Loa SubWoofer JBL

(55 sản phẩm):

Loa JBL 3181F

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 3181F

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng Loa Sub chuyên lắp đặt cho rạp chiếu phim
 • Đáp ứng dải tần số :38Hz - 100Hz
 • Công Suất 650W
 • Sử dụng Loa Bass: 355mm (14.97 inch)
 • Trọng Lượng : 42 Kg

Loa JBL 3635

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 3635

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất 300W
 • đáp ứng Tần Số : 38Hz - 100 Hz
 • Đường kính loa Bass: 460mm (18 inch)
 • Trọng Lượng : 51Kg

Loa JBL 4281F

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 4281F

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất 1600W
 • Đáp ứng dải tần số : 35Hz - 100 Hz
 • Kích Thước loa bass: 2 x 355mm (14.97 ich)
 • Trọng Lượng : 79 Kg

Loa JBL 4641

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 4641

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 25Hz - 100Hz
 • Trở kháng 8 ohm
 • Công Suất 1200W
 • Kích thước loa Bass : 460mm ( 18 inch )
 • Trọng Lượng : 60 kg

Loa JBL 4642A

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 4642A

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Dòng loa sub đôi chuyên lắp đặt cho hệ thống âm thanh Rạp chiếu Phim
 • Công Suất 1200W
 • Đáp ứng dải tần số : 22Hz - 100Hz
 • Kích Thước loa Bass: 2 x 460mm ( 18 inch )
 • Trọng Lượng : 98 kg

Loa JBL 4645C

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 4645C

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 22Hz - 100Hz
 • Công Suất 800W / 1200W
 • Kích thước loa Bass : 460mm (18 inch )
 • Trọng Lượng : 60 kg

Loa JBL 5628

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL 5628

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số 24 Hz - 155 Hz (2π) / 27 Hz - 1.5 kHz (4π)
 • Công Suất 2400W
 • Kích thước loa Bass : 2 x Bass 50cm
 • Trọng Lượng: 90.5 kg

Loa JBL AC115S

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC115S

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dãi tần số : 32 Hz - 250 Hz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400 W/800 W/1600 W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích thước loa bass : 385 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 24 kg (52.9 lbs)

Loa JBL AC118S

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AC118S

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 32 Hz - 250 Hz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 450 W/900 W/1800 W (Continuous/Program/Peak)
 • Kích thước loa Bass : 457.2 mm (18 in)
 • Trọng Lượng : 32.3 kg (71.2 lbs)

Loa JBL AL7115

0 đánh giá
47,800,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AL7115

47,800,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 40 Hz – 4.2 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng Lượng : 25.9 kg (57 lb)

Loa JBL ASB4128

0 đánh giá
65,750,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB4128

65,750,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Tần số đáp ứng : 30 Hz – 1 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 1000 W (4000 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 2 x 460 mm (18 in)
 • Trọng lượng : 143 lbs. (64.9 kgs)

Loa JBL ASB6112

0 đánh giá
38,740,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB6112

38,740,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 35 Hz – 1 kHz
 • Trở kháng : 8 OHM
 • Công Suất : 700W
 • Kích thước loa Bass : 305 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 16.3 kg (36.0 lb)

Loa JBL ASB6115

0 đánh giá
43,720,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB6115

43,720,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 32 Hz - 1 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 800 W (3200 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 20.6 kg (45.5 lb)

Loa JBL ASB6118

0 đánh giá
47,820,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB6118

47,820,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 28 Hz – 1 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 460 mm (18 in)
 • Công Suất : 800W
 • Trọng lượng : 98 lbs. (44.5 kgs)

Loa JBL ASB6128

0 đánh giá
86,130,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB6128

86,130,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 28 Hz – 1 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 1600 W (6400 W peak)
 • Kích thước loa bass : 460 mm (18 in)
 • Trọng Lượng : 161 lbs. (73 kgs)

Loa JBL ASB7118

0 đánh giá
84,370,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB7118

84,370,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 22 Hz - 1 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 2000 W (8000 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 460 mm (18 in)
 • Trọng lượng : 42.9 kg (94.5 lb)

Loa JBL ASB7128

0 đánh giá
148,200,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL ASB7128

148,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 25 Hz - 1 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 2400 W (9600 W peak)
 • Kích thước loa bass : 2 x 460 mm (18 in)
 • Trọng Lượng : 71.9 kg (158.5 lb)

Loa JBL PD525S

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL PD525S

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 28 Hz to 3.8kHz
 • Công Suất : 1000 W, 100 hrs
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Kích thước loa bass : 2 x 380 mm (15 in)
 • Trọng Lượng : 53.4 kg (118 lb)

Loa JBL PD5122

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL PD5122

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 41 Hz to 1 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 1200 W (4800 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 2 x 300 mm (12 in)

Loa JBL PD5125

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL PD5125

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 37 Hz to 2.5 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 1200 W (4800 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa bass : 2 x 380 mm (15 in)
 • Trọng Lượng : 53.4 kg (118 lb)
(0 đánh giá) Đã xem 559
Liên Hệ

Dòng Loa Sub chuyên lắp đặt cho rạp chiếu phim Đáp ứng dải tần số :38Hz - 100Hz Công Suất 650W Sử dụng Loa Bass: 355mm (14.97 inch) Trọng Lượng : 42 Kg                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 606
Liên Hệ

Công Suất 300W đáp ứng Tần Số : 38Hz - 100 Hz Đường kính loa Bass: 460mm (18 inch) Trọng Lượng : 51Kg                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 628
Liên Hệ

Công Suất 1600W Đáp ứng dải tần số : 35Hz - 100 Hz Kích Thước loa bass: 2 x 355mm (14.97 ich) Trọng Lượng : 79 Kg                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 570
Liên Hệ

Đáp ứng tần số : 25Hz - 100Hz Trở kháng 8 ohm Công Suất 1200W Kích thước loa Bass : 460mm ( 18 inch ) Trọng Lượng : 60 kg                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 667
Liên Hệ

Dòng loa sub đôi chuyên lắp đặt cho hệ thống âm thanh Rạp chiếu Phim Công Suất 1200W Đáp ứng dải tần số : 22Hz - 100Hz Kích Thước loa Bass: 2 x 460mm ( 18 inch ) Trọng Lượng : 98 kg                              

(0 đánh giá) Đã xem 833
Liên Hệ

Đáp ứng tần số : 22Hz - 100Hz Công Suất 800W / 1200W Kích thước loa Bass : 460mm (18 inch ) Trọng Lượng : 60 kg                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 458
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số 24 Hz - 155 Hz (2π) / 27 Hz - 1.5 kHz (4π) Công Suất 2400W Kích thước loa Bass : 2 x Bass 50cm Trọng Lượng: 90.5 kg                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 550
Liên Hệ

Đáp ứng dãi tần số : 32 Hz - 250 Hz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400 W/800 W/1600 W (Continuous/Program/Peak) Kích thước loa bass : 385 mm (15 in) Trọng lượng : 24 kg (52.9 lbs)                                    

(0 đánh giá) Đã xem 581
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 32 Hz - 250 Hz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 450 W/900 W/1800 W (Continuous/Program/Peak) Kích thước loa Bass : 457.2 mm (18 in) Trọng Lượng : 32.3 kg (71.2 lbs)                            

(0 đánh giá) Đã xem 510
47,800,000 đ

Đáp ứng tần số : 40 Hz – 4.2 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng Lượng : 25.9 kg (57 lb)                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 544
65,750,000 đ

Tần số đáp ứng : 30 Hz – 1 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 1000 W (4000 W peak) Kích thước loa Bass : 2 x 460 mm (18 in) Trọng lượng : 143 lbs. (64.9 kgs)                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 503
38,740,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 35 Hz – 1 kHz Trở kháng : 8 OHM Công Suất : 700W Kích thước loa Bass : 305 mm (12 in) Trọng lượng : 16.3 kg (36.0 lb)                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 560
43,720,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 32 Hz - 1 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 800 W (3200 W peak) Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 20.6 kg (45.5 lb)                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 478
47,820,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 28 Hz – 1 kHz Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 460 mm (18 in) Công Suất : 800W Trọng lượng : 98 lbs. (44.5 kgs)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 533
86,130,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 28 Hz – 1 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 1600 W (6400 W peak) Kích thước loa bass : 460 mm (18 in) Trọng Lượng : 161 lbs. (73 kgs)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 602
84,370,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 22 Hz - 1 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 2000 W (8000 W peak) Kích thước loa Bass : 460 mm (18 in) Trọng lượng : 42.9 kg (94.5 lb)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 523
148,200,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 25 Hz - 1 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 2400 W (9600 W peak) Kích thước loa bass : 2 x 460 mm (18 in) Trọng Lượng : 71.9 kg (158.5 lb)                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 456
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 28 Hz to 3.8kHz Công Suất : 1000 W, 100 hrs Trở kháng : 4 ohm Kích thước loa bass : 2 x 380 mm (15 in) Trọng Lượng : 53.4 kg (118 lb)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 570
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 41 Hz to 1 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 1200 W (4800 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 2 x 300 mm (12 in)                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 480
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 37 Hz to 2.5 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 1200 W (4800 W peak), 100 hrs Kích thước loa bass : 2 x 380 mm (15 in) Trọng Lượng : 53.4 kg (118 lb)                                                      

Xem thêm 35 Loa SubWoofer

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: