Loa Sub Đôi, Sub Kép L-Acoustics

(4 sản phẩm):

Loa L-Acoustics K1-SB

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K1-SB

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 30 Hz - 80 Hz (-10 dB), 35 Hz - 70 Hz (-6 dB), 38 Hz - 61 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 1200W RMS
 • Kích Thước Loa Bass : 2 x 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 83 kg / 183 lb

Loa L-Acoustics Syva Low

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Syva Low

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 40 Hz - 130 Hz (-10 dB), 42 Hz - 110 Hz (-6 dB), 47 Hz - 93 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 894 Watt
 • Kích thước loa Bass : 2 x 30cm ( 12 inch)
 • Trọng lượng : 29 kg / 64 lb

Loa L-Acoustics KS28

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics KS28

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 25 Hz - 110 Hz (-10 dB), 29 Hz - 96 Hz (-6 dB), 32 Hz - 76 Hz (-3 dB)
 • Kích Thước loa Bass : 2 x 50cm ( 18 inch)
 • Công Suất : 1181 Watt
 • Trọng Lượng : 79 kg / 174 lb

Loa L-Acoustics SB28

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics SB28

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 25 Hz - 117 Hz (-10 dB), 30 Hz - 90 Hz (-6 dB), 33 Hz - 70 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 655 Watt
 • Kích thước loa Bass : 2 x 18 inch
 • Trọng Lượng : 93 kg / 205 lb
(0 đánh giá) Đã xem 1272
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 30 Hz - 80 Hz (-10 dB), 35 Hz - 70 Hz (-6 dB), 38 Hz - 61 Hz (-3 dB) Công Suất : 1200W RMS Kích Thước Loa Bass : 2 x 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 83 kg / 183 lb                              

(0 đánh giá) Đã xem 604
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 40 Hz - 130 Hz (-10 dB), 42 Hz - 110 Hz (-6 dB), 47 Hz - 93 Hz (-3 dB) Công Suất : 894 Watt Kích thước loa Bass : 2 x 30cm ( 12 inch) Trọng lượng : 29 kg / 64 lb                              

(0 đánh giá) Đã xem 1147
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 25 Hz - 110 Hz (-10 dB), 29 Hz - 96 Hz (-6 dB), 32 Hz - 76 Hz (-3 dB) Kích Thước loa Bass : 2 x 50cm ( 18 inch) Công Suất : 1181 Watt Trọng Lượng : 79 kg / 174 lb                            

(0 đánh giá) Đã xem 523
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần Số : 25 Hz - 117 Hz (-10 dB), 30 Hz - 90 Hz (-6 dB), 33 Hz - 70 Hz (-3 dB) Công Suất : 655 Watt Kích thước loa Bass : 2 x 18 inch Trọng Lượng : 93 kg / 205 lb                                              

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: