Loa Sub Đôi, Sub Kép Martin Audio

(13 sản phẩm):

Loa Martin Audio B218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio B218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 2000W AES, 8000W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 2 x 18 inch
 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB
 • Trọng Lượng : 84kg (185lbs)

Loa Martin Audio Blackline X218

0 đánh giá
62,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X218

62,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Dải Tần Số : 42Hz-200Hz ± 3dB, -10dB @ 33Hz
 • Công Suất : 1600W AES, 6400W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch)
 • Trọng lượng : 88kg (194lbs)

Loa Martin Audio DSX

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio DSX

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB
 • Công Suất : 2400W AES, 9600W peak
 • Nguồn Điện Hoạt Động : 100–240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 122.2kg (269lbs)

Loa Martin Audio MLX

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio MLX

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB
 • Công Suất : 3000W AES, 12000W peak
 • Nguồn điện hoạt động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 160kg (352lbs)

Loa Martin Audio SX210

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX210

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 42Hz
 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Trọng Lượng : 20kg (44.1lbs)

Loa Martin Audio SX212

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX212

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 48Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 35Hz
 • Công Suất : 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 39kg (86lbs)

Loa Martin Audio SX218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz – 150Hz ±3dB
 • Công Suất : 2000W AES, 8000W peak
 • Trọng Lượng : 98.5kg (217lbs)

Loa Martin Audio SXC115

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXC115

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 44Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 36Hz
 • Công Suất : 15”: 1000W AES, 4000W peak, 12”: 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 53kg (117lbs)

Loa Martin Audio SXC118

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXC118

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 34Hz
 • Công Suất : 18”: 1000W AES, 4000W peak, 14”: 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 69kg (152lbs)

Loa Martin Audio SXCF118

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXCF118

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 34Hz
 • Công Suất : 18”: 1000W AES, 4000W peak, 14”: 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 75kg (165lbs)

Loa Martin Audio SXH218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXH218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 32Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 27Hz
 • Công Suất : 3000W AES, 12000W peak
 • Trọng Lượng : 116kg (256lbs)

Loa Martin Audio SXHF218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXHF218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 32Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 27Hz
 • Công Suất : 3000W AES, 12000W peak
 • Trọng Lượng : 138kg (304lbs)

Loa Martin Audio SXP218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXP218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Loa Sub Đôi Bass 50cm Công Suất 4000W
 • Tích hợp DSP, Mạch Amplifier Class-D
 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 30Hz
 • Nguồn điện hoạt động : 85 – 265V ~ AC, 50 - 60Hz
(0 đánh giá) Đã xem 628
Liên Hệ

Công Suất : 2000W AES, 8000W peak Kích Thước Loa Bass : 2 x 18 inch Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB Trọng Lượng : 84kg (185lbs)                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 771
62,000,000 đ

Đáp ứng Dải Tần Số : 42Hz-200Hz ± 3dB, -10dB @ 33Hz Công Suất : 1600W AES, 6400W peak Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch) Trọng lượng : 88kg (194lbs)                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 519
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB Công Suất : 2400W AES, 9600W peak Nguồn Điện Hoạt Động : 100–240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 122.2kg (269lbs)                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 611
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB Công Suất : 3000W AES, 12000W peak Nguồn điện hoạt động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 160kg (352lbs)                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 580
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 42Hz Công Suất : 500W AES, 2000W peak Trọng Lượng : 20kg (44.1lbs)                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 501
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 48Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 35Hz Công Suất : 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 39kg (86lbs)                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 592
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz – 150Hz ±3dB Công Suất : 2000W AES, 8000W peak Trọng Lượng : 98.5kg (217lbs)                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 525
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 44Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 36Hz Công Suất : 15”: 1000W AES, 4000W peak, 12”: 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 53kg (117lbs)                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 458
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 34Hz Công Suất : 18”: 1000W AES, 4000W peak, 14”: 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 69kg (152lbs)                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 493
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 34Hz Công Suất : 18”: 1000W AES, 4000W peak, 14”: 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 75kg (165lbs)                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 555
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 32Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 27Hz Công Suất : 3000W AES, 12000W peak Trọng Lượng : 116kg (256lbs)                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 542
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 32Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 27Hz Công Suất : 3000W AES, 12000W peak Trọng Lượng : 138kg (304lbs)                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 467
Liên Hệ

Dòng Loa Sub Đôi Bass 50cm Công Suất 4000W Tích hợp DSP, Mạch Amplifier Class-D Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 30Hz Nguồn điện hoạt động : 85 – 265V ~ AC, 50 - 60Hz                                

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: