệ thống âm thanh Rạp chiếu Phim Công Suất 1200W Đáp ứng dải tần số : 22Hz - 100Hz Kích Thước loa Bass: 2 x 460mm ( 18 inch ) Trọng Lượng : 98 kg                              

(0 đánh giá) Đã xem 455
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số 24 Hz - 155 Hz (2π) / 27 Hz - 1.5 kHz (4π) Công Suất 2400W Kích thước loa Bass : 2 x Bass 50cm Trọng Lượng: 90.5 kg                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 540
65,750,000 đ

Tần số đáp ứng : 30 Hz – 1 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 1000 W (4000 W peak) Kích thước loa Bass : 2 x 460 mm (18 in) Trọng lượng : 143 lbs. (64.9 kgs)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 530
86,130,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 28 Hz – 1 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 1600 W (6400 W peak) Kích thước loa bass : 460 mm (18 in) Trọng Lượng : 161 lbs. (73 kgs)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 521
148,200,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 25 Hz - 1 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 2400 W (9600 W peak) Kích thước loa bass : 2 x 460 mm (18 in) Trọng Lượng : 71.9 kg (158.5 lb)                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 453
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 28 Hz to 3.8kHz Công Suất : 1000 W, 100 hrs Trở kháng : 4 ohm Kích thước loa bass : 2 x 380 mm (15 in) Trọng Lượng : 53.4 kg (118 lb)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 567
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 41 Hz to 1 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 1200 W (4800 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 2 x 300 mm (12 in)                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 476
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz to 2.5 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 1200 W (4800 W peak), 100 hrs Kích thước loa bass : 2 x 380 mm (15 in) Trọng Lượng : 53.4 kg (118 lb)                                                      

-3%
(0 đánh giá) Đã xem 506
50,340,000 đ 52,200,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 30Hz-150Hz Công suất : 4800W Peak, 2400W Program, 1200W Continuous Kích thước loa bass : 2 x 50cm ( 18 inch ) Trọng lượng : 137.0 lbs (62.1g)                                                                      

-3%
(0 đánh giá) Đã xem 708
65,440,000 đ 67,870,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 29 Hz - 150 Hz Công Suất : 2000 W Peak Amplifier : Class-D Kích thước loa Bass : 2 x 50cm ( 18inch) Trọng lượng : 65.9 kg (145 lb)                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 657
91,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần : 32 Hz–250 Hz (-10 dB) Công suất : 1000W Kích thước loa Bass : 2 x 15 inch Trọng lượng : 86 kg (190 pounds)                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 545
194,500,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 22 Hz - 80 Hz Trở kháng : 2x 8 ohms Công suất : 2400W Kích thước loa bass : 457mm ( 18 inch ) Trọng lượng : 92.5 (204lbs)                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 528
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 26 Hz – 100 Hz Trở kháng : 2x 8 ohms Công Suất : 2000W Kích thước loa Bass : 50cm (18 inch) Trọng lượng : 61.8 kg (136 lbs)                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 479
161,370,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 29 Hz - 90 Hz Trở kháng : 2 x 8 ohm Công Suất : 2 x 2000W Kích thước Loa bass : 50cm ( 18 inch) Trọng lượng : 83.0 kg (183 lb)                                                                                                  

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: