Loa Sub Đơn Martin Audio

(8 sản phẩm):

Loa Martin Audio B18

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio B18

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio Blackline X115

0 đánh giá
25,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X115

25,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 40Hz
 • Kích thước Loa Bass : 40cm (15inch)
 • Trọng Lượng : 27kg (59.5lbs)

Loa Martin Audio Blackline X118

0 đánh giá
29,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X118

29,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 42Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 38Hz
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm ( 18inch)
 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Trọng Lượng : 33kg (72.7lbs)
Mới

Loa Martin Audio Blackline XP118

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 42Hz –150Hz ±3dB -10dB @ 38Hz
 • Công Suất : 2000W
 • Nguồn Điện hoạt Động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 44kg (97lbs)

Loa Martin Audio SX112

0 đánh giá
27,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX112

27,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 48Hz-150Hz ± 3dB -10dB @ 35Hz
 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Trọng Lượng : 21.5kg (47.3lbs)

Loa Martin Audio SX118

0 đánh giá
58,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX118

58,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 47Hz – 150Hz ±3dB
 • Công Suất : 1000W AES, 4000W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch)
 • Trọng Lượng : 43.5kg (96lbs)

Loa Martin Audio SXF115

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXF115

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 42Hz
 • Công Suất : 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 45kg (99lbs)

Loa Martin Audio SXP118

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXP118

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 47Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 41Hz
 • Công Suất : 2000W
 • Nguồn Điện Hoạt Động : 85 – 265V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 46.5kg (103lbs)
(0 đánh giá) Đã xem 565
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 592
25,000,000 đ

Công Suất : 500W AES, 2000W peak Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 40Hz Kích thước Loa Bass : 40cm (15inch) Trọng Lượng : 27kg (59.5lbs)                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 646
29,500,000 đ

Đáp ứng dải tần Số : 42Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 38Hz Kích Thước Loa Bass : 50cm ( 18inch) Công Suất : 500W AES, 2000W peak Trọng Lượng : 33kg (72.7lbs)                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 491
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 42Hz –150Hz ±3dB -10dB @ 38Hz Công Suất : 2000W Nguồn Điện hoạt Động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 44kg (97lbs)                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 634
27,000,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 48Hz-150Hz ± 3dB -10dB @ 35Hz Công Suất : 400W AES, 1600W peak Trọng Lượng : 21.5kg (47.3lbs)                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 609
58,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 47Hz – 150Hz ±3dB Công Suất : 1000W AES, 4000W peak Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch) Trọng Lượng : 43.5kg (96lbs)                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 484
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 42Hz Công Suất : 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 45kg (99lbs)                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 427
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 47Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 41Hz Công Suất : 2000W Nguồn Điện Hoạt Động : 85 – 265V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 46.5kg (103lbs)                                                                                                

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: