Loa Treo Tường JBL

(33 sản phẩm):
-10%

Loa JBL CSS-1S/T

0 đánh giá
3,500,000 đ 3,930,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL CSS-1S/T

3,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 85Hz - 18Khz
 • Trở kháng 8 Ohm
 • Công Suất 60W
 • kích thước : 135mm ( 5.25 inch)

Loa JBL AW266

0 đánh giá
86,630,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW266

86,630,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 40 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500 W (2000 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng Lượng : 25.2 kg (55.5 lb)

Loa JBL AW266-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW266-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 54 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 25.2 kg (55.5 lb)

Loa JBL AW295

0 đánh giá
86,630,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW295

86,630,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 43 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng Lượng : 25.2 kg (55.5 lb)

Loa JBL AW295-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW295-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 74 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500W
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 25.2 kg (55.5 lb)
-10%

Loa JBL AW526

0 đánh giá
84,130,000 đ 93,690,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW526

84,130,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 35 Hz – 20 kHz
 • Trở Kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in )
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW526-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW526-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 39 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 OHM
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW566

0 đánh giá
93,690,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW566

93,690,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 35 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW566-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW566-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 42 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW595

0 đánh giá
93,690,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AW595

93,690,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz – 20 kHz
 • Trở Kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 600 W (2400 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)

Loa JBL AW595-LS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AW595-LS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 41 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak)
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)
-10%

Loa JBL AWC15LF

0 đánh giá
28,260,000 đ 31,470,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC15LF

28,260,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 45 Hz – 2.2 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500 W (2000 W peak)
 • Kích thước loa bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 20.2 kgs. (44.5 lbs.)

Loa JBL AWC62

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC62

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 70 Hz – 18 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 175 W 2 hrs. 120 W 100 hrs (IEC rated)
 • Kích thước loa Bass : 6.5 inch
 • Trọng lượng : 6.8 kg (15.0 lb)

Loa JBL AWC82

0 đánh giá
12,710,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC82

12,710,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 80 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 250 W 2 hrs. 200 W 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 200 mm (8 in)
 • Trọng lượng : 9.8 kg (21.5 lb)
-10%

Loa JBL AWC129

0 đánh giá
21,350,000 đ 23,790,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC129

21,350,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 55 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 400 W (1600 W peak), 2 hrs. 250 W (1000 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in)
 • Trọng lượng : 15.9 kg (35.0 lb)

Loa JBL AWC159

0 đánh giá
42,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL AWC159

42,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 52 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 500 W (2000 W peak), 2 hrs. 300 W (1200 W peak), 100 hrs
 • Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in)
 • Trọng lượng : 20.6 kgs. (45.5 lbs)

Loa JBL C2PS

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa JBL C2PS

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 80 Hz - 20 kHz
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 35W
 • Kích thước loa Bass : 135 mm (5.25 in)
 • Trọng Lượng : 4.8 kg (10 lb)

Loa JBL C50PACK

0 đánh giá
16,360,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL C50PACK

16,360,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 32 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 100W
-43%

Loa JBL Control 1Pro

0 đánh giá
3,100,000 đ 5,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL Control 1Pro

3,100,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 80 Hz to 20 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 150W
 • Kích thước loa bass : 135 mm (5.25 in)
 • Trọng lượng :
-13%

Loa JBL Control 5

0 đánh giá
5,650,000 đ 6,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa JBL Control 5

5,650,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 75 Hz to 20 kHz
 • Trở kháng : 4 ohm
 • Công Suất : 175W
 • Kích thước loa Bass : 165 mm (6.5 in)
 • Trọng lượng : 4.5 kg (10 lbs )
-10%
(0 đánh giá) Đã xem 588
3,500,000 đ 3,930,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 85Hz - 18Khz Trở kháng 8 Ohm Công Suất 60W kích thước : 135mm ( 5.25 inch)                                                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 542
86,630,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 40 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500 W (2000 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng Lượng : 25.2 kg (55.5 lb)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 486
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 54 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400 W (1600 W peak) Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 25.2 kg (55.5 lb)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 494
86,630,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 43 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng Lượng : 25.2 kg (55.5 lb)                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 441
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 74 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500W Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 25.2 kg (55.5 lb)                                                                                                                  

-10%
(0 đánh giá) Đã xem 469
84,130,000 đ 93,690,000 đ

Đáp ứng tần số : 35 Hz – 20 kHz Trở Kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in ) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 441
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 39 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 OHM Công Suất : 400 W (1600 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 483
93,690,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 35 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak) Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 429
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 42 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400 W (1600 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 557
93,690,000 đ

Đáp ứng dải Tần Số : 35 Hz – 20 kHz Trở Kháng : 8 ohm Công Suất : 600 W (2400 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 478
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 41 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400 W (1600 W peak) Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 28.3 kg (62.5 lb)                                                                                    

-10%
(0 đánh giá) Đã xem 471
28,260,000 đ 31,470,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 45 Hz – 2.2 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500 W (2000 W peak) Kích thước loa bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 20.2 kgs. (44.5 lbs.)                                                                          

(0 đánh giá) Đã xem 491
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 70 Hz – 18 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 175 W 2 hrs. 120 W 100 hrs (IEC rated) Kích thước loa Bass : 6.5 inch Trọng lượng : 6.8 kg (15.0 lb)                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 631
12,710,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 80 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 250 W 2 hrs. 200 W 100 hrs Kích thước loa Bass : 200 mm (8 in) Trọng lượng : 9.8 kg (21.5 lb)                                                                          

-10%
(0 đánh giá) Đã xem 476
21,350,000 đ 23,790,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 55 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 400 W (1600 W peak), 2 hrs. 250 W (1000 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 300 mm (12 in) Trọng lượng : 15.9 kg (35.0 lb)          

(0 đánh giá) Đã xem 503
42,500,000 đ

Đáp ứng tần số : 52 Hz – 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 500 W (2000 W peak), 2 hrs. 300 W (1200 W peak), 100 hrs Kích thước loa Bass : 380 mm (15 in) Trọng lượng : 20.6 kgs. (45.5 lbs)            

(0 đánh giá) Đã xem 480
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 80 Hz - 20 kHz Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 35W Kích thước loa Bass : 135 mm (5.25 in) Trọng Lượng : 4.8 kg (10 lb)                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 573
16,360,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 32 Hz – 20 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 100W                                                                                                                                                                                                                                                                

-43%
(0 đánh giá) Đã xem 565
3,100,000 đ 5,500,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 80 Hz to 20 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 150W Kích thước loa bass : 135 mm (5.25 in) Trọng lượng :                                                                                                                                                

-13%
(0 đánh giá) Đã xem 723
5,650,000 đ 6,500,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 75 Hz to 20 kHz Trở kháng : 4 ohm Công Suất : 175W Kích thước loa Bass : 165 mm (6.5 in) Trọng lượng : 4.5 kg (10 lbs )                                                                                                                

Xem thêm 13 Loa Treo Tường

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: