Loa SubWoofer Martin Audio

(22 sản phẩm):

Loa Martin Audio B18

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio B18

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Loa Martin Audio B218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio B218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 2000W AES, 8000W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 2 x 18 inch
 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB
 • Trọng Lượng : 84kg (185lbs)

Loa Martin Audio Blackline X115

0 đánh giá
25,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X115

25,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 40Hz
 • Kích thước Loa Bass : 40cm (15inch)
 • Trọng Lượng : 27kg (59.5lbs)

Loa Martin Audio Blackline X118

0 đánh giá
29,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X118

29,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần Số : 42Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 38Hz
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm ( 18inch)
 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Trọng Lượng : 33kg (72.7lbs)

Loa Martin Audio Blackline X218

0 đánh giá
62,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio Blackline X218

62,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng Dải Tần Số : 42Hz-200Hz ± 3dB, -10dB @ 33Hz
 • Công Suất : 1600W AES, 6400W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch)
 • Trọng lượng : 88kg (194lbs)
Mới

Loa Martin Audio Blackline XP118

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 42Hz –150Hz ±3dB -10dB @ 38Hz
 • Công Suất : 2000W
 • Nguồn Điện hoạt Động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 44kg (97lbs)

Loa Martin Audio DSX

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio DSX

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB
 • Công Suất : 2400W AES, 9600W peak
 • Nguồn Điện Hoạt Động : 100–240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 122.2kg (269lbs)

Loa Martin Audio MLX

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio MLX

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB
 • Công Suất : 3000W AES, 12000W peak
 • Nguồn điện hoạt động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz
 • Trọng Lượng : 160kg (352lbs)

Loa Martin Audio SX110

0 đánh giá
16,900,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX110

16,900,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz-150Hz ± 3dB
 • Công Suất : 250W AES, 1000W peak
 • Trọng Lượng : 12kg (26.5lbs)

Loa Martin Audio SX112

0 đánh giá
27,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX112

27,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 48Hz-150Hz ± 3dB -10dB @ 35Hz
 • Công Suất : 400W AES, 1600W peak
 • Trọng Lượng : 21.5kg (47.3lbs)

Loa Martin Audio SX118

0 đánh giá
58,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX118

58,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 47Hz – 150Hz ±3dB
 • Công Suất : 1000W AES, 4000W peak
 • Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch)
 • Trọng Lượng : 43.5kg (96lbs)

Loa Martin Audio SX210

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX210

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 42Hz
 • Công Suất : 500W AES, 2000W peak
 • Trọng Lượng : 20kg (44.1lbs)

Loa Martin Audio SX212

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX212

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 48Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 35Hz
 • Công Suất : 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 39kg (86lbs)

Loa Martin Audio SX218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SX218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz – 150Hz ±3dB
 • Công Suất : 2000W AES, 8000W peak
 • Trọng Lượng : 98.5kg (217lbs)

Loa Martin Audio SXC115

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXC115

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 44Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 36Hz
 • Công Suất : 15”: 1000W AES, 4000W peak, 12”: 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 53kg (117lbs)

Loa Martin Audio SXC118

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXC118

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 34Hz
 • Công Suất : 18”: 1000W AES, 4000W peak, 14”: 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 69kg (152lbs)

Loa Martin Audio SXCF118

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXCF118

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 34Hz
 • Công Suất : 18”: 1000W AES, 4000W peak, 14”: 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 75kg (165lbs)

Loa Martin Audio SXF115

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXF115

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 42Hz
 • Công Suất : 800W AES, 3200W peak
 • Trọng Lượng : 45kg (99lbs)

Loa Martin Audio SXH218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXH218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 32Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 27Hz
 • Công Suất : 3000W AES, 12000W peak
 • Trọng Lượng : 116kg (256lbs)

Loa Martin Audio SXHF218

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Martin Audio SXHF218

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 32Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 27Hz
 • Công Suất : 3000W AES, 12000W peak
 • Trọng Lượng : 138kg (304lbs)
(0 đánh giá) Đã xem 564
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 630
Liên Hệ

Công Suất : 2000W AES, 8000W peak Kích Thước Loa Bass : 2 x 18 inch Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB Trọng Lượng : 84kg (185lbs)                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 590
25,000,000 đ

Công Suất : 500W AES, 2000W peak Đáp ứng dải Tần Số : 45Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 40Hz Kích thước Loa Bass : 40cm (15inch) Trọng Lượng : 27kg (59.5lbs)                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 645
29,500,000 đ

Đáp ứng dải tần Số : 42Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 38Hz Kích Thước Loa Bass : 50cm ( 18inch) Công Suất : 500W AES, 2000W peak Trọng Lượng : 33kg (72.7lbs)                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 772
62,000,000 đ

Đáp ứng Dải Tần Số : 42Hz-200Hz ± 3dB, -10dB @ 33Hz Công Suất : 1600W AES, 6400W peak Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch) Trọng lượng : 88kg (194lbs)                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 488
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 42Hz –150Hz ±3dB -10dB @ 38Hz Công Suất : 2000W Nguồn Điện hoạt Động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 44kg (97lbs)                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 521
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB Công Suất : 2400W AES, 9600W peak Nguồn Điện Hoạt Động : 100–240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 122.2kg (269lbs)                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 617
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz-150Hz ± 3dB Công Suất : 3000W AES, 12000W peak Nguồn điện hoạt động : 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz Trọng Lượng : 160kg (352lbs)                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 493
16,900,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz-150Hz ± 3dB Công Suất : 250W AES, 1000W peak Trọng Lượng : 12kg (26.5lbs)                                                                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 631
27,000,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 48Hz-150Hz ± 3dB -10dB @ 35Hz Công Suất : 400W AES, 1600W peak Trọng Lượng : 21.5kg (47.3lbs)                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 606
58,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 47Hz – 150Hz ±3dB Công Suất : 1000W AES, 4000W peak Kích Thước Loa Bass : 50cm (18inch) Trọng Lượng : 43.5kg (96lbs)                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 580
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 42Hz Công Suất : 500W AES, 2000W peak Trọng Lượng : 20kg (44.1lbs)                                                                                                                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 504
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 48Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 35Hz Công Suất : 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 39kg (86lbs)                                                                                                                                                                              

(0 đánh giá) Đã xem 596
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 35Hz – 150Hz ±3dB Công Suất : 2000W AES, 8000W peak Trọng Lượng : 98.5kg (217lbs)                                                                                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 527
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 44Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 36Hz Công Suất : 15”: 1000W AES, 4000W peak, 12”: 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 53kg (117lbs)                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 460
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 34Hz Công Suất : 18”: 1000W AES, 4000W peak, 14”: 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 69kg (152lbs)                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 495
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 43Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 34Hz Công Suất : 18”: 1000W AES, 4000W peak, 14”: 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 75kg (165lbs)                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 482
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 50Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 42Hz Công Suất : 800W AES, 3200W peak Trọng Lượng : 45kg (99lbs)                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 557
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 32Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 27Hz Công Suất : 3000W AES, 12000W peak Trọng Lượng : 116kg (256lbs)                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 543
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 32Hz – 150Hz ±3dB, -10dB @ 27Hz Công Suất : 3000W AES, 12000W peak Trọng Lượng : 138kg (304lbs)                                                                                                                                                                    

Xem thêm 2 Loa SubWoofer

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: