Mixer Liền Công Suất Behringer

(9 sản phẩm):

Mixer Behringer PMP500

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer PMP500

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất 500 Watt, 12 Channel, 4 Mono, 4 Stereo
 • 2 Kênh x 250Watt, Nguồn Công Suất Class-D
 • Bộ Chống Hứ FBQ, EQ Tổng 4 Cần, Effect Klark Teknik
 • Màn hình hiển Thị LCD

Mixer Behringer PMP500MP3

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer PMP500MP3

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Mixer Liền công Suất 500 Watt, 8 Channel
 • Tích hợp trình Phát nhạc MP3
 • Cổng Kết Nối Micro Usb Wireless
 • Nguồn Phantom 48 volt

Mixer Behringer PMP550M

1 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer PMP550M

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 5 Kênh đầu vào, Kết Nối Micro Wireless
 • EQ Tổng 7 Band Tần
 • Công Suất 500 Watt Class-D
 • Bộ Xử lý tín hiệu Klark Teknik

Mixer Behringer PMP560M

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer PMP560M

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Bàn trộn mixer liền công suất 500 Watt 2 Kênh
 • Bộ Effect Klark Teknik cao cấp
 • Nguồn Công Suất Class-D Mạnh Mẽ siêu gọn nhẹ
 • Kết nối Micro Wireless, EQ Tổng, Bộ Chống Hú FBQ

Mixer Behringer PMP580S

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer PMP580S

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 10 Kênh input, Công Suất 500 Watt
 • Tích Hợp Effect và Chống Hú FBQ
 • EQ 3 Band, 7 Band Graphic Tổng
 • Nguồn Công Suất Class-D, Phantom 48 Volt

Mixer Behringer PMP1680S

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer PMP1680S

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Mixer 10 Kênh Tích Hợp Amply Công Suất 1600 Watt ( 2 x 800 Watt Stereo)
 • Tích Hợp 25 Chương Trình Effect Của Hãng Klark Teknik
 • 2 Bộ EQ Tổng, 7 Band, Kèm Tính Năng Chống Hú FBQ
 • Nguồn Công Suất Class-D Siêu gọn nhẹ
 • Behringer PMP1680S sở hữu công suất cực mạnh

Mixer Behringer PMP2000D

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer PMP2000D

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • 14 Kênh Đầu vào, Công Suất 2x1000 Watt, 6 Mono, 4 Stereo
 • Nguồn Công Suất Class-D
 • 25 Chương Trình Effect, EQ 9 Band
 • Cổng kết nối micro Usb Wireless

Mixer Behringer PMP4000

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer PMP4000

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Mixer Liền Amply Công Suất 1600 Watt
 • Bộ Công Suất Class-D Mạnh Mẽ
 • Tích hợp EQ Tổng 7 Band, Effect Klark Teknik 24 Bit
 • Bộ Chống hú FBQ

Mixer Behringer PMP6000

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer PMP6000

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

 • Công Suất 1600 Watt, 20 Channel
 • Nguồn Công Suất Class-D 2 x 800 Watt
 • Bộ Effect Klark Teknik, Chống hú FBQ
 • EQ Tổng 7 Band, 12 Mono, 4 Stereo, Đèn Clip Báo quá Ngưỡng
(0 đánh giá) Đã xem 845
Liên Hệ

Công Suất 500 Watt, 12 Channel, 4 Mono, 4 Stereo 2 Kênh x 250Watt, Nguồn Công Suất Class-D Bộ Chống Hứ FBQ, EQ Tổng 4 Cần, Effect Klark Teknik Màn hình hiển Thị LCD                                                                  

(0 đánh giá) Đã xem 845
Liên Hệ

Mixer Liền công Suất 500 Watt, 8 Channel Tích hợp trình Phát nhạc MP3 Cổng Kết Nối Micro Usb Wireless Nguồn Phantom 48 volt                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 632
Liên Hệ

5 Kênh đầu vào, Kết Nối Micro Wireless EQ Tổng 7 Band Tần Công Suất 500 Watt Class-D Bộ Xử lý tín hiệu Klark Teknik                                                                                                                                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 657
Liên Hệ

Bàn trộn mixer liền công suất 500 Watt 2 Kênh Bộ Effect Klark Teknik cao cấp Nguồn Công Suất Class-D Mạnh Mẽ siêu gọn nhẹ Kết nối Micro Wireless, EQ Tổng, Bộ Chống Hú FBQ                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 638
Liên Hệ

10 Kênh input, Công Suất 500 Watt Tích Hợp Effect và Chống Hú FBQ EQ 3 Band, 7 Band Graphic Tổng Nguồn Công Suất Class-D, Phantom 48 Volt                                                                                                                        

(0 đánh giá) Đã xem 673
Liên Hệ

Mixer 10 Kênh Tích Hợp Amply Công Suất 1600 Watt ( 2 x 800 Watt Stereo) Tích Hợp 25 Chương Trình Effect Của Hãng Klark Teknik 2 Bộ EQ Tổng, 7 Band, Kèm Tính Năng Chống Hú FBQ Nguồn Công Suất Class-D Siêu gọn nhẹ Behringer PMP1680S sở hữu công suất cực mạnh

(0 đánh giá) Đã xem 675
Liên Hệ

14 Kênh Đầu vào, Công Suất 2x1000 Watt, 6 Mono, 4 Stereo Nguồn Công Suất Class-D 25 Chương Trình Effect, EQ 9 Band Cổng kết nối micro Usb Wireless                                                                                                      

(0 đánh giá) Đã xem 733
Liên Hệ

Mixer Liền Amply Công Suất 1600 Watt Bộ Công Suất Class-D Mạnh Mẽ Tích hợp EQ Tổng 7 Band, Effect Klark Teknik 24 Bit Bộ Chống hú FBQ                                                                                                                                

(0 đánh giá) Đã xem 849
Liên Hệ

Công Suất 1600 Watt, 20 Channel Nguồn Công Suất Class-D 2 x 800 Watt Bộ Effect Klark Teknik, Chống hú FBQ EQ Tổng 7 Band, 12 Mono, 4 Stereo, Đèn Clip Báo quá Ngưỡng                                                                  

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: