Stage Box Midas

(15 sản phẩm):

MIDAS DL16

0 đánh giá
21,350,000 đ
So sánh
Mới

MIDAS DL16

21,350,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Cổng mạng AES50 cung cấp cho bạn âm thanh kỹ thuật số
 • Cung cấp 16 chương trình điều khiển và điều khiển từ xa
 • Cung cấp 8 đầu ra XLR , hỗ trợ cân bằng cho phép bạn giám sát
 • MIDI In / Out cung cấp truyền thông hai chiều giữa FOH và các thiết bị MIDI trên sân khấu

MIDAS DL32

0 đánh giá
36,000,000 đ 36,320,000 đ
So sánh
Mới

MIDAS DL32

36,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Cung cấp 32 chương trình điều khiển và điều khiển từ xa
 • Cung cấp16  đầu ra XLR , hỗ trợ cân bằng cho phép bạn giám sát
 • Cổng AES50 kép cho phép bạn kết nối đến 2 đơn vị DL32 với nhau
 • Kết nối Ultranet cho hệ thống theo dõi cá nhân Powerplay P16

MIDAS DL151

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

MIDAS DL151

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL152

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

MIDAS DL152

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL153

0 đánh giá
35,570,000 đ
So sánh
Mới

MIDAS DL153

35,570,000đ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL154

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

MIDAS DL154

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL155

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

MIDAS DL155

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL231

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

MIDAS DL231

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL251

0 đánh giá
87,200,000 đ
So sánh
Mới

MIDAS DL251

87,200,000đ

Đặc điểm nổi bật

 • Hoạt động từ xa lên đến 100 m qua cáp CAT5 / 5e
 • 3 cổng mạng AES50 cho các kết nối dự phòng
 • Khung gầm 5U bền chắc cho các ứng dụng di động
 • Được thiết kế tại Vương quốc Anh.

MIDAS DL252

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

MIDAS DL252

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL351

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

MIDAS DL351

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL431

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

MIDAS DL431

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL443

0 đánh giá
6,590,000 đ
So sánh
Mới

MIDAS DL443

6,590,000đ

Đặc điểm nổi bật

MIDAS DL452

0 đánh giá
8,370,000 đ
So sánh
Mới

MIDAS DL452

8,370,000đ

Đặc điểm nổi bật

-4%

MIDAS HUB4

0 đánh giá
19,500,000 đ 20,500,000 đ
So sánh
Mới

MIDAS HUB4

19,500,000đ

Đặc điểm nổi bật

(0 đánh giá) Đã xem 373
21,350,000 đ

Cổng mạng AES50 cung cấp cho bạn âm thanh kỹ thuật số Cung cấp 16 chương trình điều khiển và điều khiển từ xa Cung cấp 8 đầu ra XLR , hỗ trợ cân bằng cho phép bạn giám sát MIDI In / Out cung cấp truyền thông hai chiều giữa FOH và các thiết bị MIDI trên sân khấu

(0 đánh giá) Đã xem 459
36,000,000 đ 36,320,000 đ

Cung cấp 32 chương trình điều khiển và điều khiển từ xa Cung cấp16  đầu ra XLR , hỗ trợ cân bằng cho phép bạn giám sát Cổng AES50 kép cho phép bạn kết nối đến 2 đơn vị DL32 với nhau Kết nối Ultranet cho hệ thống theo dõi cá nhân Powerplay P16

(0 đánh giá) Đã xem 288
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 320
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 298
35,570,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 300
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 271
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 269
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 244
87,200,000 đ

Hoạt động từ xa lên đến 100 m qua cáp CAT5 / 5e 3 cổng mạng AES50 cho các kết nối dự phòng Khung gầm 5U bền chắc cho các ứng dụng di động Được thiết kế tại Vương quốc Anh.                                                    

(0 đánh giá) Đã xem 262
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 328
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 300
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 312
6,590,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 295
8,370,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-4%
(0 đánh giá) Đã xem 262
19,500,000 đ 20,500,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Danh mục menu
  Tư vấn miễn phí: