Mixer DJ

(8 sản phẩm):
-1%

Mixer Behringer DDM4000

0 đánh giá
14,000,000 đ 14,240,000 đ
So sánh
Mới

Mixer Behringer DDM4000

14,000,000đ

Đặc điểm nổi bật

  • Bàn Mixer DJ
  • 32 Bit Digital Mixer
  • 2 Cổng Micro input
  • 4 Multi FX, Kết nối phần mềm
-4%

Mixer Behringer DJX750

0 đánh giá
7,850,000 đ 8,200,000 đ
So sánh
Mới

Mixer Behringer DJX750

7,850,000đ

Đặc điểm nổi bật

Mixer Behringer DJX900USB

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer DJX900USB

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Mixer Behringer DX626

0 đánh giá
3,700,000 đ
So sánh
Mới

Mixer Behringer DX626

3,700,000đ

Đặc điểm nổi bật

Mixer Behringer DX2000USB

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer DX2000USB

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Mixer Behringer NOX101

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer NOX101

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Mixer Behringer VMX100USB

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer VMX100USB

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

Mixer Behringer VMX1000USB

0 đánh giá
Liên Hệ
So sánh
Mới

Mixer Behringer VMX1000USB

Liên Hệ

Đặc điểm nổi bật

-1%
(0 đánh giá) Đã xem 236
14,000,000 đ 14,240,000 đ

Bàn Mixer DJ 32 Bit Digital Mixer 2 Cổng Micro input 4 Multi FX, Kết nối phần mềm                                                                                                                                                                                                                                        

-4%
(0 đánh giá) Đã xem 126
7,850,000 đ 8,200,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 104
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 114
3,700,000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 107
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 103
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 113
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(0 đánh giá) Đã xem 108
Liên Hệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Danh mục menu
    Tư vấn miễn phí: