Loa SubWoofer L-Acoustics

(9 sản phẩm):

Loa L-Acoustics K1-SB

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics K1-SB

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 30 Hz - 80 Hz (-10 dB), 35 Hz - 70 Hz (-6 dB), 38 Hz - 61 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 1200W RMS
 • Kích Thước Loa Bass : 2 x 40cm ( 15 inch)
 • Trọng Lượng : 83 kg / 183 lb

Loa L-Acoustics SB15P

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics SB15P

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 40 Hz
 • Kích thước loa Bass : 40cm (15 inch)
 • Trọng lượng : 36 kg - 79.4 lb

Loa L-Acoustics Syva Low

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Syva Low

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 40 Hz - 130 Hz (-10 dB), 42 Hz - 110 Hz (-6 dB), 47 Hz - 93 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 894 Watt
 • Kích thước loa Bass : 2 x 30cm ( 12 inch)
 • Trọng lượng : 29 kg / 64 lb

Loa L-Acoustics Syva Sub

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics Syva Sub

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 27 Hz - 120 Hz (-10 dB)
 • Kích thước loa Bass : 1 x 30 cm ( 12 inch )
 • Trọng lượng : 27 kg / 60 lb

Loa L-Acoustics KS21

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics KS21

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 29 Hz - 83 Hz (-10 dB)
 • Công Suât : 467W
 • Kích Thước Loa Bass : 21 inch
 • Trọng Lượng : 49 kg / 108 lb

Loa L-Acoustics KS28

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics KS28

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 25 Hz - 110 Hz (-10 dB), 29 Hz - 96 Hz (-6 dB), 32 Hz - 76 Hz (-3 dB)
 • Kích Thước loa Bass : 2 x 50cm ( 18 inch)
 • Công Suất : 1181 Watt
 • Trọng Lượng : 79 kg / 174 lb

Loa L-Acoustics SB15M

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics SB15M

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 40 Hz - 120 Hz (-10 dB), 46 Hz - 102 Hz (-6 dB), 49 Hz - 85 Hz (-3 dB)
 • Kích thước loa Bass : 1 x 40cm (15 inch)
 • Công Suất : 608 Watt
 • Trọng Lượng : 36 kg / 79.4 lb

Loa L-Acoustics SB18

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics SB18

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 32 Hz - 110 Hz (-10 dB), 34 Hz - 100 Hz (-6 dB), 37 Hz - 82 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 387 Watt
 • Kích Thước Loa Bass : 1 x 50cm (18 inch)
 • Trọng Lượng : 52 kg / 115 lb

Loa L-Acoustics SB28

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa L-Acoustics SB28

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 25 Hz - 117 Hz (-10 dB), 30 Hz - 90 Hz (-6 dB), 33 Hz - 70 Hz (-3 dB)
 • Công Suất : 655 Watt
 • Kích thước loa Bass : 2 x 18 inch
 • Trọng Lượng : 93 kg / 205 lb
(0 đánh giá) Đã xem 1274
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 30 Hz - 80 Hz (-10 dB), 35 Hz - 70 Hz (-6 dB), 38 Hz - 61 Hz (-3 dB) Công Suất : 1200W RMS Kích Thước Loa Bass : 2 x 40cm ( 15 inch) Trọng Lượng : 83 kg / 183 lb                              

(0 đánh giá) Đã xem 686
Liên Hệ

Đáp ứng tần số : 40 Hz Kích thước loa Bass : 40cm (15 inch) Trọng lượng : 36 kg - 79.4 lb                                                                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 607
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 40 Hz - 130 Hz (-10 dB), 42 Hz - 110 Hz (-6 dB), 47 Hz - 93 Hz (-3 dB) Công Suất : 894 Watt Kích thước loa Bass : 2 x 30cm ( 12 inch) Trọng lượng : 29 kg / 64 lb                              

(0 đánh giá) Đã xem 482
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 27 Hz - 120 Hz (-10 dB) Kích thước loa Bass : 1 x 30 cm ( 12 inch ) Trọng lượng : 27 kg / 60 lb                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 636
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 29 Hz - 83 Hz (-10 dB) Công Suât : 467W Kích Thước Loa Bass : 21 inch Trọng Lượng : 49 kg / 108 lb                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 1161
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 25 Hz - 110 Hz (-10 dB), 29 Hz - 96 Hz (-6 dB), 32 Hz - 76 Hz (-3 dB) Kích Thước loa Bass : 2 x 50cm ( 18 inch) Công Suất : 1181 Watt Trọng Lượng : 79 kg / 174 lb                            

(0 đánh giá) Đã xem 513
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 40 Hz - 120 Hz (-10 dB), 46 Hz - 102 Hz (-6 dB), 49 Hz - 85 Hz (-3 dB) Kích thước loa Bass : 1 x 40cm (15 inch) Công Suất : 608 Watt Trọng Lượng : 36 kg / 79.4 lb                            

(0 đánh giá) Đã xem 742
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 32 Hz - 110 Hz (-10 dB), 34 Hz - 100 Hz (-6 dB), 37 Hz - 82 Hz (-3 dB) Công Suất : 387 Watt Kích Thước Loa Bass : 1 x 50cm (18 inch) Trọng Lượng : 52 kg / 115 lb                              

(0 đánh giá) Đã xem 523
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần Số : 25 Hz - 117 Hz (-10 dB), 30 Hz - 90 Hz (-6 dB), 33 Hz - 70 Hz (-3 dB) Công Suất : 655 Watt Kích thước loa Bass : 2 x 18 inch Trọng Lượng : 93 kg / 205 lb                                              

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: