Loa Treo Tường Klipsch

(12 sản phẩm):

Loa Klipsch AW-400

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch AW-400

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 91Hz-20kHz ± 3dB
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 50 watts (200 watts peak)
 • Trọng lượng : 5 lbs. (2.3kg)

Loa Klipsch AW-500

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch AW-500

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 95Hz-20kHz ± 3dB
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công suất : 65 watts (260 watts peak)
 • Trọng lượng : 6 lbs. (2.7kg)

Loa Klipsch AW-525

0 đánh giá
6,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch AW-525

6,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 80Hz-20kHz ± 3dB
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công suất : 75W
 • Trọng Lượng : 6.5 lbs. (3kg)

Loa Klipsch AW-650

0 đánh giá
7,500,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch AW-650

7,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 70Hz-20kHz ± 3dB
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Công Suất : 85W
 • Trọng lượng : 9 lbs. (4.1kg)

Loa Klipsch CA-525T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CA-525T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 75-15kHz ± 4dB
 • Công Suất : 75W (19V)
 • Trở kháng : 8 ohms (4.8 min @245Hz)
 • Trọng lượng : 9 lbs. (4.1kg)

Loa Klipsch CA-650T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CA-650T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 69-20kHz ± 4dB
 • Công suất : 85W (19V)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 13 lbs. (5.9kg)

Loa Klipsch CA-800T

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CA-800T

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 64-17.5kHz ± 4dB
 • Công suất : 100W (21V)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 20cm ( 8 inch )
 • Trọng lượng : 18 lbs. (8.16kg)

Loa Klipsch CA-800-TSW

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CA-800-TSW

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 51-135kHz ± 4dB -10dB 42Hz
 • Công suất : 150W (25V)
 • Trở kháng : 6 ohms (4 ohm min @92Hz)
 • Trọng lượng : 20 lbs. (9.07kg)

Loa Klipsch CP-4

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CP-4

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng tần số : 80Hz-22kHz +3/-6 dB
 • Công suất : 50 w (200 peak)
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 4.8 lbs. (2.2kg)
-1%

Loa Klipsch CP-6

0 đánh giá
6,900,000 đ 7,000,000 đ
So sánh
Mới

Loa Klipsch CP-6

6,900,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần số : 83Hz-22kHz +/- 3dB
 • Công Suất : 75 w (300 peak) (8 ohm bypass)
 • Trọng lượng : 6.85 lbs (3.1 kg)

Loa Klipsch KHO-7

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch KHO-7

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz - 20kHz (+/-3dB)
 • Công Suất : 75W / 150W
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Trọng lượng : 6 lbs (2.7kg)

Loa Klipsch KIO-650

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Loa Klipsch KIO-650

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Đáp ứng dải tần số : 67Hz - 18kHz
 • Công Suất : 50W RMS / 100W Peak
 • Trở kháng : 8 ohm
 • Kích thước loa Bass : 165mm (6.5”
 • Trọng lượng : 7.5 lbs / 3.4 kg
(0 đánh giá) Đã xem 482
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 91Hz-20kHz ± 3dB Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 50 watts (200 watts peak) Trọng lượng : 5 lbs. (2.3kg)                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 506
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 95Hz-20kHz ± 3dB Trở kháng : 8 ohm Công suất : 65 watts (260 watts peak) Trọng lượng : 6 lbs. (2.7kg)                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 506
6,500,000 đ

Đáp ứng dải tần số : 80Hz-20kHz ± 3dB Trở kháng : 8 ohm Công suất : 75W Trọng Lượng : 6.5 lbs. (3kg)                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 652
7,500,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 70Hz-20kHz ± 3dB Trở kháng : 8 ohm Công Suất : 85W Trọng lượng : 9 lbs. (4.1kg)                                                                                                                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 509
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần số : 75-15kHz ± 4dB Công Suất : 75W (19V) Trở kháng : 8 ohms (4.8 min @245Hz) Trọng lượng : 9 lbs. (4.1kg)                                                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 464
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 69-20kHz ± 4dB Công suất : 85W (19V) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 13 lbs. (5.9kg)                                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 499
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 64-17.5kHz ± 4dB Công suất : 100W (21V) Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 20cm ( 8 inch ) Trọng lượng : 18 lbs. (8.16kg)                                                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 430
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 51-135kHz ± 4dB -10dB 42Hz Công suất : 150W (25V) Trở kháng : 6 ohms (4 ohm min @92Hz) Trọng lượng : 20 lbs. (9.07kg)                                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 431
Liên Hệ

Đáp ứng tần số : 80Hz-22kHz +3/-6 dB Công suất : 50 w (200 peak) Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 4.8 lbs. (2.2kg)                                                                                                                                                                        

-1%
(0 đánh giá) Đã xem 579
6,900,000 đ 7,000,000 đ

Đáp ứng dải Tần số : 83Hz-22kHz +/- 3dB Công Suất : 75 w (300 peak) (8 ohm bypass) Trọng lượng : 6.85 lbs (3.1 kg)                                                                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 431
Liên Hệ

Đáp ứng dải Tần Số : 65Hz - 20kHz (+/-3dB) Công Suất : 75W / 150W Trở kháng : 8 ohm Trọng lượng : 6 lbs (2.7kg)                                                                                                                                                                            

(0 đánh giá) Đã xem 401
Liên Hệ

Đáp ứng dải tần số : 67Hz - 18kHz Công Suất : 50W RMS / 100W Peak Trở kháng : 8 ohm Kích thước loa Bass : 165mm (6.5” Trọng lượng : 7.5 lbs / 3.4 kg                                                                                                

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: